Sa Lebanon, mas mababa sa kalahati ng 4 milyong katao na nangangailangan ng tulong pantao ay nakatanggap ng tulong, sabi ng UN

Ayon sa U.N., apat na milyong tao sa Lebanon ang nangangailangan ng pagkain, kabilang ang mga Syrian, Palestinian refugees, at migrants. Gayunpaman, mas mababa sa kalahati ang nakatanggap ng tulong pantao.