Nagdiwang ang mga empleyado ng US-funded United Nations agency ng Hamas terror massacre: ulat

Mayroong bagong ulat na nagsasabing ilang guro at kawani ng isang kinontrobersyal na ahensya ng UN ay nagdiwang ng pagpatay ng Hamas sa mga Israeli, Amerikano at iba pang dayuhan noong Oktubre 7 sa Israel.

Ang teroristang organisasyon ng jihadi na Hamas ay pumatay ng 1,400 katao, kabilang na ang hindi bababa sa 32 Amerikano, at ninakaw ang 242 katao, 13 sa kanila ay iniulat na mga mamamayan ng US.

Sinulat ng UK-based Institute para sa Pagmomonitor ng Kapayapaan at Pagpapahalaga sa Kultura sa Edukasyon sa Paaralan (IMPACT-se) sa kanilang 123-pahinang ulat na inilabas noong Lunes, na “hindi bababa sa 14 guro at kawani ng UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) schools ay publikong nagdiwang ng pagpatay noong Oktubre 7 at iba pang mga atake ng Hamas sa kanilang mga social media accounts.”

Ang administrasyon ni Biden ay nagbigay ng $1 bilyon ng perang taxpayers sa ahensyang UN sa 2021. Ang UNRWA ay nagpapatakbo ng mga paaralan at iba pang mga serbisyo sa tao sa Gaza, West Bank, Silangang Jerusalem, Lebanon, Jordan at Syria. Ito ay nakararanas ng malakas na kritiko na ito ay nagpapatuloy sa alitan sa pagitan ng Israel at mga Palestinian sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga ipinagbabawal na refugee at pagkabigo sa pagpigil sa pagtuturo ng terorismo na may kaugnayan sa Islam, karahasan at antisemitismo.

Sinabi ni IMPACT-se CEO Marcus Sheff, “Lagi na naming pinapag-alala na ang mga staff at materyales sa paaralan ng UNRWA ay lumilikha ng isang tagapagpanganak para sa terorismo. Ngayon ay naging totoo na ang aming mga kababalaghang takot matapos ang karumal-dumal na pag-atake noong Oktubre 7. Lahat ng mga pamahalaan na nagpapanatili ng UNRWA, kabilang ang Estados Unidos, ay dapat agad na muling pag-aralan at pansamantalang ipagbawal ang pinansyal na suporta sa UNRWA upang matiyak na hindi mapahamak ang isa pang henerasyon sa mga kasamaan ng pagkamuhi at pag-aalsa.”

Tinukoy ng ulat na si Mahmoud Abu Adhm, isang empleyado ng UNRWA sa Gaza, ay nagpost ng maraming pro-Hamas na mensahe sa suporta sa karumal-dumal na pagpatay noong Oktubre 7. Noong Oktubre 10, hinimok niya ang Hamas na patayin ang mga hostages ng Israel, na nagsasabing, “Huwag kang lalakad sa isang nakakulong na hindi pa binigyan ng amnestiya nang walang pagputol sa leeg upang takutin ang kaaway.” Tinukoy ng IMPACT-se na siya ay nagtatanghal ng mga teksto ng Islam na naghahamon ng kawalang-awa sa kaaway.

Si Afaf Talab, isang guro na ayon sa ulat ng IMPACT-se ay may trabaho sa UNRWA, ay nagbahagi sa kanyang Facebook page ng isang video kung saan tinawag ang masaker ng Hamas bilang “unang tunay na tagumpay” papunta sa pagpapalaya ng lahat ng mga Palestinian.

Ang pagpapalaya ng mga Palestinian ay karaniwang ginagamit ng mga terorista at mga mapanirang kanan at kaliwa upang sabihin ang pag-alis ng Israel sa mapa.

Ang video na ipinost ni Talab ay nagpapuri sa pagkawasak ng mga komunidad ng Israel “na may 1000 lalaki sa loob ng 3 oras” na nagresulta sa “buong lungsod na nawalan ng tao sa isang gabi.” Tinawag niya noong Oktubre 23 ang Diyos na “wasakin ang mga Hudyo.” Ayon sa IMPACT-se, “Sinadya ng salitang ‘Hudyo’ na mali-sulat sa post sa Facebook niya, marahil upang maiwasan ang pagkakadetekta sa pamamagitan ng awtomatikong pagsasalin dahil sa kanyang tungkulin bilang empleyado ng UN.”

Sinulat ng IMPACT-se na isa pang guro ng UNRWA sa sistema ng paaralan sa Gaza na si Sarah Alderawy ay nagpost ng isang video clip sa Facebook na nagpapakita ng mga teroristang Hamas na lumalakad sa mga kalye ng Israel habang nagsasala sa mga kotse ng Israel.

Ang video ay naglalaman ng talatang Korano na nagdeklara: “Talagang darating kami sa kanila na may hukbo na hindi nila makakalaban, at talagang papalayasin namin sila sa kahihiyan, at sila ay mapapahiya at mapapahirapan.”

Sinulat ng IMPACT-se na ang materyal ng UNRWA ay nagpapakita ng “maraming taon ng pagtuturo ng pagkamuhi sa mga paaralang ito.” Isang halimbawa ay ang pag-aaral ng mga mag-aaral sa mga textbook sa mga paaralan ng UNRWA sa Gaza kung saan ang mga teroristang al-Walid at Izz ad-Din al-Qassam, kung saan kinuha ng Hamas ang pangalan ng kanilang military wing, ay pinagpapurihan bilang “mga bayani” ng jihad sa isang Grade 5 Arabic reading comprehension exercise na may pamagat na “Hooray for the Heroes.”

Ang organisasyong Britaniko ay nakakakita ng koneksyon sa pag-absorb ng ideolohiyang terorista sa sistema ng paaralan ng UNRWA at ang masaker noong Oktubre 7: “Isang sulat na sinulat ng kamay ay natagpuan sa katawan ng isang teroristang Hamas na lumahok sa pag-atake ng terorismo noong Oktubre 7 at binanggit si Khalid ibn al-Walid, isang komander ng militar ng Arab, na malawak na nakaugnay sa marahas na jihadismo.”

Sinabi rin ng sulat na “sugurin sila [mga Hudyo/Israeli]” at “matalas ang mga tabak ng inyong mga espada […],” na humihikayat na putulin ang ulo at alisin ang “puso at atay” ng mga Israeli, ayon sa IMPACT-se.

Noong 2018, pinutol ni dating Pangulong Donald Trump ang pagpopondo ng US sa UNRWA. Agad na ibinalik ng administrasyon ni Biden ang pera sa UNRWA at noong Hulyo 2022 ay nagsabing nagbigay sila ng mas maraming pera sa UNRWA kaysa sa anumang organisasyon sa buong mundo.

Sinabi rin ng ulat ng IMPACT-se na hindi bababa sa 100 teroristang Hamas na lumahok sa masaker noong Oktubre 7 ay nagtapos sa sistema ng edukasyon ng UNRWA.

“Maaaring totoo na karamihan sa tinatantiyang 3,000 teroristang nagawa ng pagpatay, panggagahasa, pagputol ng ulo, at pag-agaw ng mga Israeli noong Oktubre 7 ay nagtapos sa programa ng edukasyon ng UNRWA, dahil ang UNRWA ang nagpapatakbo ng karamihan sa mga paaralan sa Gaza,” ayon dito.

Nang tanungin tungkol sa ulat, sinabi ni William Deere, direktor ng opisina ng Washington ng UNRWA, sa isang pahayag sa Digital na “Kapag may mga akusasyon na dumating sa kaalaman ng UNRWA, walang aksyon ang ginagawa batay lamang sa salita ng akusador. Ang mga imbestigasyon ay sinisimulan na ang mga kasangkot na staff ay pinapalagay sa administrative leave. Kapag natagpuang may pagkukulang ang mga empleyado ng UNRWA, ipinatutupad ng Ahensya ang proporsional at angkop na disiplinayong hakbang ayon sa kanilang regulatory framework.”

Idinagdag niya, “Kahit sa panahon ng alitan ay patuloy ang mga imbestigasyon, kabilang ang sa mga bagong akusasyon na ibinigay ng U.N. Watch. Ang mga kasong ito noong 2021 ay nagresulta sa mga staff na nakatanggap ng malalaking multa, pagpapaliban sa pagiging karapat-dapat sa pagtaas ng ranggo, at sa kaso ng mga staff na may arawang sahod, hanggang dalawang taong pagbabawal na magtrabaho para sa Ahensya. Matapos ang mga akusasyon laban sa staff ng Ahensya noong 2022, katulad ding mga imbestigasyon ang isinagawa. Muli, ang mga akusasyon na natagpuang totoo ay nagresulta sa disiplinayong hakbang.”

Sinabi ni Deere, na katulad ng sinabi ng isang opisyal ng UN na nagbabala tungkol sa maling impormasyon sa panahon ng gyera, “Walang lugar na mas madalas makakita ng ganitong uri maliban sa ilang pag-uulat tungkol sa UNRWA kung saan, sa kawalan ng tuwa, ang ilan ay nabiktima na ng pangunahing taktika ng mga kalaban ng Ahensya – sabihin lamang ang kalahati ng kuwento.” Sinundan niya ito ng “Nawala na kami ng 79 na kasamahan sa Gaza simula noong 7-Oktubre. Sana ay parangalan ninyo sila sa pamamagitan ng hindi pagsapi sa ulap ng gyera upang mawala ang ating kababaihan o ang pangangailangan para sa debate na batay sa katotohanan.”

Sinabi ng isang tagapagsalita ng State Department sa Digital sa isang pahayag, “Seryosong tinatanggap namin ang ating tungkulin bilang tagapangalaga ng perang manananggol at inaasahan namin ang ating mga partner sa pagpapatupad na magtataglay ng pinakamataas na pamantayan upang tiyakin na ang pondo ng US ay epektibong ginagamit at para sa layunin nito.”

Idinagdag ng pahayag, “Inaasahan naming irebyu ng UNRWA ang anumang akusasyon tungkol sa mga pahayag ng staff, imbestigahan ito, at kung may dahilan, kumuha ng hakbang sa disiplina o iba pang korektibong aksyon ayon sa mga patakaran ng UN, hanggang at kabilang ang pagtatanggal ng trabaho o kontrata, at hawakan ang sinumang matagpuang lumahok sa ganitong gawain na pananagutin.”

Sinabi rin ng tagapagsalita na sinusuportahan ng US ang posisyon ng ahensyang UN na ipinagbabawal sa mga staff na lumahok sa “gawain ng militante o gawain sa pulitika na hindi konsistent sa mga tuntunin ng kanilang trabaho.”

Binanggit rin ng tagapagsalita, “Ang malinaw at walang pag-aalinlangan naming posisyon ay ang pagiging miyembro ng Hamas o anumang iba pang entidad ng terorismo ay hindi pagkakasundo sa pagtatrabaho sa UNRWA at lubos na hindi konsistent sa misyon at positibong papel na ginagampanan ng UNRWA sa rehiyon.”

Noong nakaraang linggo, ipinasa ng Kamara ng mga Kinatawan ang isang bipartisan na panukalang batas na may pamagat na Peace and Tolerance in Palestinian Education Act na magpapatiyak na ang kalihim ng estado ay maglalabas ng taunang ulat “sa mga paaralan sa mga lugar na sakop ng Palestinian Authority o nasa Gaza at sakop ng anumang iba pang entidad.”

Sinabi ni Rep. Brian Mast, R-Fla., bago ang botohan na “Hindi ipinanganak ang mga bata na nagdidiskrimina sa kanilang kapwa; ang pagkamuhi at pagpapahalaga ay hindi mula sa langit kundi tinuturo.”