Partidong Komunista, hinahangad na gawing mandatory ang pagkakakulong para sa ‘pagpapasakit sa damdamin ng bansang Tsino’

Ang Partidong Komunista ng Tsina ay naghahangad na ipataw ang pagkakakulong sa mga napatunayang nagkasala ng “pagpapasakit sa damdamin ng bansang Tsino.”

Sa ilalim ng isang iminungkahing pagbabago, ang mga napatunayang nagkasala ng pambabastos sa mga pambansang sensibilidad sa pamamagitan ng mga simbolo, pananalita, pagdedemonstra, o iba pang paraan ay mapapailalim sa dalawang linggong pagkakakulong, ayon sa mga ulat.

“Isang detalyadong ulat na naglalarawan sa mga modipikasyon at anumang binagong draft ay sa wakas ay ipapakita para sa pagsusuri sa Lupon ng mga Kinatawan, sumusunod sa itinatag na mga legal na channel,” sabi ng Pambansang Kongreso ng Tao noong Lunes tungkol sa batas.

Sinusubukan ng Partidong Komunista ng Tsina at ng Pambansang Kongreso ng Tao na patahimikin ang pampublikong pagtutol sa pagbabago habang ito ay nakabinbin, tinutiyak sa politya ng Tsino na isinasaalang-alang ang feedback bago ang pinal na draft nito.

“Taos-puso naming binibigyan-galang ang opinyon ng publiko sa draft ng batas sa pamamagitan ng normal na mga channel. Ang mga opinyong iyon ay konkretong manifestasyon ng pag-aalala at maayos na pakikilahok ng masa sa pambansang gawaing pambatas, na may mahalagang kahalagahan,” sabi ng Pambansang Kongreso ng Tao.

Nagpatuloy ang lehislatibong katawan, “Ang mga organo ng legal na gawain ng Lupon ng Kinatawan ng NPC ay maingat na susuriin at pag-aaralan ang lahat ng uri ng mga opinyon na ibinigay ng publiko at mga may-kinalamang partido sa hinihinging draft ng batas, kabilang ang mga opinyon at mungkahi sa mga probisyon na nakakuha ng pansin, nagmumungkahi ng tamang pangangasiwa.”

Sinisisi ng mga kritiko ang pagbabago na maging masyadong malabo sa mga kahulugan nito, nagbibigay ng mas higit pang hindi nakikitang kapangyarihan sa mga opisyal na walang tiyak na mga alituntunin.

Tinutukoy ng draft amendment ang anim na uri ng paglabag na “masasaktan ang damdamin” ng bansa.

Ang mga paglabag ay hindi ituturing na mga krimen — sa halip, ang mga paglabag ay ituturing na mga paglabag.