Mexico nagtatapos sa pederal na pagbabawal sa aborsyon, ngunit nananatiling mga paghihigpit sa estado

Ang isang pagpapasya ng Korte Suprema ng Mehiko na ipinawalang-bisa ang lahat ng pederal na kriminal na parusa para sa aborsyon ay nagpatuloy sa rehiyonal na trend ng pagpapalawak ng access sa pamamaraan, ngunit iniwan sa lugar ang isang patchwork ng iba’t ibang mga paghihigpit sa estado.

Inutusan ng mataas na hukuman noong Miyerkules na alisin ang aborsyon mula sa pederal na penal code, at hihilingin sa pederal na serbisyo sa pampublikong kalusugan at sa lahat ng pederal na institusyong pangkalusugan na mag-alok ng aborsyon sa sinumang humiling nito.

Ibig sabihin nito, access para sa milyon-milyong mga Mehikano. Ang serbisyo sa social security at iba pang pederal na institusyon ay nagbibigay ng pangangalaga sa kalusugan sa karamihan ng mga taong nagtatrabaho sa pormal na ekonomiya.

GOP SENATOR PLACES HOLDS ON BIDEN’S DOD NOMINEES OVER PENTAGON’S NEW ABORTION POLICY

“Walang babae o buntis na tao, o anumang manggagawa sa kalusugan, ang maaaring parusahan para sa aborsyon,” sabi ng Information Group for Chosen Reproduction, kilala sa Spanish initials nito na GIRE, sa isang pahayag.

Hindi malawak na isinisakdal ang mga aborsyon bilang isang krimen, ngunit maraming doktor ang tumatanggi na magbigay ng mga ito, na sinasabing ang batas.

Gayunpaman, kriminal pa rin ang aborsyon sa humigit-kumulang 20 estado ng Mehiko. Hindi naapektuhan ng pagpapasya ng Korte Suprema ang mga batas na iyon sa estado, ngunit malamang na hihilingin ng mga tagapagtaguyod ng karapatan sa aborsyon sa mga hukom sa estado na sundin ang lohika nito.

Kaagad na kumalat sa social media ang pagdiriwang sa pagpapasya.

“Ngayon ay isang araw ng tagumpay at katarungan para sa mga babae sa Mehiko!” sinabi ng Pambansang Instituto para sa mga Kababaihan ng Mehiko sa isang mensahe sa platform ng social media na X, dating kilala bilang Twitter. Tinawag ng ahensiya ng pamahalaan ang desisyon bilang isang “malaking hakbang” patungo sa pagkakapantay-pantay ng kasarian.

Pinuri ni Sen. Olga Sánchez Cordero, isang dating hukom ng Korte Suprema, ang pagpapasya, na sinabi sa X na kumakatawan ito sa isang pag-unlad patungo sa “isang mas makatarungang lipunan kung saan iginagalang ang mga karapatan ng lahat.” Hinimok niya ang Kongreso ng Mehiko na ipasa ang batas bilang tugon.

Ngunit hinamak ito ng iba sa napakarelihiyosong bansa. Sinabi ni Irma Barrientos, direktor ng Civil Association for the Rights of the Conceived, na magpapatuloy ang mga kalaban sa pakikibaka laban sa pinalawak na access sa aborsyon.

“Hindi kami titigil,” sabi ni Barrientos. “Tandaan natin kung ano ang nangyari sa Estados Unidos. Pagkatapos ng 40 taon, binago ng Korte Suprema doon ang desisyon nito sa aborsyon, at hindi kami titigil hanggang garantihan ng Mehiko ang karapatan sa buhay mula sa sandali ng pagsisimula.”

Sinabi ng korte sa X na “ang legal na sistema na kriminalisa ang aborsyon” sa pederal na batas ng Mehiko ay labag sa saligang batas dahil “nilalabag nito ang mga karapatang pantao ng mga babae at mga taong may kakayahang magsilang.”

Dumating ang desisyon dalawang taon matapos magpasya ang korte na hindi isang krimen ang aborsyon sa isang hilagang estado. Simula ng panahong iyon, nagsimula ang isang mabagal na proseso sa bawat estado ng pagdekriminalisa nito.

Noong nakaraang linggo, ang sentral na estado ng Aguascalientes ang ika-12 estado na alisin ang mga kriminal na parusa.

Mga aktibista para sa karapatan sa aborsyon ay kailangang magpatuloy sa paghahanap ng legalisasyon sa bawat estado, bagaman dapat gawing mas madali ng desisyon ng Miyerkules ang gawain na iyon. Maaari ring kumilos ang mga lehislatura ng estado sa kanilang sarili upang burahin ang mga parusa sa aborsyon.

Sa ngayon, ang pagpapasya ay hindi nangangahulugan na agad na maa-access ng bawat babae sa Mehiko ang pamamaraan, ipinaliwanag ni Fernanda Díaz de León, sub-direktor at legal na eksperto para sa karapatan ng kababaihan sa grupo ng IPAS.

Ang ginagawa nito – sa teorya – ay obligahin ang mga ahensiya ng pederal na magbigay ng pangangalaga sa mga pasyente. Malamang na magkakaroon ito ng epektong domino.

Sinabi ni Díaz de León na inaalis ng pag-alis ng pederal na pagbabawal ang isa pang dahilan na ginagamit ng mga tagapagbigay ng pangangalaga upang tanggihan ang mga aborsyon sa mga estado kung saan hindi na ito isang krimen.

Pinapayagan din nito ang mga babae na may pormal na trabaho na bahagi ng sistema ng social security at mga empleyado ng pamahalaan na humingi ng pamamaraan sa mga institusyon ng pederal sa mga estado kung saan pa rin itong kriminal, sabi niya.

Nag-aalala sina Díaz de León at mga opisyal sa iba pang makabayang organisasyon na maaaring pa ring tanggihan ang mga aborsyon sa mga babae, partikular na sa mas konserbatibong lugar.

“Ito ay isang napakahalagang hakbang,” sabi ni Díaz de León. Ngunit “kailangan pa nating hintayin kung paano ito ipatutupad at gaano kalayo abot nito.”

Sa buong Latin America, gumawa ang mga bansa ng mga hakbang upang alisin ang mga paghihigpit sa aborsyon sa nakalipas na mga taon, isang trend na kadalasang tinutukoy bilang isang “green wave,” na tumutukoy sa mga berdeng bandana na isinusuot ng mga babae na nagpoprotesta para sa karapatan sa aborsyon sa rehiyon.

Malaking pagkakaiba ng mga pagbabago sa Latin America sa patuloy na mga paghihigpit sa aborsyon sa ilang bahagi ng Estados Unidos. May ilang mga Amerikanong babae na humihingi na ng tulong mula sa mga aktibista para sa karapatan sa aborsyon sa Mehiko upang makakuha ng mga gamot na ginagamit para wakasan ang pagbubuntis.

Lungsod ng Mehiko ang unang hurisdiksyon sa Mehiko na nagdekriminalisa ng aborsyon 16 na taon na ang nakalilipas.

Matapos ang mga dekada ng gawain ng mga aktibista sa buong rehiyon, kumilos nang mabilis ang trend sa Argentina, na legalisa ang pamamaraan noong 2020. Noong 2022, gayundin ang Colombia, isang napakakonserbatibong bansa.

Noong nakaraang taon, binasura ng Korte Suprema ng U.S. ang Roe v. Wade, ang pagpapasya noong 1973 na nagbigay ng karapatan sa aborsyon sa buong bansa. Simula noon, karamihan sa mga estado na pinamumunuan ng mga konserbatibong mambabatas at gobernador ay nagpatupad ng mga pagbabawal o mas mahigpit na paghihigpit.

Ang katotohanan na nahahati ang pamahalaan ng U.S. ay nangangahulugan na maliit ang tsansa ng isang pambansang pagbabawal o legalisasyon, hindi bababa sa maikling panahon.

Sa kasalukuyan, ipinagbabawal sa buong pagbubuntis – na may limitadong mga pagbubukod – ang aborsyon sa 15 estado ng Amerika. Pinagbabawal ng mga pagbabawal sa dalawang karagdagang estado ang aborsyon pagkatapos ma-detect ang aktibidad ng puso, karaniwan sa anim na linggo sa pagbubuntis at madalas bago alam ng mga babae na buntis sila. Pinigilan ng mga hukom ang pagpapatupad ng mga paghihigpit sa hindi bababa sa apat pang mga estado.

Samantala, gumawa ang mga estado na may liberal na pamahalaan ng mga hakbang upang subukang protektahan ang access sa aborsyon.

Sumang-ayon ang mga tagamasid sa Mehiko na kailangan ng panahon upang makita kung paano ipatutupad ang desisyon ng Miyerkules.

Sa timog estado ng Guerrero, pinayuhan ni Marina Reyna, direktor ng Guerrero Association Against Violence toward Women, na magpapatuloy ang mga hamon. Nilagyan ng estado ang aborsyon noong nakaraang taon, ngunit may 22 na bukas na imbestigasyon laban sa mga babae na pinaghihinalaang nagtapos ng kanilang pagbubuntis.

“Mayroon pa ring maraming pagtutol,” sabi niya.