Hinatagang maantala ang hatol sa paglilitis ng mga tagapag-organisa ng Canada Freedom Convoy samantalang tinutugma ang protesta ng mga trakero sa mga demonstrasyon sa Ottawa laban sa Israel

Ang paglilitis para sa dalawang pangunahing tagapag-organisa ng “Canada Freedom Convoy” noong unang bahagi ng 2022 ay tumagal ng mas matagal kaysa sa sarili nitong protesta ng mga trakero laban sa mga requirement sa bakuna laban sa COVID-19 at iba pang mga mandato.

Ang hukom, si Justice Heather Perkins-McVey, ay nagdesisyon noong Biyernes na dapat gawing maaaring gamitin ang ilang redacted na mga dokumento ng pulisya ng Ottawa, kabilang ang mga email at impormasyon tungkol sa isang software update para sa mga cellphone ng mga opisyal matapos ang wakas ng mga demonstrasyon noong unang bahagi ng 2022, na maaaring nagpalit ng mga mensahe sa pagitan ng mga tagapag-organisa at mga opisyal na nakikipag-ugnayan sa pulisya, ayon sa Ottawa Citizen.

Sina Tamara Lich at Chris Barber, dalawang sa pinakamalaking mga tagapag-organisa ng “Freedom Convoy”, ay inaakusahan ng pamumuno upang magkaroon ng libo-libong mga trakero na pigilan ang mga kalye ng distrito ng Kapitolyo ng Ottawa nang halos apat na linggo noong Enero at Pebrero 2022 upang protestahan ang mga requirement sa bakuna para sa mga trakero at iba pang mga mandato sa panahon ng pandemya.

Pareho silang nahaharap sa mga kasong pagkakasala sa pagkasira, pagpigil sa pulisya, pagpayuhan ang iba pang mga tao na gumawa ng pagkasira at pagbabanta, ayon sa CBC, na tinukoy na ang paglilitis na una ay inaasahang magtatagal lamang ng 10 araw ay lumagpas na sa 26. Inilipat ni Perkins-McVey ang usapin tungkol sa mga dokumento ng pulisya noong Biyernes at itinakda ang susunod na petsa ng paglilitis sa Nobyembre 8.

Samantala, ang “Freedom Convoy” ay naging trending topic sa X, dating Twitter, noong Linggo, habang ang mga gumagamit sa online ay nagkumpara kung paano tinrato ng pulisya ng Ottawa ang mga trakero na nagprotesta laban sa mga mandato at ang mga demonstranteng anti-Israel sa gitna ng giyera ng Israel laban sa Hamas.

Sharing footage of police tanks and officers removing Freedom Convoy goers last year, the user Concerned Canadian wrote to more than 77,300 followers, “This was the form of police brutality using paramilitary tactics inflicted upon Freedom Convoy demonstrators who had a Charter Right to protest -then Trudeau implemented the EA —yet he did nothing with Hamas demonstrators ! Double Standard !!”

“Remember when the left had a nuclear MELTDOWN over the Terry Fox statue being ‘desecrated’ during the Freedom Convoy,” The Pleb Reporter wrote to 52,500 followers on X. “Terry Fox has since been wrapped in a Palestine scarf by pro Palestine protestors and the left is SILENT. Not a SINGLE WORD The left are absolute HYPOCRITES.”

The user, Ryan Gerritsen, shared a clip of Canadian Prime Minister Justin Trudeau’s speech to Parliament last year calling the Freedom Convoy protest an “illegal blockade. “An important video to watch which highlights how vindictive Trudeau truly was when enacting the Emergencies act,” Gerritsen wrote to more than 57,000 followers.

“He speaks of bringing the lives & livelihood back to people in Ottawa during the freedom convoy. People that voluntarily chose to close businesses out of spite. He could care less about the millions his mandates affected. Note at the end he says he continues to defend freedom of expression as long at its peaceful. IT WAS PEACEFUL!”