Milyon sa silangang Congo nangangailangan ng agarang pangangalaga habang lumalala ang krisis humanitarya, karahasan sa pagkababae

Lubhang lumala ang kalagayang humanitarian sa giyera-giyera sa silangang Congo sa nakalipas na 18 buwan na may 8 milyong katao na nangangailangan ng agarang tulong at mga kababaihan at batang babae na napapailalim sa karahasan sa pagtatalik sa isang malawakang saklaw — sa tatlong lalawigan lamang, sabi ng isang mataas na opisyal ng UN noong Martes.

Si Edem Wosornu, ang direktor ng operasyon ng tanggapan ng humanitarian ng UN na kakabalik lamang mula sa isang biyahe sa Congo kasama ang mga direktor ng emergency ng mga ahensiya at organisasyon ng UN, sinabi na ang kanilang nakita at narinig ay “nakakagulat, nakakapanlumo at nakakapagpakumbaba.”

Sinabi niya na ang kalagayan sa Hilagang Kivu, Timog Kivu at Ituri provinces “ay talagang ang pinakamasamang sitwasyon na nakita namin,” at iyon ay sa isang bansa kung saan higit sa 26 milyong katao ang nagugutom at nangangailangan ng pagkain.

Sinabi ni Wosornu sa isang press conference na ang karahasan batay sa kasarian ay “isinasagawa sa isang masibang at nakababahalang saklaw” na may higit sa 35,000 survivor na humihingi ng access sa paggamot at serbisyo matapos ang mga pag-atake sa unang anim na buwan lamang ng 2023 sa tatlong lalawigan. Dahil sa isang bahagi lamang ng mga survivor ang nag-uulat ng karahasan batay sa kasarian, sinabi niya, “mas mataas marahil ang bilang.”

Matagal nang kumukulo ang alitan sa mineral-mayamang silangang Congo, kung saan sinabi ni Wosornu na higit sa 130 na armadong grupo ang nakikipaglaban para sa kontrol ng lupa at mga mina bagaman sinusubukan ng ilang grupo na protektahan ang kanilang mga komunidad.

Tumindi ang paglaban noong huli ng 2021 nang muling lumitaw ang M23, isang rebeldeng grupo na may kaugnayan sa karatig-bansang Rwanda na sa malaking bahagi ay hindi aktibo sa loob ng halos isang dekada, at nagsimulang kunin ang teritoryo. Naging tanyag ang M23 noong 2012 nang sinakop ng mga fighter nito ang Goma, ang pinakamalaking lungsod sa silangan ng Congo sa hangganan ng Rwanda.

Kamakailan, dumami rin ang mga pag-atake ng Allied Democratic Forces, na pinaniniwalaang may ugnayan sa Islamic State extremist group, pati na rin ang interkomunal na karahasan.

Sinabi ni Gabriella Waaijman, global humanitarian director ng London-based na Save the Children International na kasama rin sa biyahe, na ang Congo ang may pinakamataas na bilang ng malubhang paglabag sa mga bata at isa sa pinakamataas na bilang ng mga taong napilitang lumikas sa mundo — at tumaas pa nang isa pang milyon ang bilang ng mga internally displaced people ngayong taon.

Iniwan ng saklaw ng pagdurusa at kakulangan sa pondo ang mga humanitarian worker sa imposibleng sitwasyon araw-araw na magdesisyon kung ibibigay ang tubig, tirahan o suportang medikal para sa walang humpay na agos ng mga bagong napilitang lumikas. At isang resulta ng overwhelming na pangangailangan ay libu-libong bata ang hindi makapag-aral, sabi niya.

Humiling ang UN ng $2.3 bilyon para sa humanitarian na tulong para sa Congo ngayong taon ngunit nakatanggap lamang ng isang-katlo, $764 milyon, sabi ni Wosornu, at nakatulong lamang sa 1.4 milyong katao, “isang bahagi ng bilang ng mga taong nangangailangan.”

Nakipagkita ang executive directors group sa ministro ng humanitarian affairs ng Congo at sa mga gobernador militar ng Ituri at Hilagang Kivu at binigyang-diin ang pangangailangan na pahusayin ang proteksyon at seguridad para sa mga sibilyan, ang responsibilidad ng mga pambansang awtoridad na harapin ang tumataas na karahasan batay sa kasarian, at ang mahalagang kahalagahan ng pagpapanumbalik ng kapayapaan na hinihingi ng bawat taong nakausap nila, sabi niya.

Sinabi ni Waaijman na kailangan agad ang pera upang palawakin ang humanitarian na tulong at iligtas ang mga buhay, ngunit ang kailangan talaga ng mga tao ay kapayapaan “at ang kanilang pamahalaan na tumayo at tulungan silang ligtas na makabalik sa bahay o kung hindi ay bigyan sila ng lupa para maitatag sila sa ibang lugar at magsimulang muli.”

Sinabi niyang pinatindi ng malawak na mineral na kayamanan ng Congo ang digmaan, paglikas at gutom, at partikular na nakakapanlumo ang epekto nito sa katutubong pygmy community ng silangan ng Congo, “isa sa mga huling hunter-gatherer communities sa mundo.”

“Nabuhay ang komunidad na ito sa equatorial na kagubatan nang libu-libong taon, kumukuha lamang mula sa lupa ng kailangan nilang mabuhay at wala nang iba,” ngunit ang paglaban para sa kobalt, isang mahalagang mineral para sa mga baterya ng sasakyan, at mga diyamante para sa singsing na pangkasal sa mga lugar sa kagubatan ay winawasak ang kanilang paraan ng pamumuhay “nang tuluyan,” sabi ni Waaijman.

Nakipagkita ang mga direktor ng emergency sa mga kasapi ng pygmy sa mga lugar ng paglikas kung saan sinabi niyang nahihirapan silang mabuhay, na may hindi sapat na pagkain sa isang hindi pamilyar na kapaligiran, at “ganap na nayurakan ang kanilang mga karapatan at walang pananagutan.”