Lasing na babae na pumapose sa 13-taong-gulang na biktima ay binigyan ng nakakagulat na magaan na parusa ng korte

Isang 27 taong gulang na British na receptionist ng dentista ang nabigyan ng isang taong suspindidong sentensya pagkatapos na makita ng hukom na siya ay nagkasala sa panghahawak ng isang 13 taong gulang na batang lalaki at paghuhubad sa kanya sa isang bangkong pambatasan.

“Sa isang banda, ito ay isang pangsekwal na pag-atake sa isang batang tao ng isang taong 27 taong gulang, at ito ay malinaw na isang seryosong bagay,” sabi ni Hukom Eric Lamb sa pagpaparusa.

“Sa kabilang banda may matibay na personal na pagpapagaan bilang resulta ng tunay na pagsisisi, at ang serye ng mga pangyayari na humantong sa iyong mga kahirapan sa kalusugan ng isip,” tinandaan niya, dagdag pa na natagpuan at tinanggap niya na ipinakita ng akusado ang “tunay at pusong-pusong pagsisisi.”

Ibinigay ni Lamb kay Jade Berry ang isang 12-buwang sentensya sa kulungan na suspindido niya sa loob ng 18 buwan, sa panahon ng alin si Berry ay dapat magsuot ng isang elektronikong “kalasingan” na tag at kumpletuhin ang isang 35-araw na kinakailangang aktibidad ng rehabilitasyon. Siya rin ay dapat manatili sa Rehistrong Pangsekswal na Manliligalig sa loob ng 10 taon, ayon sa ulat ng BNN Network.

Naglakad si Berry pauwi sa pamamagitan ng Rivacre Valley Country Park sa Chesire noong Okt. 3, 2022 pagkatapos uminom nang husto kasama ang mga kaibigan noong nakaraang gabi. Natagpuan niya ang dalawang batang lalaki na nakaupo sa isang bangkong pambatasan at pinag-uusapan ang paparating na ika-14 na kaarawan ng isa sa mga bata.

Umupo si Berry sa pagitan ng mga bata at nagsimulang malakas na hinahaplos ang ari ng bata at itaas na hita sa ibabaw ng kanyang damit at inalok siya ng sex, sinasabi sa kanya, “Sasakyan kita hanggang umaga.”

Iniwan ng mga bata siya sa bangko pagkatapos na hubarin ni Berry ang kanyang mga ari at puwet sa harap ng mga bata at nawalan ng malay. Sa oras na dumating ang pulis, umalis na si Berry sa lugar ngunit iniwan ang kanyang debit card at telepono.

Ang tanging komento ni Berry nang arestuhin siya ng pulis dalawang araw mamaya ay, “Oh Diyos ko, hindi ko maalala kahit ano, tulad ng.” Sa buong kanyang panayam sa pulis, patuloy siyang sumagot ng “walang komento,” ngunit kinilala siya ng bata sa isang paglalakad ng perp, ayon sa ulat ng Metro.

Nagdusa ang biktima ng matinding bangungot at sinubukang kitlin ang sariling buhay sa nakalipas na isang taon mula nang mangyari ang insidente.

Sinabi ng legal na depensa ni Berry na siya ay nagdurusa mula sa isang “mapanira sa sarili na kalikasan” at “humaharap sa alak upang harapin ang kanyang mga isyu,” ngunit na ngayon ay “narealize na hindi iyon ang sagot sa kanyang mga problema.”

“Mukhang ang kanyang pagkalasing sa alak ay maaaring humantong sa kanya sa paggawa at paggawa ng paglabag na ito,” sabi ng konseho ng depensa na si John Wyn Williams sa korte. “May tunay na pusong-pusong pagsisisi, at ipinapakita niya ang empatiya ng biktima.”

Ang kagaanan ng sentensya ni Berry ay nagtaas ng mga katanungan tungkol sa pangangasiwa ng kaso, na may ilang galit ng publiko na humihiling ng muling pagsasaalang-alang ng kasalukuyang mga batas at kanilang pagpapatupad upang magdala ng mas mahigpit na parusa.