UK prime minister ‘walang pag-aalinlangan’ sa pakikiisa sa Israel sa gitna ng digmaan laban sa Hamas: ‘Barbaric na mga gawa’

Prime Minister ng United Kingdom na si Rishi Sunak ay nangakong susuportahan ang Israel sa gitna ng digmaan nito laban sa Hamas sa isang talumpati sa isang synagogue sa London noong Lunes.

Nagsalita si Sunak sa Finchley United Synagogue noong Lunes ng gabi matapos atakihin ng Hamas ang Israel sa weekend, na pumatay ng higit sa 1,000.

“Bilang prime minister ng bansang ito, malinaw ako,” sabi ni Sunak. “Ang mga taong sumusuporta sa Hamas ay ganap na mananagot para sa nakapanghihilakbot na pag-atake na ito. Hindi sila mga mandirigma. Hindi sila mga freedom fighter. Sila ay mga terrorista. At ang kanilang mga barbarong gawa ay mga gawa ng kasamaan.

“Upang tumayo kasama mo sa oras ng pagdadalamhati habang pinagluluksa natin ang mga biktima ng isang ganap na nakasusuklam na gawa ng terorismo,” sabi niya. “Upang tumayo kasama mo sa oras ng panalangin habang iniisip natin ang mga bihag at iyong mga kaibigan at mahal sa buhay na kumukubli sa mga bomb shelter o nagrerisko ng kanilang mga buhay sa front line. At, marahil, higit sa lahat, gusto kong pumunta dito ngayong gabi upang tumayo kasama mo sa pakikiisa sa Israel sa oras ng pangangailangan nito.”

Matapos ang sorpresang pag-atake noong Sabado, opisyal na idineklara ng security cabinet ng Israel ang digmaan ng gabi ring iyon laban sa Hamas.

Sabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sinabi ng Hamas “babayaran nila ang hindi pa nangyayaring halaga. … Matagal itong digmaang ito. Magiging mahirap ito.”

Tinatayang 1,600 katao ang napatay hanggang ngayon, higit sa 1,000 sa kanila ay sa Israel.

“Sa huling ilang araw, nakita natin ang mga nakasusuklam na gawa, na nagpapaalala sa pinakamasama ng sangkatauhan,” sabi ni Sunak sa isang puno ng tao na synagogue. “At ang kapayapaan ay maaaring magmukhang mas malayo kaysa sa napakahabang panahon.”

“At tatayo ako kasama mo, ang British Jewish community, hindi lang ngayon, hindi lang bukas, ngunit palagi.”

Isang magkasamang pahayag ni Sunak at ng mga lider ng United States, Germany, France at Italy na inilabas noong Lunes ay sinasabi na sinusuportahan ng mga bansa ang mga pagsisikap ng Israel na ipagtanggol ang sarili nito.

“Ipinapahayag namin ang aming matatag at nagkakaisang suporta sa Estado ng Israel at aming malinaw na pagkondena sa Hamas at sa kahiya-hiyang mga gawa nito ng terorismo. Narito ang aming magkasamang pahayag. Pinapaliwanag namin na ang mga teroristang aksyon ng Hamas ay walang katwiran, walang lehitimidad, at dapat pangkalahatang kondenahin,” sabi ng pahayag.

“Walang kailanman pagkakataong magkaroon ng katwiran ang terorismo. Sa mga nakaraang araw, nanonood ang mundo nang may takot habang minasaker ng mga teroristang Hamas ang mga pamilya sa kanilang mga tahanan, pinatay nang walang awa ang higit sa 200 kabataan na nag-eenjoy ng isang music festival, at kinidnap ang mga matatandang babae, mga bata, at buong pamilya, na ngayon ay binihag bilang mga hostages.”

Nag-ambag si Digital’s Stephen Sorace sa ulat na ito.