Sinabi ng teroristang Hamas sa mga awtoridad ng Israel na layunin noong Oktubre 7 ay simpleng patayin, nagbigay ng detalye sa pamamaril ng mga bata

Sinabi ng teroristang Hamas sa opisyal ng Israel Securities Authority (ISA) na siya at isa pang lalaki ay nagsagawa ng pamamaril at pagpatay sa mga umiyak na mga bata na nasa loob ng safe room, hanggang sa hindi na narinig ang mga ingay, habang kinikilala niyang pumasok siya sa bahay upang lamang magpatay.

Sa isang video na ipinaskil ng Israel Defense Forces (IDF) sa social media platform na X, na dating kilala bilang Twitter, nakikita ang teroristang Hamas na nakasuot ng damit pangkulungan habang nakaupo sa upuan na may watawat ng Israel sa likod niya.

Sinabi ng hindi nakakilalang lalaki sa opisyal ng ISA, na hindi makikita sa video, na siya at iba pang kasapi ng Hamas ay pumasok sa bahay sa pamamagitan ng bintana. Habang sinusuri nila ang bahay, sinabi niya sa opisyal, narinig nila ang mga ingay ng mga batang babae sa loob ng safe room at nagsagawa sila ng pamamaril sa safe room.

“Sa simula, hindi muna kami nagsagawa ng pamamaril. Lumampas muna kami at hindi narinig ang anumang ingay,” ani niya, dagdag pa niya na kumain sila ng dates at uminom ng tubig.

Pagkatapos ng mabilis na pagkain, sinabi ng terorista na siya at iba pang kasama ay narinig muli ang mga ingay ng mga batang babae.

“Ano ang mga ingay na narinig mo,” tanong sa kaniya.

“Ang mga iyak ng mga batang bata,” sinabi niya sa opisyal ng ISA, na humiling sa kaniya upang ipakita ang mga ingay na naririnig niya.

Inulit ng terorista na narinig niya ang tunog ng umiyak na bata.

“Ako ay nagsagawa ng pamamaril at si Ahmad Abu Kamil ay nagsagawa rin ng pamamaril, nagsagawa kami ng pamamaril sa pinto,” ani niya. “Hanggang hindi na namin narinig ang ingay.”

Nang tanungin siya ng opisyal kung ano ang ibig sabihin niya, sinabi niya na namatay ang mga bata.

“Gusto ko magtanong sa ‘yo. Maaari bang makatuwiran ang pagpatay sa mga bata ayon sa relihiyon ng Muslim,” tanong ng imbestigador ng ISA.

“Hindi,” sagot ng nakakulong na lalaki.

“Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad tungkol dito,” tanong muli ng imbestigador.

“Ang mga bata ay hindi kasali,” sagot ng lalaki.

Inanyayahan din ng opisyal ng ISA ang teroristang Hamas kung ang pagpasok niya sa bahay ay utos mula sa Hamas, at tumango siya.

Tinanong din siya kung ano ang pagkakaiba niya at ng ISIS, at sinabi sa opisyal na walang pagkakaiba, batay sa mga video na ipinakita sa kaniya ng imbestigador mula sa Hamas na nagpapakalat ng teror.

“Nakita ko mga video na mas masahol pa sa ISIS, yung mga ipinakita sa akin ng imbestigador,” sabi niya sa ahente.

Inanyayahan din ng opisyal ng ISA ang lalaki kung ang kanyang ina o ama ay maipagmamalaki ang mga aksyon na ginawa niya at ng Hamas.

HAMAS LAUNCHES MASSIVE ROCKET BARRAGE AS ISRAEL DELAYS INVASION

“Hindi nila alam na ako ay bahagi ng Hamas. Kung makikita ako ng aking ama, siya ay babaril sa akin. Siya ay papatay sa akin,” sagot niya bago itanong kung bakit. “Dahil sa mga aksyon kong ginawa.”

Noong Oktubre 7, lumampas ang mga pwersang pinangungunahan ng Hamas sa border ng Israel at Gaza habang natutulog ang mga residente, pinilit ang mga tao sa kalye, kinuha ang ilan bilang hostages habang pinatay ang iba.

Higit sa 1,300 Israeli ang namatay sa pag-atake, na may libu-libong iba pang nasugatan at maraming naging hostages ng Hamas, at inagaw, pinahirapan at pinatay.

Ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Palestinian terrorist group na Hamas ay ngayon ay nasa ikaapat na linggo na. Ayon sa mga ulat, mahigit 5,700 katao ang naiulat na namatay sa digmaan sa dalawang panig, kabilang ang hindi bababa sa 1,400 sibilyan at sundalo ng Israel at 36 Amerikano. Ayon sa Hamas-run Gaza health ministry, mahigit 4,385 Palestinian ang naiulat na namatay sa Gaza at West Bank at higit sa 13,561 ang nasugatan.