Higit sa kalahati ng mga bansa sa buong mundo ay nagpapakita ng mas mataas na panganib para sa mga Amerikano: Kagawaran ng Estado

Higit sa kalahati ng mga bansa sa buong mundo ay nagpapakita ng mas mataas na panganib para sa mga Amerikano, ayon sa Kagawaran ng Estado, nang ilabas nito ang isa pang “pangkalahatang babala” ngayong linggo para sa mga biyahero habang patuloy ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas.

Ang sistema ng pagraranggo ng Kagawaran ng Estado ay nakabatay sa antas 1 hanggang 4 batay sa panganib na hinaharap ng mga Amerikano habang bisitahin ang mga ito.

Noong Biyernes, 21 na bansa ang nakakuha ng markang “Antas 4: Huwag Magbiyahe”, habang 20 ay “Antas 3: Ipagbawal ang Pagbiyahe” at higit sa 70 ay “Antas 2: Mag-ingat nang Higit”.

Kabilang sa mga bansang nagpapakita ng pinakamalaking banta sa kaligtasan ng mga Amerikano ay Lebanon, na nakapalibot sa Israel sa hilaga.

PINATAY SA PAMAMAGITAN NG PAG-ATAKE SA TERRORISMO ANG OPISYAL NG PULISYA NG AMERIKA AT ISRAEL MALAPIT SA JERUSALEM

“Huwag Magbiyahe sa Lebanon dahil sa hindi mapapangakong sitwasyon sa seguridad na may kaugnayan sa pagpapalitan ng mga rocket, missile, at artileriya sa pagitan ng Israel at Hezbollah o iba pang armadong militanteng pangkat,” babala ng Kagawaran ng Estado. “Ipagbawal ang Pagbiyahe sa Lebanon dahil sa terorismo, hindi pagkakaisa, armadong pagtutunggalian, krimen, pagkawala, at limitadong kakayahan ng Embahada ng Beirut na magbigay ng suporta sa mga mamamayan ng Estados Unidos.”

Nagbabala rin ang Kagawaran ng Estado sa anumang Amerikano na ipagbawal ang pagbiyahe sa Israel dahil sa “terorismo at hindi pagkakaisa.”

NAGSULAT NG MEMORANDUM ANG MGA EMPLEYADO NG KAGAWARAN NG ESTADO NA NAGHAHANGAD NA SITAHIN ANG ISRAEL AT SUPORTAHAN ANG PAGHINTI

Ang mga pahayag ay lumabas habang inilabas ng Kagawaran ng Estado ang isa pang “pangkalahatang babala” noong Huwebes para sa mga Amerikano na naglalakbay sa ibang bansa o sa labas ng bansa.

“Dahil sa tumataas na tensyon sa iba’t ibang lugar sa buong mundo, sa posibilidad ng mga pag-atake ng terorismo, mga demonstrasyon o masasamang gawain laban sa mga mamamayan at interes ng Estados Unidos, ipinapayo ng Kagawaran ng Estado sa mga mamamayan ng Estados Unidos sa ibang bansa na mag-ingat nang mas higit,” sinabi nito.

Idinagdag ng mensahe para manatiling alerto ang mga turistang Amerikano sa mga lugar na pinupuntahan ng mga turista.

‘Nagambag si Gillian Turner sa ulat na ito.