Tinawag ng ambasador ng Israel para sa aksyon laban sa pagtaas ng antisemitismo, ang mga nagpapahintulot nito: ‘Huwag iwasan ito’

Tinawag ng ambasador ng Israel sa United Nations para sa aksyon laban sa pagtaas ng antisemitismo, ang mga taong nagpapahintulot nito: ‘Huwag iwasan ito’

Inihayag ng ambasador ng Israel sa United Nations na si Gilad Erdan ang malakas na posisyon laban sa pagtaas ng antisemitismo, pinapahayag na “lumipas na ang oras para sa mga salita” at kailangan nating kumilos ngayon upang “tiyakin na walang Hudyo ang nabubuhay sa takot” sa gitna ng digmaan ng Israel laban sa Hamas.

Tinawag ni Erdan ang pulong sa punong-tanggapan ng U.N. sa Lungsod ng New York noong Lunes, sinabi niyang dapat may “malinaw na presyo para sa mga krimeng pagbubugbog sa mga Hudyo.”

“Ngayon higit kailanman kailangan nating kumilos,” ani Erdan. “Kailangan gumawa ng aksyon ng mga pamahalaan, kailangan gumawa ng aksyon ng mga unibersidad, kailangan gumawa ng aksyon ng mga kompanya ng social media, Kahit mga indibidwal na tao ay maaaring kumilos. Kung makakita o maririnig mo ang antisemitismo, huwag iwasan ito. Tawagin ito sa atensyon. Iulat ito. Gamitin ang boses mo, ngunit higit pa sa lahat – kumilos. Kapag nakikita natin ang mga nagbabasag ng mga poster ng aming mga hostages, mga sanggol, dapat iulat natin sila sa kanilang mga employer at sila’y alisin sa trabaho.”

Binanggit din ni Erdan ang pagtaas ng mga rally at pulong na anti-Israel na naganap sa ilang kampus ng kolehiyo sa nakaraang linggo sa iba’t ibang bahagi ng U.S., nanawagan para sa mga tumatalima o nagpapahintulot sa mga rally na harapin ang malubhang kahihinatnan.

“Kapag ang mga presidente ng unibersidad ay nagpapadali ng mga rally na sumusuporta sa terorismo, dapat tawagin natin nang malakas at malinaw ang pag-alis nila sa puwesto,” aniya. “Kapag sinaktan ang mga estudyanteng Hudyo sa kampus, dapat hilingin natin ang pag-alis ng antisemita. Anumang unibersidad na hindi man lang makondena ang terorismo o tumangging magbigay ng kaligtasan sa mga estudyanteng Hudyo na nakakaranas ng banta at karahasan ay hindi ligtas para sa anumang estudyante. Ang sinumang nanatiling tahimik matapos ang pagpatay sa mga bata ay walang karapatang moral na turuan ang mga bata.”

“Ang mga tagabansag na ito ay dapat katahimikan. Hindi kami ang dapat manatiling tahimik,” dagdag ni Erdan.

Sa kanyang pahayag, suot ni Erdan ang dilaw na bituin bilang parangal na ipinangako niyang isusuot hanggang sa malinaw na kondenahin ng konseho ang Hamas.

“Suot ko ang bituing ito bilang simbolo ng pagtitiyak at lakas! Malakas ang Israel at mananalo ang Israel. Dapat tandaan ang presyo ng katahimikan sa harap ng masama. Ang bituin ay paalala sa kahihiyan ng katahimikan ng UN,” aniya tungkol sa bituin noong Lunes.

Si Noa Fay, isang estudyante sa Columbia University na malakas na nagsalita tungkol sa anti-Israel na damdamin na ipinahayag ng ilang kapwa niya estudyante sa mga kampus ng kolehiyo, ay naroon din sa pulong at nanawagan sa mga ambasador ng UN na kumilos laban sa antisemitismo at “makialam.”

“Sa paaralan tinuturo sa amin kayo, ang UN. Tinuturo sa amin ang kahalagahan ng katawan na ito, ng institusyon … ang ilan sa amin ay nagtatalo tungkol dito,” aniya. “Hamon ko sa inyo ngayon na ipakita sa amin, ipakita sa mga estudyante na itinuro naming tingnan ang institusyong ito bilang pinakamataas na pinagkukunan ng pandaigdigang kaayusan at katarungan, na kayo nga ang sinasabi ninyo.”

“Kayo ang mga nakatatanda na itinuro sa amin na igalang, na sambahin. Kung hindi kayo makikialam, kung hindi kayo mga nakatatanda ang makikialam, takot ako sa aking henerasyon. Sapagkat kung hindi kikilos ang katawan ng mga pinuno ng mundo na ito ng mga nakatatanda, sino ang ituturo ko sa aking mga anak na igalang, na sambahin, bilang tagapagtanggol ng moralidad, kaayusan sa mundo, at katarungan?”

Naganap ang mga pro-Palestino at pro-Israeli pagpapakita sa iba’t ibang kampus ng kolehiyo sa U.S. matapos ang pag-ambush ng Hamas noong Oktubre 7 na nagresulta sa kamatayan. Nakitaan ang maraming kolehiyo ng mga rally na anti-Israel na kasabay ng mga insidente ng antisemitismo at mapanganib na banta, na nag-iwan sa ilang estudyanteng Hudyo na hindi ligtas sa kampus.

Mayroong 312 insidente ng antisemitismo mula Oktubre 7 hanggang Oktubre 23, isang halos 400% na pagtaas taun-taon, ayon sa Anti-Defamation League. Nagresulta ang pagtaas sa pakikipagtulungan ng administrasyon ni Biden sa mga unibersidad upang labanan ang mga banta laban sa mga estudyanteng Hudyo.