Nakatanggap si Damaris Dominguez ng “Outstanding Women in Business Award” mula sa Worcester Business Journal

Damaris Dominguez

Boston, Massachusetts Nob. 7, 2023  – Ipinagmamalaki ng National Grid na ianunsyo na si Damaris Dominguez, ang empleyado ng kompanya sa loob ng 29 taon ay pinarangalan ng Worcester Business Journal sa “Outstanding Women in Business” noong 2023. Sa loob ng 15 taon, kinikilala ng Worcester Business Journal ang mga nagawa ng mga malakas, talino at kakaibang kababaihan na nagtataglay ng marka sa komunidad ng negosyo sa Sentral na Massachusetts at nagpapakita ng pinakamahusay na tagumpay. Ngayong taon, ang gantimpala ay natanggap ni Damaris ng National Grid, na nagtataglay ng kaakit-akit na tagumpay. Noong nakaraang taon, nagbigay ito ng natatanging pagganap para sa mga taong nagsasandal sa National Grid para sa kuryente at pangkain.

Nakita ang walang katulad na mataas na bayarin sa kuryente noong nakaraang taglamig at mahusay na nilutasan ni Dominguez at ng kanyang pangkat ng National Grid ang sitwasyon. Lumabas ang mga tagapagtaguyod ng mga mamamayan sa field upang magtrabaho kasama ang mga mamamayan ng mga lungsod na Worcester at Leominster, sa buong Massachusetts. Nagbigay sila ng kanilang suporta at serbisyo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang-sa-isa na pakikipag-usap. Ginawa rin niya ang inisyatibo na nagkaloob ng suportang pangkostumer sa pamamagitan ng pambansang Customer Savings Events. Nagtatrabaho si Damaris Dominguez bilang Tagapamahala ng Tagapagtaguyod ng Mamamayan. Pinamamahalaan ng Tagapamahala ang kabuuang anim na tagapagtaguyod ng mamamayan at ang mga pagsusumikap ay nakikipag-ugnay sa mga lokal na komunidad. Tumulong sila sa paglilinang ng iba’t ibang proseso at tulong sa pagbabayad ng mga mamamayan.

Kasalukuyang nakatira si Damaris Dominguez sa Framingham at lumaki siya sa Burncoat neighborhood ng Worcester. Nagtatrabaho na siya sa National Grid sa loob ng 29 taon. Nagtatrabaho si Dominguez at ang kanyang pangkat sa mga city hall at lokal na Community Action Agencies sa Massachusetts upang tumulong sa Kababaihan, Sanggol, at mga Bata (WIC) Nutrition Programs. Nagtatrabaho rin sila para sa Department of Transitional Assistance at MassHealth services. Siya rin ang Vice Chair para sa Good Neighbor Energy Fund, isang non-profit na samahan na pinamamahalaan ng Salvation Army. Sinabi ni Brad Kane, Editor ng Worcester Business Journal, “Ang kuwento ni Damaris Dominguez ay isang tunay na inspirasyon. Ang kanyang paglalakbay mula sa Great Brook Valley ng Worcester upang maging puso ng tulong ng National Grid sa mga mamamayan nito na may mababang kita ay modelo para sa lahat ng iba pang propesyunal na sundan”.

Media Contact

Daniel Martin

dm3805508@gmail.com

Pinagkukunan :Daniel Martin