Nabigo ang draft resolution ng Russia tungkol sa Israel na banggitin ang Hamas, nabigo sa UN

Ang United Nations Security Council ay bumoto upang tanggihan ang isang draft na panukala mula sa Russia na tumatawag para sa isang dayuhang kagyat na pagtigil-putukan at pagkondena sa karahasan at pagkakalaban laban sa mga sibilyan, pati na rin ang terorismo, dahil hindi ito binanggit ang Hamas.

Ang isang pahina lamang na draft na panukala ng Russia ay inilabas noong Biyernes, at ayon sa Reuters, tumatawag ito para sa mga hostages na palayain, pagkakataon para sa tulong pang-emergency at ligtas na pag-evacuate ng mga sibilyan.

Ito rin ay kinondena ang karahasan laban sa mga sibilyan at lahat ng mga gawa ng terorismo, bagaman hindi binanggit ng pangalan ang Hamas, para sa pagpatay ng 1,300 tao sa Israel noong Oktubre 7.

“Sa pagkabigo na kondenahin ang Hamas, nagbibigay ang Russia ng takip sa isang teroristang grupo na brutal na pinapahirapan ang mga inosenteng sibilyan. Ito ay napakalaking kasalanan. Ito ay mapagkunwaring, at hindi maipagtatanggol,” sabi ni U.S. ambassador sa United Nations, si Linda Thomas-Greenfield.

Ang mga resolusyon ay nangangailangan ng hindi bababa sa siyam na boto pabor, at walang mga veto mula sa limang permanenteng kasapi – ang U.S., Britain, France, China at Russia – upang maipasa.

Nang dumating sa botohan, apat na bansa ang sumapi sa Russia sa pabor ng resolusyon, habang apat pang bansa, kasama ang U.S., ay bumoto laban. Anim na bansa ang nag-abstain.

May isa pang resolusyon na inilabas ng Brazil, na kinokondena ang atake ng Hamas, na nasa lamesa.

Ang U.N. Security Council ay tinataglay ang tungkulin ng pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa internasyonal, ngunit hindi ito kumukuha ng posisyon sa paglusob at brutal na atake ng Hamas sa Israel, pati na rin ang huli’s tugon na kasama ang mga airstrikes na nakapatay ng 2,750 Palestinian.

Tinatawag ng Brazil ang “dayuhang pahinga” sa kanyang draft na resolusyon sa U.N., ngunit pati na rin “malinaw na kinokondena ang lahat ng karahasan at pagkakalaban laban sa mga sibilyan at lahat ng mga gawa ng terorismo,” tulad ng Russia.

Tinatangi ng Brazil ang sarili nito sa pagsasabing “walang pag-aalinlangan na tinatanggihan at kinokondena ang karumal-dumal na teroristang mga atake ng Hamas.”

Inilabas ng Russia ang dalawang amendment sa draft na resolusyon ng Brazil, kung saan isa ay tumatawag para sa “dayuhang kagyat, matagal at lubos na pinararangalan na pagtigil-putukan,” sa halip na “dayuhang pahinga.”

Ang iba pang amendment ay “walang pag-aalinlangan na kinokondena ang walang pinipiling mga atake laban sa mga sibilyan pati na rin ang mga sibilyang bagay sa Gaza Strip na nagpapahirap sa mga sibilyang populasyon ng mga pangunahing bagay para sa kanilang pagpapalaganap, sa paglabag ng batas internasyonal.”

Nagambag ang Associated Press at Reuters sa ulat na ito.