Pinaglalaban ng mga tagapagtanggol ng malayang pagsasalita ang Elon Musk upang labanan ang ‘state-sponsored censorship’: petition

Sa isang bukas na “liham kay Elon Musk”, higit sa 50 grupo ng karapatang pantao, mamamahayag, komentador at institusyong pananaliksik ay nanghingi kay Elon Musk, ang may-ari ng X, na dating Twitter, na “gamitin” ang platapormang panlipunan upang labanan ang “banta sa malayang pahayag na madalas ay galing sa mga negosyo na nagttrato sa mga empleyado nang hindi makatarungan dahil sa pagbabahagi ng kanilang mga pananaw.

Sa isang X post noong Agosto 5, 2023, inanunsyo ni “Musk,” “Kung ikaw ay hindi makatarungan na tinratong ng iyong employer dahil sa pag-post o pagkagusto sa isang bagay sa platapormang ito, pagtutulungan namin ang iyong legal na bayad. Walang limitasyon.”

“Maging mas masahol ang dumadaming trend ng pagpigil ng pamahalaan sa pahayag sa pagpapatupad ng mga seryosong parusa, at kahit sa kriminal na sambayan, para sa malayang pahayag,” ayon sa liham.

“Para sa tunay na komprehensibong tugon sa mga paghihigpit sa malayang pahayag,” ang mga naglagda ay nagsulat, “ang aming hiling ay iyong palawakin ang mahalagang alok na ito sa mga kaso ng estado-na pagpapahayag.”

“Malawakang pinoprotektahan ng bawat pangunahing tratado sa karapatang pantao ang malayang pahayag; gayunpaman, sa Kanluran, madalas na tinatarget ang pahayag ng mga ‘batas sa hate speech.’ Sa iba pang rehiyon, ang mga batas sa blasphemy ay tumutukoy sa mga minoridad grupo, minsan hanggang sa parusang kamatayan. Ang mga represibong batas na ito ay dalawang panig ng parehong coin – parehong pinaparusahan ang mga nagsasalita laban sa estado-aprobadong pananaw,” ayon sa liham.

Tinutukoy sa loob ng liham ang tatlong aktibong kaso na nagpapahirap sa mga indibidwal na pinarusahan ng kanilang mga pamahalaan dahil sa kanilang pahayag na hindi sinusuportahan ng gobyerno.

Sa Finland, isang parlamentaryo at dating kalihim ng pamahalaan ay kasalukuyang naghihintay ng hatol matapos kriminal na isampa para sa “hate speech” para sa isang 2019 tweet tungkol sa Bibliya. Siya ay nakasuhan sa ilalim ng seksyon ng Finnish criminal code tungkol sa “Guerra Crimes at Crimes Laban sa Sangkatauhan,” na may pinakamataas na parusang dalawang taon pagkakakulong.

Ang desisyon sa kanyang kaso ay inaasahan sa katapusan ng buwan na ito.

Sa Mexico, dating kongresista na si Rodrigo Iván Cortés at nakaupong kongresista na si Gabriel Quadri ay nakumpirma ng “gender-based political violence” at nilagay sa rehistro ng mga mapanganib para sa kanilang mga X post. Para sa pagpapahayag ng kanilang mga pananaw tungkol sa biological sex, parehong inutusan na ilathala ang isang court-sulat na pahayag sa X araw-araw para sa 30 araw, tatlong beses sa isang araw, bilang isang anyo ng pagkakait ng karangalan sa publiko.

Sa antas ng internasyonal, ang Komisyon ng Europa ay umaasenso sa mga pagtatangka upang gawing isang krimeng EU ang “hate speech,” sa parehong antas ng batas ng trafficking at terorismo. Ang mga inisyatibo tulad ng EU Code of Practice on Disinformation ay maaaring magkaroon ng malaking implikasyon para kung paano ipo-police ng mga pamahalaan ang pahayag, lalo na nang tukuyin ni VP Věra Jourová ng Komisyon ng Europa ang X para sa “pinakamataas na proporsyon ng mga post ng mis/disinformation” sa kanyang pahayag noong Setyembre 26, 2023.

“Nang sa gayon, tinatanggap namin ang iyong pagkakaloob sa malayang pahayag at walang katulad na kakayahan upang magdulot ng pagbabago, hinihingi namin na gamitin mo ang X upang paliwanagin na walang dapat parusahan sa ilalim ng batas para sa mapayapang pahayag sa X o anumang plataporma,” ayon sa liham.

Ang mga naglagda, na kasama ang CEO ng Babylon Bee na si Seth Dillon; CEO ng Alliance Defending Freedom International na si Paul Coleman; Nile Gardiner, isang dating tulong ni dating UK Prime Minister Margaret Thatcher; at mga akademiko mula sa Oxford, Cambridge at iba pang unibersidad, ay nanghihingi kay Musk na ilagay sa pondo ang pagtulong sa legal na pagtutol sa estado-na pagpapahayag ng mga pananaw sa X, pagpapalawak ng kanyang alok sa mga kaso sa lugar ng trabaho.

Hinihingi nila rin na lumikha siya ng isang mekanismo sa X kung saan maaaring mag-apply ang mga indibidwal para sa suporta na ito, at Host X Spaces upang dalhin sa buong mundo ang pansin sa mga kaso ng pagpapahayag na kinasasangkutan ng parehong mga pamahalaan at lugar ng trabaho.

“Kung ang X ay magiging malayang merkado ng mga ideya, dapat makapagtalakay ng mapayapa ang lahat ng mga isyu ng aming panahon nang walang takot sa parusang pamahalaan,” ayon sa liham.