Internet Erasure – Makakuha ng trabaho kahit may kriminal na kasalanan at pag-alis ng mga link mula sa search engines

Remove Personal Information from Google

Mabigat makakuha ng trabaho kapag may kriminal na kaso. Karaniwan, ang mga potensyal na employer ay nangangailangan ng pulisya sa UK background check o kahit na isang adverse media check.

London, United Kingdom Nob. 10, 2023  – Makakuha ng trabaho kahit may kriminal na kasong pagkakakulong at pag-aalis ng mga link mula sa search engines.

Mabigat makakuha ng trabaho kapag may kriminal na rekord. Karaniwan, ang mga potensyal na employer ay nangangailangan ng UK police background check, pero mas malala pa. Isang 2016 YouGov survey ay nakahanap na 50% ng mga kompanya ay hindi gustong kunin ang mga dating kriminal.

Ginagawa itong isang mahirap na pag-akyat sa mundo ng trabaho, na labis na hindi patas kung ikaw ay gumawa na at nararapat sa isang malinis na talaan. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na ito, basahin ang artikulong ito. Ibinibigay nito ang mga sagot sa pinakakaraniwang tinatanong, kabilang ang:

 • Ano ang mga trabaho na maaari mong makuha kahit may kriminal na rekord
 • Uri ng mga pulisya sa UK na background check
 • Pag-aalis ng mga link at artikulo mula sa search engines

Ano ang mga trabaho na maaari kong makuha kahit may UK kriminal na rekord?

Sa UK, maraming trabaho na hindi nangangailangan ng kriminal na rekord check, kabilang sa retail, konstruksyon at teknolohiya. Ito ay ilang mga trabaho para sa mga may kriminal na kasong pagkakakulong:

 • Customer service
 • IT
 • Engineering
 • Creative industries
 • At marami pang iba

Ano ang mga trabaho na hindi maaari kong gawin kahit may UK kriminal na rekord?

Ang mga trabahong hindi maaaring makuha kapag may kriminal na rekord ay karaniwang mga posisyon na nagtatrabaho sa mga biktima o nasa reguladong industriya. Ang mga employer para sa mga uri ng posisyon ay karaniwang exempt sa Rehabilitation of Offenders Act 1974. Ibig sabihin, sila ay may karapatan na humiling ng standard o enhanced na pulisya sa background check. Ito ay ilang mga trabaho na hindi maaari kapag may UK kriminal na rekord:

 • Mga guro at pag-aalaga sa bata
 • Mga doktor at nars
 • Mga manggagawa sa transportasyon, tulad ng mga driver ng taksi
 • Legal at pinansyal na propesyon, tulad ng pagkukwenta

Kailangan ko bang ideklara ang mga nawalang kasalanan kapag nag-aapply para sa trabaho?

Kung ang kompanya ay hindi exempt sa Rehabilitation of Offenders Act, hindi mo kailangang ideklara ang iyong mga nawalang kasalanan.

Maaaring akong tanggihan sa trabaho kahit may kriminal na rekord sa UK?

Sa batas, ang isang employer ay hindi maaaring tanggihan ka sa trabaho kung may kriminal ka nang rekord, maliban kung:

 • Ang kompanya o organisasyon ay exempt sa Rehabilitation of Offenders Act 1974
 • Ang iyong kasalanan ay hindi pa nawala
 • Ang iyong kasalanan ay hindi maaaring nawala, tulad ng sa terorismo o sekswal na mga kasalanan

Bagaman ilegal, maraming employer ay maaaring tanggihan ang mga kandidato na may nawalang kasalanan. Nalalampasan nila ang batas sa pamamagitan ng pagsasabi ng iba pang dahilan upang tanggihan sila. Alalahanin ang YouGov survey na binanggit sa simula ng post? Nakahanap ito na 40% ng mga employer na ito ay nagsasabi na ang mga dating kriminal ay maaaring sirain ang larawan ng publiko ng negosyo. Sinabi rin ng pag-aaral na 45% ay nag-aalala na ang mga dating kriminal ay maaaring hindi mapagkakatiwalaan.

Paano mahahanap ng isang employer ang aking UK kriminal na rekord online?

Ang pinakakaraniwang paraan para sa mga employer na malaman ang tungkol sa iyong kriminal na rekord ay gamitin ang Disclosure Barring Service (DBS).

May tatlong uri ng DBS background check:

 • Basic – ipinapakita ang lahat ng hindi pa nawalang kasalanan at pagbabala. Lahat ng employer ay maaaring humiling nito.
 • Standard – ipinapakita ang pareho sa basic, ngunit maaaring may higit na detalyadong impormasyon na maaaring makabuluhan para sa tiyak na posisyon. Karaniwan itong kailangan para sa pinansyal at legal na mga papel.
 • Enhanced – naglalaman ng lahat ng nakaraan at kasalukuyang kasalanan at pagbabala, pati na rin iba pang impormasyon na maaaring hawakan ng pulisya tungkol sa iyo. Karaniwan itong kailangan para sa pagtatrabaho sa mga bata.

Upang makita ang nasa iyong kriminal na rekord at tingnan ang impormasyon na mayroon ang pulisya tungkol sa iyo, humiling ng isang ‘subject access request’ (SAR) report.

Nakakalungkot, kahit hindi humiling ang mga employer ng pulisya sa background check, karaniwan pa ring makikita ito sa pamamagitan ng paghahanap ng iyong pangalan online.

Isang survey noong 2020 ng Employment Express ay nakahanap na 70% ng mga employer ay sinusuri ang profile ng mga kandidato sa social media.

Ibig sabihin, kung mayroong mga artikulo o impormasyon online tungkol sa nakaraang kasalanan mo, malamang makikita ito ng mga potensyal na employer.

Maaaring burahin ang aking kriminal na rekord mula sa search engines?

Maaaring humiling ng pag-aalis ng mga link mula sa Google at iba pang search engines sa ilalim ng ‘right to be forgotten’ law. Tandaan, hindi mo maaaring burahin ang impormasyon tungkol sa iyong hindi pa nawalang at nawalang kriminal na kasalanan mula sa opisyal na talaan. Ngunit, nakatutulong ang ‘right to be forgotten’ kung mayroong nilalaman online tungkol sa iyong nawalang kriminal na kasalanan, kabilang ang:

 • Lumang balita artikulo
 • Lumang mga post sa social media
 • Pambabatikos at negatibong mga komento

Ano ang right to be forgotten at paano ito makakatulong kung mayroon akong kriminal na rekord?

Ang right to be forgotten ay ang iyong legal na karapatan na humiling na burahin ang iyong pribadong impormasyon mula sa search engines. Ibig sabihin, maaaring alisin ang nilalaman tungkol sa iyong nawalang kriminal na kasalanan kaya walang makikita itong potensyal na employer. Sundan ang gabay na ito sa hakbang-hakbang upang malaman kung paano.

Komplikado ang batas tungkol sa right to be forgotten, (GDPR Article 17). Dahil puno ito ng mga eksepsyon at butas, karaniwang nabibigo ang mga kahilingan na burahin ang mga link mula sa search engines.

Paano makakatulong ang Internet Erasure upang burahin ang mga link mula sa search engines tungkol sa aking kriminal na kasalanan?

Ang koponan ng mga abogado sa privacy ng Internet Erasure ay eksperto sa right to be forgotten. Dahil dito, nakapagtagumpay sila na burahin ang higit sa 20,000 artikulo para sa higit sa 500 na kliyente. Sila rin ang tanging kompanya sa UK na konsistenteng nakakabura ng nilalaman tungkol sa hindi pa nawalang kasalanan mula sa search engines.

Eto ang sinasabi ng nakaraang mga kliyente na may kriminal na kasalanan tungkol sa amin:

“Isang fantastikong kompanya na hindi ko kayang pasalamatan sapat. Para sa napak makatwirang bayad, sila ay matagumpay na nakapag-alis ng mga artikulo na may kinalaman sa isang kasalanan na hindi pa nawala sa batas…Naramdaman kong malaya sa aking nakaraan at handa nang umunlad, maraming salamat Internet Erasure”
Review mula sa TrustPilot

“Matapos ang isang kriminal na kasalanan 5 taon ang nakalipas ay iniwan ako ng maraming online na nakakahiya na mga link na nagpahirap sa akin na umunlad sa aking buhay…hanggang sa nakausap ko ang Internet Erasure, …Ang kanilang determinasyon at istrakturadong pagiging matapat ay nagtagumpay na burahin ang mga link mula sa Google…kahit hindi pa nawala ang kasalanan sa ilalim ng Rehabilitation of Offenders Act…Ngayon ay maaari na akong umunlad nang walang anumang pag-aalala sa nakaraan Thank you thank you thank you!”
Review mula sa TrustPilot

Maaari mong malaman kung ikaw ay kwalipikado sa pamamagitan ng pagtingin sa aming ‘Sino ang Maaaring Kumilos?’ page para sa Kriminal na Kasalanan. Mabuting ideya ring tingnan ang ‘Sino ang Hindi Maaaring Kumilos’ page, dahil ang ilang kriminal na kasalanan ay hindi sakop ng right to erasure.

Makipag-ugnayan sa amin ngayon para sa isang libreng konsultasyon upang malaman kung maaari naming tulungan ka na makalaya sa iyong nakaraan. Tinitiyak lang namin ang mga kaso na inaasahan naming mananalo, kaya mapapanatag ka na lilinisin namin ang iyong pangalan.

Internet Erasure Ltd use Right to Erasure to remove convictio</div></body></html>