Tinangka ng Estados Unidos na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa ‘mapanganib’ na mga aksyon ng China sa ilalim ng tratadong Truman-era

Sinabi ng Estados Unidos noong Lunes na ipagtatanggol nito ang Pilipinas laban sa potensyal na banta sa ilalim ng isang dekadang lumang kasunduan sa ilalim ng Tratado ni Truman pagkatapos na mga barko ng Tsina ay nagsara at nagkabanggaan sa dalawang barko ng Pilipinas sa South China Sea.

Nagpalabas ng alarma ang U.S. at iba pang mga kaalyado sa gawaing Tsino sa Ikalawang Thomas Shoal, at tiyak na ibinalik ng Washington ang babala na nararapat itong ipagtanggol ang Pilipinas sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty kung ang mga sandatahang lakas, barko o eroplano ng Pilipinas ay dumating sa ilalim ng isang armadong pag-atake, kasama ang “mga ito ng kanilang coast guard — anumang lugar sa South China Sea.”

“Tumatayo ang Estados Unidos kasama ang aming mga kasamahan sa Pilipinas sa harap ng mga mapanganib at ilegal na gawaing pagpigil ng People’s Republic of China coast guard at maritime militia sa Oktubre 22 na misyong pagkakaloob ng suplay ng Pilipinas sa Ikalawang Thomas Shoal,” ayon sa pahayag ng Embahada ng Estado sa Maynila.

Inakusahan ng Estado Department ang mga barko ng Tsina para sa mga pagbabangga at sinabi na malamang na “lumabag sa internasyunal na batas sa pamamagitan ng sinadyaang pagpigil sa kalayaan ng paglalayag ng mga barko ng Pilipinas.”

Noong Mayo, itinatag ni Secretary of Defense Lloyd J. Austin III at Secretary of the Department of National Defense Carlito Galvez ang “Bilateral Defense Guidelines” at muling pinatibay na “isang armadong pag-atake sa Pasipiko, kabilang ang anumang lugar sa South China Sea, sa alinman sa kanilang mga pampublikong barko, eroplano, o sandatahang lakas – na kasama ang kanilang Coast Guards – ay magpapatawag ng mutual defense commitments sa ilalim ng Mga Artikulo IV at V ng 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty,” ayon sa Estado Department.

Nagpadala ng puwersa ang Washington sa pinag-aalitang dagat upang patrolyahin ang mga tubig at ipagpatuloy ang kalayaan ng paglalayag. Ang hakbang ay nagalit sa Beijing, na nagbabala sa U.S. na huminto sa pakikialam.

Noong Linggo, humigit-kumulang limang barko ng Chinese coast guard, walong kasamang barko at dalawang barko ng hukbong-dagat ng Tsina nabuo ang isang pagpigil upang pigilan ang dalawang barko ng coast guard ng Pilipinas at dalawang bangka mula sa paghahatid ng pagkain at iba pang suplay sa mga puwersa ng Pilipinas na nakatalaga sa Ikalawang Thomas Shoal sa isang nakatagong barko ng hukbong-dagat, ayon kay Philippine Coast Guard Commodore Jay Tarriela.

Sa panahon ng pagtindig, sinabayan ng isa sa mga barko ng coast guard ng Pilipinas at isang bangka ng suplay ng hiwalay na pagkakabangga ng isang barko ng Chinese coast guard at isang barko, ayon kay Tarriela.

Itinanggi ng Chinese coast guard noong Linggo ang responsibilidad ng mga barko ng Pilipinas para sa mga pagbabangga.

“Muli ring nagpaalala ang Tsina sa Pilipinas na seryosohin nito ang malalaking alalahanin ng Tsina, sundin ang pangako nito, huminto sa pagpapagawa ng provokasyon sa dagat, huminto sa mapanganib na galaw, huminto sa walang batayang pag-atake at pagbabatikos sa Tsina, at agad na alisin ang ilegal na “nakatagong” barko ng digmaan,” ayon kay Zhou Zhiyong na sinipi ng Embahada ng Tsina sa Maynila.

Noong Lunes, tinawag ng mga diplomata ng Pilipinas ang isang opisyal ng Embahada ng Tsina sa Maynila para sa isang malakas na salita ng protesta matapos ang mga pagbabangga noong Linggo.

Nagresulta ang mga pagbabangga sa pinsala sa isang barko ng coast guard ng Pilipinas at isang bangkang kahoy na pinamamahalaan ng mga tauhan ng hukbong-dagat, ayon sa mga opisyal. Walang naiulat na nasugatan, ngunit nagdulot ang mga pagtatagpo ng pinsala sa isang barko ng coast guard ng Pilipinas at isang bangkang kahoy na pinamamahalaan ng mga tauhan ng hukbong-dagat, ayon sa mga opisyal.

Naging dahilan din ang mga pagbabangga para tawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang emergency meeting kasama ang kalihim ng depensa at iba pang mga pinuno ng militar at seguridad upang talakayin ang pinakahuling pagtutunggalian sa pinag-aalitang tubig.

Pagkatapos ng pulong, pinatunayan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang Tsina sa isang press conference para sa paggamit ng “brute force” sa rehiyon. Sinabi niya rin na ang “agresyon” ng Tsina ay nanganganib sa mga tauhan ng Pilipinas.

“Tinitingnan ng pamahalaan ng Pilipinas ang pinakahuling agresyon ng Tsina bilang isang malinaw na paglabag sa internasyunal na batas,” ayon kay Teodoro. “Walang legal na karapatan o awtoridad ang Tsina upang magsagawa ng law enforcement operations sa aming teritoryal na tubig at sa aming exclusive economic zone.”

“Pinapakinggan namin ng buo ang mga insidenteng ito sa pinakamataas na antas ng pamahalaan,” dagdag niya. “Sinasadya ng pamahalaan ng Tsina na nagkukubli sa katotohanan.”

Inutos ni Marcos ang isang imbestigasyon sa mga pagbabangga sa dagat, ayon kay Teodoro.

Layunin din ng mga pinuno ng Pilipinas na talakayin ang mapanganib na mga galaw ng mga barko ng Tsina sa usapan sa pagitan ng Tsina at Association of Southeast Asian Nations tungkol sa isang pinag-aalitang kasunduan sa hindi pag-atake upang maiwasan ang isang malaking armadong pagtutunggalian sa South China Sea.

Host ng Tsina ang tatlong araw na negosasyon simula noong Lunes, ayon sa dalawang opisyal ng Pilipinas na nakausap ng The Associated Press.

Ayon kay Teodoro, “napakairogna” na host ng Tsina ang usapan sa gitna ng “malinaw na paglabag nito sa internasyunal na batas.”

Kasali sa mga teritoryal na alitan ang Tsina, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Taiwan at Brunei. Tinitingnan ang mga alitan bilang isang flashpoint sa pagtutunggalian ng U.S.-China.