Inutos ng hukbong Pilipino na itigil ang paggamit ng mga app na gumagamit ng AI

Inutos ng kalihim ng depensa ng Pilipinas sa lahat ng tauhan ng depensa at sa 163,000 kasapi ng hukbong sandatahan na huwag gamitin ang mga digital na aplikasyon na gumagamit ng artificial intelligence upang lumikha ng personal na larawan, sinasabi nitong maaaring magdulot ng panganib sa seguridad.

Inilabas ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang utos sa isang memorandum noong Oktubre 14, habang nagtatrabaho ang mga puwersa ng Pilipinas upang mabawasan ang komunista at Muslim na pag-aaklas na tumatagal na ng dekada at ipagtanggol ang teritoryal na interes sa pinag-aagawang South China Sea.

Noong Biyernes, tinanggi ng Kagawaran ng Pambansang Pagtatanggol ang pagkakatotoo ng memo, na lumalabas sa internet sa nakalipas na araw, ngunit hindi nagbigay ng iba pang detalye, kabilang kung ano ang nagmotibo kay Teodoro upang ilabas ang pagbabawal.

Partikular na inilatag ni Teodoro ang pag-iwas sa paggamit ng isang digital na aplikasyon na nangangailangan ng hindi bababa sa 10 larawan ng sarili at pagkatapos ay gumagamit ng artificial intelligence upang lumikha ng “isang digital na tao na nakikipag-ugnay ng paraan ng pag-uusap at pagkilos ng isang tunay na indibidwal.” Sinabi ni Teodoro na ang mga aplikasyong ito ay maaaring magdulot ng “malaking panganib sa privacy at seguridad.”

“Ang mukhang walang masamang at nakakatuwa na AI-powered application ay maaaring masamang gamitin upang lumikha ng pekeng profile na maaaring magdulot ng identity theft, social engineering, phishing attacks at iba pang masasamang gawain,” sabi ni Teodoro. “May isang kaso nang naitala.”

Inutos ni Teodoro sa lahat ng tauhan ng Depensa na “huwag gamitin ang mga aplikasyon sa paglikha ng larawan gamit ang artificial intelligence at maging mapagmatyag sa pagbabahagi ng impormasyon online” at sinabi na ang kanilang mga aksyon ay dapat sumunod sa mga prinsipyo at patakaran ng Kagawaran ng Pambansang Pagtatanggol ng Pilipinas.