Manunulat na Swiso na tumawag sa mamamahayag na ‘matabang lesbian’ hinatulan ng 60 araw sa bilangguan, pinuri ng mga LGBTQ na grupo ang desisyon

Isang korte sa Switzerland ay hinatulan ng 60 araw sa kulungan ang isang manunulat at komentarista para sa pagtawag sa isang mamamahayag na “matabang tomboy,” at pinuri ng mga grupo ng LGBTQ+ ang desisyon.

Noong Lunes, hinatulan ng korte sa Lausanne si Alain Bonnet, isang Pranses-Swiss polemicist na kilala bilang Alain Soral, dahil sa mga krimen ng paninirang-puri, diskriminasyon at pag-udyok sa galit matapos nitang punahin si Catherine Macherel, isang mamamahayag para sa mga pahayagan ng Swiss na Tribune de Geneve at 24 Heures, sa isang video sa Facebook dalawang taon na ang nakalipas.

“Ang desisyon ng korte na ito ay isang mahalagang sandali para sa katarungan at karapatan ng mga taong LGBTQI sa Switzerland,” sabi ni Murial Waeger, co-director ng isang lesbian activist group. “Ang paghatol kay Alain Soral ay isang malakas na senyales na ang homophobic na galit ay hindi maaaring pagtiisan sa ating lipunan.”

Bukod sa panahon sa kulungan, inutos rin kay Soral na magbayad ng mga legal na bayarin at multa na nagkakahalaga ng libo-libong Swiss francs.

Dumating ang paghatol kay Soral matapos nitang tawaging “matabang tomboy” si Macherel, punahin ang kanyang trabaho bilang isang “queer activist” at sabihing siya ay “hindi matino” sa isang video sa social media, ayon sa tagapagbalita ng publiko ng Swiss na RTS.

Pabirong hinamak ni Pascal Junod, isang abugado para kay Soral, ang paghatol para sa “krimen ng opinyon” sa isang email sa The Associated Press. Sinabi niya na layunin ng kaso na alamin kung nagkasala ang isang tao laban sa “mga dogma ng iisang kaisipan.”

Iaapela ni Soral sa pederal na korte ng Swiss at “kung kinakailangan” sa European Court of Human Rights, dagdag ng kanyang abugado.

Noong 2020, inaprubahan ng mga botante ng Swiss ang isang panukalang ginawa itong labag sa batas na magdiskrimina laban sa mga tao batay sa kanilang sekswal na oryentasyon.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakuha ng problema si Soral dahil sa kanyang mga salita dahil dati na siyang nahatulan nang paulit-ulit sa Pransiya para sa pagtanggi sa Holocaust, na isang krimen sa Pransiya. Hinatulan siya ng panahon sa kulungan noong 2019 dahil sa mga pagtanggi.