Nagpatupad ang US ng pag-atake ng eroplano sa pasilidad ng sandata sa Syria na ginagamit ng Iran bilang tugon sa mga pag-atake sa mga tropa ng Amerikano

Nagpatupad ang mga puwersa ng U.S. ng strike ng eroplano sa isang pasilidad sa Syria para sa pagtatago ng mga sandata na ginagamit ng Iran bilang tugon sa mga pag-atake sa mga tropa ng Amerikano

Ipinatupad ng dalawang F-15 fighter jets ang strike sa pasilidad ng pagtatago ng mga sandata ng Maysulun sa silangang Syria, ayon sa Department of Defense.

“Ang pangunahing prayoridad ng Pangulo ay ang kaligtasan ng mga personnel ng U.S., at pinag-uutos niya ang aksyong ito upang ipakita na ipagtatanggol ng Estados Unidos ang sarili nito, ang kanyang mga tauhan, at ang kanyang mga interes,” ayon kay Secretary of Defense Lloyd Austin noong Miyerkules.

Nakita sa video ng military operation ang una at pangalawang pag-atake mula sa dalawang eroplanong pandigma, na sinundan ng mas malalaking pagsabog.

Nakaranas ng hindi bababa sa 46 pag-atake mula Oktubre 17 ang mga puwersa ng U.S. at koalisyon sa Iraq at Syria, karamihan mula sa drone strikes. Nangyari ang 24 sa Iraq at 22 sa Syria. Kabilang dito ang pagamit ng one-way attack drones at mga rocket.

Napigil ang karamihan sa mga pag-atake dahil sa mabuting depensa ng militar. Ngunit nagresulta ang isang pag-atake sa kamatayan ng isang kontratista ng Amerikano, habang noong Nobyembre 9 ay mayroon nang 56 kabuuang nasugatan sa mga tropa ng U.S., ayon sa mga opisyal ng depensa ng U.S.

Ayon kay Pentagon Deputy Press Secretary Sabrina Singh, 25 sa mga pinsala ay traumatic brain injuries o TBI, at nakabalik na sa tungkulin lahat ng mga tauhan.

Ang maraming mga rocket ay tumarget sa mga puwersa ng U.S. at koalisyon sa mga base ng eroplano sa Iraq at iba pang lugar, gaya ng Mission Support Site Euphrates at Mission Support Site Green Village sa Syria.

Nagmula ang mga pag-atake sa patuloy na karahasan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza. Sinusuportahan ng U.S. ang Israel.

Sinabi ng ahensya na handa ang U.S. na kumuha ng karagdagang hakbang upang protektahan ang kanilang mga tauhan at pasilidad. Noong nakaraang buwan, tinawag ni Austin ang Iran sa pangalan, sisihin ang kanilang mga lider sa mga pag-atake.

“Hindi hinahanap ng Estados Unidos ang alitan at walang intensyon o hangarin na makipag-ugnayan sa karagdagang pagtutunggali, ngunit hindi tanggap ang mga pag-atake ng Iran laban sa mga puwersa ng U.S. at dapat tumigil na ito,” aniya. “Gustong itago ng Iran ang kanilang kamay at itanggi ang kanilang papel sa mga pag-atake laban sa ating mga puwersa. Hindi natin sila papayagan. Kung magpatuloy ang mga pag-atake ng mga proxy ng Iran laban sa ating mga puwersa, hindi tayo mag-aatubiling kumuha ng karagdagang hakbang upang protektahan ang ating mga tauhan.”