Iniulat ng 8 pagpapatiwakal sa loob ng limang buwan sa isang kulungan para sa mga babae sa Mexico na nakakaranas ng maraming problema

Isang kulungan para sa mga babae sa Mexico na nahihirapan ng pagkain na may lason at mahinang pangangalagang medikal ay ngayon ay tinamaan ng alon ng walong pagpapatiwakal sa huling 4 1/2 na buwan, kinumpirma ng mga awtoridad Huwebes.

Kinumpirma ng federal prisons bureau ang mga pagpapatiwakal sa isang pahayag, at sinabi nitong ginagawa nito ang hakbang upang pahusayin ang sitwasyon sa kulungan para sa mga babae sa estado ng Morelos, sa timog ng Mexico City.

Sinabi ng opisina na binago na nito ang mga tagapamahala ng kulungan at binigyan ng mas maraming aktibidad sa sports, kultura at handicrafts para sa humigit-kumulang 1,000 bilanggu sa kulungan.

Ayon sa mga ulat noong simula ng taon, mahirap ang kalagayan sa kulungan, kung saan madalas na inihahain sa mga bilanggu ang naglalagong pagkain. Sinabi ng Pambansang Komisyon sa Karapatang Pantao na nagkasakit ng food poisoning ang 400 bilanggu noong 2022.

Sinabi ng ulat na hindi nagbigay ng angkop na pangangalagang medikal sa mga babae matapos silang mahawaan; maraming hindi binigyan ng gamot dahil wala itong magagamit.

Isang pahayag noong Hulyo ng koalisyon ng mga grupo para sa karapatan at pagtulong ay sinabi na ang kawalan ng pangangalagang medikal ay “isang sistematikong paglabag sa karapatan ng mga bilanggung babae sa pangangalagang pangkalusugan,” at sinabi itong “isang malubhang paglabag sa karapatang pantao at karangalan.”

Nakitaan din ng paglipat ng mga bilanggu mula sa iba pang estado ang federal prison sa nakaraang mga taon.