Namatay na batang babae sa UK, nakakuha ng karagdagang oras upang mabuhay habang ang kanyang mga magulang ay lumalaban sa hukom upang dalhin siya sa ospital ng Vatican

Isang 8 buwang gulang na sanggol sa United Kingdom ay binigyan ng karagdagang oras upang mabuhay matapos suspindihin ng pag-apela ang utos ng hukom na alisin ito sa life support.

Tinukoy ni Justice Robert Peel noong Miyerkules na dapat alisin si Indi Gregory mula sa kanyang ventilator na sumusuporta sa buhay sa Huwebes laban sa kagustuhan ng mga magulang.

Ngayon, nakapagtagumpay ang pamilya ni Gregory sa pag-apela sa nasabing utos, umaasa na makipagnegosasyon para sa karapatan na ipagpatuloy ang paggamot sa ibang bansa.

Ipinanganak si Indi Gregory noong Pebrero ng taong ito at nagdurusa sa isang deheneratibong sakit sa mitochondria na malamang talagang tatapusin ang kanyang buhay.

Sa isang pagtatangka upang makatakas sa utos na alisin ang life support, gumawa ng mga pang-emergency na pag-aayos ang mga Gregory sa pamumuno ng leadership sa Vatican para ipagpatuloy ang paggamot sa Bambino Gesù, isang Katolikong ospital para sa mga bata sa Roma.

Nakakuha rin ang mga magulang ng Italian citizenship para kay Indi mula mismo sa punong ministro ng Italy.

“Sasabihin nila na wala masyadong pag-asa para kay baby Indi, ngunit hanggang sa huling sandali, gagawin ko ang lahat upang ipagtanggol ang kanyang buhay, at ipagtanggol ang karapatan ng kanyang nanay at tatay na gawin ang lahat para sa kanya,” sabi ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni sa social media nitong linggo.

Dinidinig ng Court of Appeals ang kaso ng mga Gregory sa Nobyembre 10.

Hindi papayagang alisin ng mga doktor sa Queen’s Medical Center sa Nottingham ang sanggol mula sa life support hanggang sa kasalukuyan ng proseso ng pag-apela.

Hinikayat nang malakas ng pamahalaan ng Italy ang mga korte ng UK na ibigay ang bata sa kanilang pag-aalaga.

“Nagdaan, habang nakatakda ang orasan, naghain ng pang-emergency na aplikasyon sa UK High Court ang Italian guardian ni Indi upang tawagin si Mr Justice Robert Peel na ibigay ang hurisdiksyon ng kaso sa kanya sa ilalim ng Article 9§2 ng 1996 Hague Convention,” paliwanag ng grupo ng legal na relihiyon na Christian Concern Biyernes.

Umaasa ang Christian Concern na ang lumalawak na internasyonal na kalikasan ng kaso ay pipilitin ang mga korte na bumaba, na nag-aangkin na “hindi pa nangyayari ito sa isang kaso tungkol sa pagtatapos ng buhay na sangkot ang isang bata sa UK.”