Ipinahayag ni Hari Charles ang mga layunin ng konserbatibong pamahalaan sa kanyang unang talumpati sa Parlamento

Si Hari Charles III ay nagbukas ng Parlamento noong Martes, inihayag ang mga prayoridad sa pagpapalabas ng batas ng pamahalaang kontrolado ng Conservative.

Ang hari, nakasuot ng buong kasuotang kaharian at kasama si Queen Camilla, ay nagbasa ng isang talumpati na nilikha ng Pangunahing Ministro Rishi Sunak na naglalahad ng agenda ng Partidong Conservative.

“Mga lords at mga kasapi ng Bahay ng mga Komon, isa itong unang Talumpati ng Hari sa loob ng higit sa 70 taon,” sabi ni Hari Charles upang simulan ang adres.

“Ang epekto ng COVID at ng digmaan sa Ukraine ay lumikha ng malalaking hamon sa matagal na panahon para sa Nagkakaisang Kaharian,” sabi ni Hari Charles. “Kaya ang prayoridad ng aking pamahalaan ay gumawa ng mga mahirap ngunit kinakailangang desisyon sa matagal na panahon upang baguhin ang bansa para sa ikabubuti.”

Dahil ang monarkiya ay hindi sumusulat ng kanyang sariling talumpati para sa pagbubukas ng Parlamento, hindi pa malinaw kung aling mga patakaran at layunin sa pagpapalabas ng batas ng Partidong Conservative ang sinusuportahan o hindi sinusuportahan ni Hari Charles.

Ang pangako ng pamahalaan para sa “paglisensya ng mga bagong field ng langis at gas” ay binanggit sa pahayagan bilang malawak na kabaligtaran sa pagtataguyod ni Hari Charles sa enerhiyang berde.

Inaasahang ito ang huling sesyon ng Parlamento na tatawagin bago ang pangkalahatang halalan noong 2025.

Ang pamahalaan ng UK ay kasalukuyang sinusubukan ang isang mas mahigpit na posisyon laban sa krimen, umaasa na maisasabatas ang mga batas na magpapahaba ng mga parusa para sa mga seryosong krimen at pipiliting harapin ng mga kriminal ang mga biktima.

Ang agenda sa pagpapatupad ng batas ay naghahangad ding palawakin ang akses ng mga awtoridad sa personal na datos ng mga mamamayan, gawin ang mga kompanyang tech na responsable sa seguridad ng konsyumer, at ipinag-uutos ng paghahanda sa pag-iwas sa terorismo.

Isa sa mga layunin sa patakaran na itinutulak ni Sunak ay ang paghahangad ng pagbabawal sa pagyoyosi. Inihayag ng punong ministro noong taong ito ang kampanya upang outlaw ang pagbenta ng tabako para sa sinumang ipinanganak pagkatapos ng Enero 2009.

Binigyang-diin din ni Hari Charles ang Royal Navy at Royal Air Force, nagtataguyod ng patuloy na pakikilahok ng UK sa Ukraine at Israel.

“Ang aking mga ministro ay magtatrabaho nang malapit sa mga internasyonal na kasosyo upang suportahan ang Ukraine, palakasin ang NATO at tugunan ang pinakamalalang mga hamon sa seguridad,” sabi ng hari. “Kasama dito ang mga kahihinatnan ng mga barbarikong krimen ng terorismo laban sa mga tao ng Israel, pagbibigay ng tulong sa pagpapakain sa Gaza at suportahan ang dahilan ng kapayapaan at katatagan sa Gitnang Silangan.”