May mga teroristang Hamas ng mga taga-Al Qaeda na instruksyon para sa paggamit ng mga bombang kemikal na base sa sianayde: mga ulat

Ayon sa mga opisyal ng Israel, sinasabi ng mga teroristang Hamas na pinatay noong Oktobre 7 attack sa timog bahagi ng bansa ay natagpuang may mga tagubilin kung paano gamitin ang cyanide-based na mga bomba, ayon sa mga ulat.

Ang masaker sa kibbutz ay isa sa maraming mga eksena ng di-makatatawag na pagpatay na isinagawa ng Hamas.

Ayon sa ulat ng Axios, tinignan nila ang impormasyong pang-intelighensiya ng Israel na nagpapakita ng mga teroristang Hamas na dala ang mga tagubilin na nakaimbak sa mga USB device na kasama ang detalyadong mga diagram para sa isang “cyanide dispersion device.”

Natagpuan ang impormasyon sa mga USB device na natagpuan sa mga patay na katawan ng mga militanteng pumasok sa Kibbutz Be’eri malapit sa Gaza Strip sa Timog Israel.

“Ang pagkakatuklas na ito ay tumutukoy sa intensyon ng Hamas na gamitin ang mga armas na kemikal bilang bahagi ng kanilang teror attack laban sa mga sibilyan,” ayon sa Israel sa isang cable sa kanilang mga embahada.

Sinabi rin ng mga opisyal ng Israel sa mga embahada na inutusan ang mga terorista na “mag-conduct ng mga attack sa parehong paraan na sinubukan ng ISIS.”

Sinabi ni Israeli President Isaac Herzog noong Linggo sa Sky News, na kumpirmahin ang mga tagubilin at sinabi na ito ay mula noong 2003 at mula sa isang disenyo ng Al Qaeda para sa mga armas na kemikal.

“Materyal ng Al Qaeda ito. Opisyal na materyal ng Al Qaeda. Tumutugon tayo sa ISIS, Al Qaeda at Hamas,” ayon kay Pangulong Herzog. “Ganoon kahiyang ang sitwasyon kung saan tinitignan natin ang mga tagubilin na ibinibigay kung paano operahin at kung paano lumikha ng isang hindi propesyonal na armas na kemikal gamit ang cyanide.”

Ang Hamas ay kumpara sa ISIS ng mga lider ng Israel tulad ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, na matapos ang mga attack noong Oktubre 7 ay sinabi, “Hamas ay ISIS.”

“Gaya ng pagkakalugmok ng ISIS, gayon din ang Hamas ay malulugmok at dapat tratuhin ang Hamas nang eksaktong paraan kung paano trinato ang ISIS,” ayon kay Prime Minister. “Dapat silang alisin mula sa komunidad ng mga bansa. Walang mga lider ang dapat makipagkita sa kanila. Walang bansa ang dapat magpanatili sa kanila. At dapat sanksiyonan ang mga gumagawa nito.”

Sinabi rin ng Israel Defense Forces (IDF) na dala ng Hamas ang mga watawat ng ISIS nang masakerin nila ang mga bata, babae at lalaki ng Israel.

“Ang Hamas ay isang teroristang organisasyon na genosidal,” ayon sa mga opisyal ng IDF. “Ang Hamas ay mas masama pa sa ISIS.”

Sinabi rin ng Israel na ang mga katawan ng mga teroristang Hamas na namatay noong Oktubre 7 ay may hawak na mga plano ng labanan upang “patayin ang maraming tao na posible” at kunin ang mga hostages habang nag-raid at sunugin ang mga baryo.

Kasama rin sa mga plano ang mga direksyon kung saan matatagpuan ang malalaking grupo ng mga sibilyan upang targetin ang mga paaralan para kunin ang mga bata.