Sinubukan ng Hamas na itago ang mga sugatan nilang mga sundalo kasama ng mga sibilyang nag-evakuate: opisyal ng US

Sinusubukan ng Hamas na itago ang mga sundalo sa pag-evacuate ng mga sibilyan sa Gaza Strip.

Tinukoy ng isang senior na opisyal ng U.S. na itinago ng mga sugatan na combatants ng Hamas nang tahimik sa mga listahan ng pag-evacuate kasama ng mga sugatang sibilyan ng Palestine.

Ito ay nagkomplika sa mga pagtatangka sa pag-evacuate na nagsimula pagkatapos ng atake ng terorismo noong Oktubre 7 sa Israel.

Ang mga taong may passport na dayuhan o dalawang pagkamamamayan ay nakaranas ng labis na pagkaantala dahil sa mga hindi makatwirang pangangailangan na iniuulat mula sa Hamas na nagpapahintulot sa proseso.

Pinayagan ng mga puwersa ng Israel ang mga Palestine na makapasok sa isang mahalagang highway sa Gaza Strip para sa evacuation noong Sabado sa loob ng tatlong oras na window na nagsara na.

Sinasabihan ang mga refugee na lumikas patakas sa timog, malayo sa mga lugar ng armadong pagtutunggalian sa pagitan ng Israeli Defense Forces at grupo ng terorismo na Hamas.

Sinabi ng senior na opisyal ng U.S. noong Biyernes na pumayag ang Hamas na payagan ang mga dayuhan na lumikas basta’t kasama rin sa listahan ng mga sugatang Palestine. Ngunit tungkol sa isa sa tatlong bahagi ng mga tao sa listahan ay kasapi ng Hamas, ayon sa opisyal.

“Kaya hindi ito katanggap-tanggap sa Egypt, sa amin, sa Israel,” ayon sa opisyal.

Inakusahan ng Israel ang Hamas ng pag-atake sa mga tropa ng Israeli Defense Forces na naroon upang magbigay ng tatlong oras na window para sa evacuation.

“Nagpaputok ng mga mortar at anti-tank missile ang mga terorista sa mga tropa ng IDF na dumating at nag-operate upang buksan ang ruta,” ayon sa IDF. “Walang nasugatan sa IDF.”

“Ito ay patuloy na nagpapatunay na ginagamit ng Hamas ang populasyon ng Gaza at pinipigilan silang gumawa ng interes para sa kanilang sariling kaligtasan,” ayon pa sa IDF.

‘ Jennifer Griffin contributed to this report.