Walang plano ang Israel na “muling okupahin” ang Gaza pagkatapos ng digmaan ng Hamas: ulat

Isang opisyal ng Israeli ay sinabi na hindi intensyon ng kanilang bansa na “muling okupahin ang Gaza o kontrolin ito nang matagal” pagkatapos ng digmaan laban sa Hamas, ayon sa isang ulat.

Ang mga komento mula sa sinabi ng Reuters na isang matataas na opisyal ng Israeli sa Washington ay dumating habang sinabi ni Secretary of State Antony Blinken nitong Miyerkules na naniniwala ang U.S. na dapat walang “muling okupasyon ng Gaza” pagkatapos ng Israel-Hamas war.

“Ang ideya sa likod ng Israel na pumasok nang militar ay upang wasakin ang kakayahan ng Hamas na bantaan tayo,” sinabi ng Reuters na sinipi ang opisyal ng Israeli bilang nagsasalita nitong linggo sa kondisyon ng pagiging hindi kilala. “Nauunawaan namin na kakailanganin ng oras iyon at kahit natapos namin ang pagpapatuloy ng aming operasyong militar, kailangan pa rin naming gumawa ng aksyon laban sa natitirang imprastraktura ng militar nila.”

“Hindi intensyon ng Israel na muling okupahin ang Gaza o kontrolin ito nang matagal,” dagdag ng opisyal ayon sa ulat, na binanggit na “ang aming operasyon ay hindi walang hanggan.”

LIVE UPDATES: ISRAEL AT WAR WITH HAMAS

Sinabi ni Blinken nitong Miyerkules matapos ang pagpupulong ng Pitong Bansa sa Tokyo, na sinasabi sa mga reporter, “Sa huli, ang tanging paraan upang tiyakin na hindi na muling mangyari ang krisis na ito ay simulan ang pagtatalaga ng mga kondisyon para sa matatag na kapayapaan at seguridad at i-frame ang aming mga pagsisikap na diplomatiko.

“Ngayon, sa isipang iyon, naniniwala ang Estados Unidos na mahahalagang elemento ang walang pagsasakop ng puwersa ng mga Palestino mula Gaza, hindi ngayon, hindi pagkatapos ng digmaan,” aniya. “Walang paggamit ng Gaza bilang isang plataporma para sa terorismo. O iba pang mga pag-atake na marahas. Walang muling okupasyon ng Gaza pagkatapos ng hidwaan, kaya’t walang pagtatangka na block o sirain ang Gaza. Walang pagbawas sa teritoryo ng Gaza. Dapat din tiyakin na walang banta ng terorismo na maaaring lumabas mula sa West Bank.”

Idinagdag ni Blinken na narinig niya mula sa mga lider ng Israeli na “walang intensyon silang muling okupahin at muling kontrolin ang Gaza” ngunit “ang tanging tanong ay mayroon bang posibleng panahon ng transisyon na kailanganin, at ano ang maaaring mga mekanismo na maaaring ilagay sa lugar para doon, upang tiyakin ang seguridad.”

’ Anders Hagstrom contributed to this report.