Timeline: Ang mga puwersa ng Estados Unidos sa Iraq at Syria ay sinalakay nang hindi bababa sa 27 beses mula Oktubre 17-31

Napigil ang pag-atake ng drone sa isang base ng U.S. sa Syria ayon sa ulat noong Miyerkules.

Dalawang drones na tumatarget sa rehiyon ng Syria’s al-Tanf ay napigil o nasira ng sistemang pangdepensa ng base, ayon sa isang source sa pamahalaan ng Iraq na nagsabi sa Reuters.

Ang napigil na pag-atake ay dumating habang ang mga puwersa ng U.S. at Coalition sa Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR) installations sa Iraq at Syria ay tinarget ng hindi bababa sa 27 beses mula Oktubre 17-31.

Sa mga ito, 16 ang nangyari sa Iraq at 11 ang nangyari sa Syria. Kabilang dito ang isang drone na pang-atake at mga rocket.

Karamihan sa mga ito ay matagumpay na napigil ng mga puwersang militar at karamihan ay nabigo na abutin ang kanilang mga target, dahil sa matatag na depensa. Isang kontratista ng U.S. ang namatay dahil sa cardiac arrest, nang babalaan siya ng isang pag-atake. Ilan pang mga pinsala ang naiulat.

Apat na kabuuang mga pag-atake ang nangyari sa dalawang bansa noong Oktubre 30.

Isang multi-rocket attack ang nangyari laban sa mga puwersa ng U.S. at coalition sa Al-Asad Airbase, Iraq. Mas maaga sa araw na iyon, maraming isang drone na pang-atake ang nasira sa parehong base. Walang naiulat na mga biktima o pinsala sa imprastraktura para sa alinman sa mga pag-atake.

Sa parehong araw sa Syria, isang multi-rocket attack ang nangyari laban sa mga puwersa ng U.S. at coalition sa Mission Support Site Euphrates, Syria. Isang hiwalay na multi-rocket attack ang nangyari sa Mission Support Site Green Village, Syria. Walang naiulat na mga biktima o pinsala.

Isang drone na pang-atake ang ipinadala laban sa mga puwersa ng U.S. sa Shaddadi, Syria noong Oktubre 29. Sa Syria din, isa pang rocket attack ang nangyari silangan ng Mission Support Site Green Village sa kalapit ng Omar Oil Field, noong Oktubre 27.

Noong Oktubre 27 din, tinamaan ng mga puwersa ng U.S. at coalition ang isang drone sa Al-Asad Airbase, Iraq. Walang naiulat na mga biktima o pinsala sa imprastraktura.

Mas maaga sa linggong iyon, may kabuuang siyam na mga pag-atake, lima sa Syria at apat sa Iraq.

Tinarget ng mga puwersa sa coalition sa Syria nang hiwalay sa Shaddadi at malapit sa Mission Support Site Euphrates noong Oktubre 26; sa Rumalyn Landing Zone noong Oktubre 25; at, sa garrison ng al-Tanf noong Oktubre 23. Walang naiulat na mga biktima.

Apat na mga pag-atake sa Iraq ang nangyari sa pagitan ng Oktubre 22-26, kabilang sa Erbil Airbase noong Oktubre 26, laban sa mga puwersa ng U.S. at Coalition sa Erbil Air Base noong Oktubre 25, sa Al-Asad Air Base noong Oktubre 24, at muli sa Al-Asad Air Base noong Oktubre 22.

Noong Oktubre 21, maraming isang drone na pang-atake ang tinarget sa mga puwersa ng U.S. at Coalition sa Al-Asad Air Base, at, noong Oktubre 20, maraming isang drone na pang-atake ang tumama sa tatlong magkakaibang walang tao lugar sa Bashur, Iraq. Walang naiulat na mga biktima o pinsala sa imprastraktura.

Noong Oktubre 19, muling tinarget ang Al-Asad Air Base, Iraq, gayundin ang Baghdad Diplomatic Support Center sa Iraq, na nag-aalok ng mga tauhan ng U.S. at coalition.

Noong parehong araw, isang rocket ang tumama sa Mission Support Site Euphrates sa Syria.

Ang Al-Asad Airbase ay tinarget isang beses noong Oktubre 18 at isang beses noong Oktubre 17. Sa pag-atake noong ika-17, ilang tauhan ang nagkaroon ng mga pinsalang bahagya. Ang sibilyang kontratista, isang mamamayan ng U.S., ay namatay din. Isang hangar na may maliit na eroplano sa loob ay nasira din.

Isang drone na may dalang apoy sa mga puwersa ng U.S. at coalition ay tinamaan sa Bashur noong Oktubre 18.

Sa hindi bababa sa dalawang drone ang ipinadala laban sa mga puwersa ng U.S. at coalition sa garrison ng al-Tanf sa Syria noong Oktubre 18. Sila ay kinuha at sa hindi bababa sa isang drone ay nasira. Maraming tauhan ang nagkaroon ng mga pinsalang bahagya.

Ang mga pag-atake ay nagmula sa karahasan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza, dahil ang U.S. ay sumusuporta sa demokrasya sa Gitnang Silangan sa kanyang digmaan laban sa terorismo.

Ayon sa mga opisyal ng depensa, naniniwala silang mga puwersa ng Iran ang nasa likod ng mga pag-atake.

Mga senior na opisyal ng U.S., kabilang si Pangulo Biden, Bise Presidente Harris at Kalihim ng Estado Antony Blinken ay nagbabala sa Iran na huwag makialam. Sila rin ay nangako ng paghihiganti kung sinadya ang mga puwersa ng U.S., ngunit hindi tinukoy kung anong mga hakbang ang kanilang gagawin.

Ang U.S. ay nagpadala ng carrier group at iba pang puwersa sa Dagat Mediterranean at nagpadala ng karagdagang 300 tauhan noong Miyerkules.