Naligtas ang hiker mula sa Mount Fromme ng Canada matapos ihatid ng Google Maps sa ‘walang umiiral na landas,’ ayon sa mga tagasagip

Natulungan ang isang manlalakbay mula sa bundok na Mount Fromme sa Canada noong nakaraang linggo matapos sabihin ng mga tagasagip na maaaring naiwan siya sa lugar habang sinusubukang sundan ang isang “walang umiiral na landas” na ipinakita sa Google Maps.

Umagap ng isang helikopter na rescue crew at rope team sa likod ng Mount Fromme, na matatagpuan malapit sa Vancouver, British Columbia, noong Sabado ng hapon, ayon sa North Shore Rescue.

Sinubukan ng manlalakbay na sumakay sa bundok mula sa lugar na Kennedy Falls, na inilalarawan bilang walang mga landas, napakatarik at may mga banda ng bundok sa buong lugar at lugar ng isang nakaraang kamatayan.

Ngunit hindi makita ng mga tagasagip ang naiwang manlalakbay sa pamamagitan ng himpapawid dahil sa makapal na kakanan na nakakubli sa lugar. Ayon sa mga opisyal, hindi handa ang manlalakbay para sa paglalakbay dahil walang flashligth upang ipakita sa mga tagasagip at may kakaunting kagamitan lamang.

Nagdesisyon ang mga tagasagip na ibaba ang dalawang helicopter rescue technicians sa bundok na humigit-kumulang 330 talampakan (100 metro) sa ilalim, kung saan sila naniniwala na nakatakas ang indibiduwal. Pinigilan ng mababang ulap ang chopped mula sa paglipad nang mas mataas.

Nakarating ang dalawang tagasagip sa mahirap na terreno sa pamamagitan ng roped belay at sa wakas ay nakahanap ng manlalakbay. Inilagay ng mga tagasagip ang manlalakbay sa isang harness at ligtas na ibaba ito sa lugar kung saan maaaring kunin ng helikopter ang tatlo bago lubusang takpan ng mababang ulap ang lugar.

Ayon sa mga opisyal, may ilang “natutunan” mula sa sitwasyon.

“Una, hindi angkop na mag navigate sa kalikasan gamit ang mga ‘urban street map’ programs tulad ng Google Maps,” ayon sa grupo ng pagtulong.

Inirerekomenda ng mga opisyal ang paggamit ng “matagal nang tradisyunal” na papel na mapa at kompas at pagsunod sa mga nakapaskil na senyas sa lugar sa nakaraang linggo upang babalaan ang mga manlalakbay tungkol sa panganib sa lugar.

Kung gagamitin man ng mga manlalakbay ang isang phone-based navigation app, inirerekomenda ng mga opisyal ang paggamit ng isang idinisenyo para sa labas at naka-preload na may angkop na wilderness topographical map.

Nagligtas din ang mga crew sa isa pang manlalakbay sa parehong lugar noong Setyembre, sabi ng mga opisyal na mukhang sinubukan din nitong sundan ang isang “landas” sa Google Maps na wala naman talaga, ayon sa mga opisyal.

Ayon sa grupo ng pagtulong, sinubukan nilang makipag-ugnayan sa Google upang alisin ang walang umiiral na landas mula sa Google Maps ngunit hindi pa rin nakakatanggap ng tugon.

Nagtanong din ang Digital sa Google para sa komento ngunit hindi pa agad sumagot.