Ang pandaigdigang pag-aaral ay nagbigay ng pangalan sa mga bansa sa mundo na pinakamalakas uminom ng alak; ang top 3 ay magkakagulat ka

Napuno ng Britain ang karamihan sa mga bansa upang makatanggap ng mataas na ranggo sa isang listahan ng pinakamalalaking uminom ng alak sa buong mundo, na nasa likod lamang ng Romania at nagulat na No. 1 na Denmark.

“Halos isa sa limang mga adulto (19%) ay nagsabi ng mabilis na pag-inom ng alak nang hindi bababa sa isang beses kada buwan, sa katamtamang 29 na bansa noong 2019,” ayon sa pag-aaral mula sa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) na nakalagay sa pag-aaral.

“Ang proporsyon na ito ay nag-iiba ng 10-fold, mula sa mas mababa sa 3% sa Turkey at Italy hanggang sa higit sa 30% sa Germany, Luxembourg, United Kingdom at Denmark, pati na rin sa Romania,” ayon sa mga mananaliksik.

Tinukoy ng mga mananaliksik ang “binge drinking” bilang pag-inom ng hindi bababa sa anim na inumin sa isang pagkakataon at nakita na bumaba ang pag-inom sa 23 na bansa sa pagitan ng 2011 at 2021, na may pinakamalaking pagbawas sa Lithuania at Ireland. Ang Latvia, Mexico at Norway ay nakaranas ng pinakamalaking pagtaas sa parehong kategorya.

Halos 26% ng mga lalaki sa lahat ng bansa ay nagsabi ng mabilis na pag-inom nang hindi bababa sa isang beses kada buwan kumpara sa 12% ng mga babae, ayon sa pag-aaral. Ang Romania, na nangunguna, ay nagsabi na humigit-kumulang 55% ng mga lalaki ay nag-aamin ng binge drinking, ang Denmark ay nagsabi ng halos 50% at ang Luxemburg ay nagsabi ng humigit-kumulang 46%.

Kilalang bansa sa pag-inom na nakatanggap ng mas mababang ranggo kabilang ang Ireland sa ika-walong puwesto; ang Germany, tahanan ng Oktoberfest, sa ika-lima; at ang Estados Unidos sa ika-10. Ang Poland ay nakatanggap ng puwesto na mas mababa kaysa sa karaniwang lahat ng bansa, ang Netherlands ay mas mataas kaysa sa karaniwan at ang Greece ay ikatlong pinakababa. Hindi kasama sa pag-aaral ang Russia dahil hindi ito kasapi ng OECD, at ang mga usapin para sa kasapihan nito ay tumigil pagkatapos ng pag-aangkin ng Crimea noong 2014.

Nakita ng pag-aaral na ang mga British at Danish na babae ay nangunguna sa listahan, ngunit sa lahat ng bansa ay mas maraming uminom ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Ang Norway at ang Estados Unidos ay may pinakamalapit na mga rate ng binge drinking sa pagitan ng mga lalaki at babae, sinundan ng malapit ng Spain, Greece, Italy at Turkey, ang pinakamababang mga bansa sa pag-aaral.

Ang OECD, isang intergovernmental na organisasyon na nakabase sa France at may 38 na kasapi, ay kasama ang survey bilang bahagi ng mas malawak na pagsusuri ng kalusugan sa gitna ng mga kasapi nito. Binigyang-diin ng organisasyon na ang paggamit ng alak ay nananatiling “pangunahing sanhi ng kamatayan at kapansanan sa buong mundo, lalo na sa mga may edad na magtrabaho,” kabilang ang mataas na panganib para sa sakit sa puso at stroke.

Isang pangunahing pagtuon ng pag-aaral ay tumingin sa gastos sa kalusugan na nakatuon sa mga patakaran na nagtatangkang labanan ang “mapanganib na paggamit ng alak,” kabilang ang “malawak na mga estratehiya at ang mga nakatuon sa mga malalakas na uminom.”

Isang posibleng hakbang na inihayag ng pag-aaral ay ang paggamit ng “minimum unit pricing,” na aangkop na magtakda ng minimum na presyo para sa alak upang matanggal ang pag-inom ng maraming halaga sa isang pagkakataon sa pamamagitan ng pagtatarget sa mura ngunit mapanganib na alak na nagpapalakas ng binge drinking.

Isa pang hakbang na inihayag ay ang paggamit ng mga label na babala na katulad ng ginagamit sa sigarilyo na babala sa mga panganib ng pagkonsumo ng alak, isang hakbang na naimplementa sa Ireland at Scotland at isa ring umiiral upang pigilan ang pag-inom habang buntis sa iba pang mga bansa.

Inatasan ng Ireland ang “population-wide” na paglalagay ng label, na inaakala ng pag-aaral na isang pangunahing sangkap sa pagbaba ng kabuuang pagkonsumo sa bansa.