Sinabi ng kilusang rebolusyonaryong Indihena ng Zapatista na nilulutas nito ang kanyang ‘awtonomong munisipalidad’

LUNGSOD NG MEXICO (AP) — Ang kilusang rebolusyonaryong katutubo ng Zapatista sa timog Mexico ay nagsabi sa isang pahayag na inilabas noong Lunes na nilulutas nila ang mga “awtonomong munisipalidad” na kanilang ipinahayag sa mga taon pagkatapos ng 1994 armadong pag-aalsa ng grupo.

Ang mga Zapatista ay nagpatuloy ng maikling pag-aalsa upang hilingin ang mas malaking karapatan para sa mga Katutubo, at mula noon ay nanatili sa kanilang “awtonomong” mga bayan sa lalawigan ng Chiapas sa timog Mexico, tumatanggi sa mga programa ng tulong ng pamahalaan.

Sa pahayag, na may petsa ng “Nobyembre” at pinirmahan ng rebeldeng Subcommander Moises, binanggit ng grupo ang mga alon ng karahasan ng gang na tumama sa lugar ng Chiapas na naghahanggan sa Guatemala, ngunit hindi sinabi kung iyon ba ang dahilan para lutasin ang mga bayan.

May posibilidad din na maaaring kaugnay ito sa darating na halalan ng pangulo noong 2024. Ang kilusan ay tumakbo ng mga kandidato sa nakaraan.

“Sa mga susunod na pahayag, ipapaliwanag namin ang mga dahilan at proseso sa pagkuha ng desisyon na ito,” ayon sa pahayag. “Ipapaliwanag din namin kung ano ang bagong istruktura ng awtonomiya ng Zapatista at kung paano ito nabuo.”

Sinabi nitong mananatili ang mga sentro ng komunidad ng Zapatista, kilala bilang “Caracoles” (suso), na bukas sa mga lokal ngunit sarado sa mga dayuhan. Naglilingkod ito bilang sentro ng pangangasiwa, pangangalagang pangkalusugan at edukasyon, ngunit ito rin ang pangunahing punto ng ugnayan ng Zapatistas at mundo labas.

Kilala rin ang grupo sa nakaraan sa paglalabas ng mga mahiwagang pahayag na madalas na may katangian ng tula.

Ayon kay Gaspar Morquecho, isang antropologong nag-aral ng kilusan sa maraming dekada, naging higit na naihiwalay ang EZLN at maraming kabataan ang lumipat sa labas ng mga bayan upang hanapbuhay o mas malawak na pagkakataong pang-edukasyon.

“Nakapagtalo rin ang EZLN sa mga iba pang grupo at organisasyon, kaya naging naihiwalay,” sabi ni Morquecho.

Sinabi rin ng pahayag na magdiriwang ang mga Zapatista ng ika-30 anibersaryo ng kanilang pag-aalsa sa huling bahagi ng Disyembre at simula ng Enero. Bagaman sinabi nitong hindi na ligtas sa Chiapas para sa mga residente o dayuhan, inanyayahan pa rin ang mga tao.

Walang sinabi ang pahayag kung saan gagawin ang mga pagdiriwang, sa San Cristobal de las Casas, ang lumang lungsod na kinuha ng mga Zapatista noong 1994. Popular ito sa mga turista ang lugar na iyon.

Sa nakaraan namang taon, nakaranas ng pagtaas ng pangangalakal ng mga dayuhan, pagtatanim at pangangalakal ng droga, at duguang pagtatalo sa teritoryo ng mga kartel ng Sinaloa at Jalisco sa Chiapas. Karaniwan itong ginagawa ng mga lokal na gang o samahang nagpapanggap na vigilante.

“May mga pagbablockade ng daan, pagnanakaw, pagkawala, pang-eextort, sapilitang pagrerekrut, palitan ng putok,” ayon sa pahayag ng Zapatista na nakaugnay ang karahasan sa mga partidong pangpulitika, industriya ng turismo at pamahalaan ayon sa ideolohiya nito.

Pinadala ng pamahalaan ng Mexico ang libu-libong sundalo at tropang National Guard sa Chiapas, ngunit ayon sa Zapatista wala silang naitutulong upang labanan ang krimen.

“Ang tanging dahilan kung bakit sila nandito ay upang pigilan ang migrasyon. Iyon ang utos na tinanggap nila mula sa pamahalaan ng Estados Unidos,” sabi sa pahayag.