Ipinagpapalagay ng Ministro ng Pagtatanggol ng Rusya ang Estados Unidos sa pagpapalaganap ng tensyon, nagbabala ng pagkakasalungatan sa pagitan ng mga kapangyarihang nuklear

Sinisi ni Sergei Shoigu, ministro ng depensa ng Russia, ang Estados Unidos sa pagpapalakas ng tensyon sa buong mundo, at nagbabala tungkol sa posibleng armadong sagupaan sa pagitan ng mga bansang may armas nuklear.

Ipinahayag ni Sergei Shoigu ang kanyang mga salita sa isang forum sa depensa sa Beijing, isang taunang pagtitipon kung saan ginagamit ng Tsina upang ipromote ang diplomasya militar at dumalo ang mga kinatawan mula sa dosena ng mga bansa, kabilang ang U.S.

“Matagal nang sinasadyang minadali at winasak ng Washington ang mga pundasyon ng seguridad at katatagan sa internasyonal, kabilang ang sistema ng mga kasunduan sa pagkontrol ng sandatahan,” ani Shoigu sa Xiangshan Forum.

Ayon kay Shoigu, naghahamon ang U.S. at kanilang mga kaalyado sa Kanluran ang Russia sa pamamagitan ng pagpapalawak ng NATO sa Asya-Pasipiko gamit ang dahilan ng paghahanap ng diyalogo at kooperasyon sa rehiyonal na mga bansa.

“Ang patuloy na pagpapalakas ng tensyon ng Kanluran sa Russia ay nagdadala ng banta ng direktang armadong sagupaan sa pagitan ng mga bansang may armas nuklear, na puno ng katastropikong kahihinatnan,” ani Shoigu.

Nanatiling bukas ang Moscow sa negosasyon tungkol sa gyera sa Ukraine kung ang mga kondisyon ay tama, ayon kay Shoigu, ngunit walang ibinigay na karagdagang detalye.

Sinundan ang talumpati ni Shoigu ng talumpati ni Zhang Youxia, pangalawang pinakamataas na opisyal militar ng China at bise chairman ng Central Military Commission.

Nang walang direktang pagbanggit sa U.S., kinritiko ni Zhang ang “ilang mga bansa” na “patuloy na naghahalo-halo ng gulo sa buong mundo.”

Kinakatawan ng U.S. sa pagtitipon ng isang delegasyon na pinamumunuan ni Cynthia Carras, ang pinuno ng Defense Department sa China.

Ayon kay Zhang, handa ang China na bumuo ng ugnayan militar sa U.S. batay sa paggalang sa isa’t isa, mapayapang pag-iral at kooperasyon para sa kapwa.

Pinaghiwalay ng China ang komunikasyon militar sa U.S. noong Agosto 2022 upang ipakita ang pagkadismaya sa pagbisita ni dating Speaker ng U.S. House of Representatives na si Nancy Pelosi sa Taiwan, na itinuturing ng Beijing na bahagi ng kanilang teritoryo.