Israeli presidente ipinagtanggol ang mga air strike sa Gaza, pagpatay sa mga Hamas operatives: ‘Nakikipaglaban tayo sa terorismo’

Ipinagtanggol ni Pangulong Isaac Herzog ng Israel ang pag-atake ng kanyang bansa sa Hamas sa panahon ng isang mainit na press conference noong Huwebes, sinasabi na ang Israel ay “lumalaban sa terorismo” at na hindi sila magtitipid ng gastos sa pag-alis sa mga gumawa ng pinakamasamang pag-atake sa Israel sa 75 taong kasaysayan nito.

“Lumalaban kami sa terorismo,” sabi ni Herzog. “Ang sangkatauhan ay kailangang magdesisyon: tinatanggap ba natin ang terorismo o lumalaban ba tayo sa terorismo? Nakita natin ang pinakamasamang kalupitan na posible. Nakikita natin ang pinakamasamang kalupitan na posible sa pamamagitan ng isang kampanya ng isang kilusan, na may malaking suporta mula sa aming mga kapitbahay.”

Ipinagpatuloy ni Herzog: “Sumasang-ayon ako, maraming maraming inosenteng mga Palestino na hindi sumasang-ayon sa [ideolohiyang ito], ngunit sa kasamaang palad, sa kanilang mga tahanan, may mga missile na nagpapaputok sa amin, sa aking mga anak, sa buong bansa ng Israel. Kailangan naming ipagtanggol ang aming mga sarili. May buong karapatan kaming gawin ito. Panahon na para maintindihan ito ng buong mundo, ito ang trahedya ng paggamit ng terorismo. Walang awa sa terorismo.”

Ang mga pahayag ng pangulo ay dumating habang patuloy na inilulunsad ng Israel ang nakakasirang air strike sa Gaza, na pinapatag ang buong mga block ng lungsod. Naghahanda ang hukbo ng Israel para sa isang ground offensive sa Gaza, bagaman sinabi ng mga opisyal na hindi ito lulusob maliban kung pinahihintulutan ng pamahalaan na gawin ito. Malamang na magreresulta ito sa pagtaas ng mga biktima sa magkabilang panig.

Sa panahon ng press conference, tiniyak ng Pangulo ng Israel na ang kanyang bansa ay nasa digmaan sa Hamas at hindi sinasadyang tinutukoy ang mga sibilyan, ngunit sinabi na papaputukin ng Israel Defense Forces (IDF) ang mga target na sibilyan kung gagamitin ng mga terorista ang mga site para unang targetin ang Israel.

Ipinahayag din niya ang pagkabigo sa mga taong nasa Gaza na pinahintulutan ang Hamas na pumasok sa kapangyarihan at manatili sa kapangyarihan habang patuloy itong nagkakampanya ng galit laban sa Israel.

“Ganap na hindi totoo ang retorikang ito tungkol sa mga sibilyan na hindi alam at hindi kasangkot. Maaari nilang pinaglaban ang masamang rehimeng iyon na sumakop sa Gaza sa isang coup d’etat,” sabi ni Herzog.

Hinahawakan ng mga militante sa Gaza ang tinatayang 150 katao na inagaw mula sa Israel – mga sundalo, kalalakihan, kababaihan, mga bata at matatanda – at nagpapaputok sila ng libu-libong rocket sa Israel sa nakalipas na limang araw.

Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang mga teroristang Hamas, na responsable sa masaker noong Sabado, ay nakikibahagi sa mga kalupitan, kabilang ang pagtali ng mga batang lalaki at babae at pagbaril sa kanila sa ulo, pagsunog ng mga tao nang buhay, panggagahasa ng mga babae at pagputol ng ulo ng mga sundalo.

Nilarawan ng mga manggagawa sa pagligtas at mga saksi ang nakakatakot na mga eksena, kabilang ang pagpatay sa mga matatanda at pagkakahanap ng mga silid na puno ng pinaslang na mga sibilyan.

Ang 2.3 milyong residente ng Gaza ay siksikan sa isang strip ng lupa na 25 milya lamang ang haba. Pinigilan ng Israel ang pagpasok ng pagkain, tubig, gasolina at gamot sa teritoryo, na sinabi ni Herzog na ito ay magpapatuloy hanggang sa pakawalan ang mga bihag.