Pinuno ng mga Serb sa Bosnia, nagbanta na arestuhin at palayasin ang pandaigdigang opisyal sa kapayapaan, pagtaas ng tensiyon

Ang separatistang lider ng Bosnian Serb ay nagbanta noong Miyerkules na arestuhin at ideport ang isang nangungunang opisyal ng internasyonal na namamahala sa kapayapaan sa Bosnia kung siya ay pumasok sa mga rehiyong kontrolado ng Serb sa digmaang nasirang estado sa Balkan.

Ang babala na ginawa ng Pangulo ng Bosnian Serb na si Milorad Dodik ay lalong nagpapatindi ng mga tensyon sa Bosnia, kung saan isang madugong digmaan noong 1990s ay pumatay ng higit sa 100,000 katao at iniwan ang milyon-milyong walang tirahan. Hindi kinikilala ni Dodik ang awtoridad ni envoy Christian Schmidt, na nagsasabi na siya ay hindi legal na inilagay para sa nangungunang trabaho sa pagpapanatili ng kapayapaan.

Sinabi ni Dodik noong Miyerkules na may decree na ginagawa tungkol sa “pag-aresto at pagdeport” ng mataas na internasyonal na kinatawan sa kaso na sinusubukan niyang pumasok sa Republika Srpska, humigit-kumulang kalahati ng Bosnia na nasa kontrol ng Bosnian Serbs. Ang kabilang kalahati ay ang Bosniak-Croat federation — ang mga entity na binuo sa ilalim ng isang kasunduang pangkapayapaan na pinamagitan ng U.S. na nagtapos sa 1992-1995 digmaan.

“Kung siya (Schmidt) ay darating para sa isang pulong sa Republika Srpska, siya ay itatapon,” sabi ni Dodik, dagdag pa na kung ang envoy ay dadaan sa teritoryo, siya ay bibigyan ng isang “escort” na tiyak na aalis siya sa “pinakamadaling panahon.”

Walang agarang reaksyon mula sa opisina ng mataas na kinatawan sa Sarajevo.

May mga naunang banta si Dodik na kung may pagtatangka na ipatupad ang ilan sa mga iminungkahing desisyon ni Schmidt sa mga kontroladong rehiyon ng Serb, “kaagad naming idedeklara ang independence” mula sa natitirang bahagi ng Bosnia.

Bosnian prosecutors ay sa proseso ng pag-file ng mga kaso laban kay Dodik para sa kanyang mga aksyong separatista at sa pagsuway sa mga desisyon na ginawa ni Schmidt, na isang Aleman. Maaaring harapin ni Dodik hanggang limang taon sa bilangguan kung hatulan ng isang hukuman sa Bosnia sa mga kargong iyon.

Si Dodik, na may malapit na ugnayan kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia at pro-Moscow na lider ng Serbian populist na si Aleksandar Vucic, ay hayagan nang pilit na inihiwalay ang mga teritoryo ng Bosnian Serb mula sa natitirang bahagi ng Bosnia at isama sila sa katabing Serbia. Siya ay sinesante ng U.S. at ng U.K. para sa paglabag sa kasunduang pangkapayapaan ng U.S. na nagtapos sa digmaan.

May malawak na mga takot na ang Russia, na kumikilos sa pamamagitan ng alyadong Serbia nito, ay maaaring magpasiklab ng mga tensyon sa Balkans upang maalih ang hindi bababa sa ilan sa atensyon ng mundo mula sa digmaan sa Ukraine.