Higit sa 19 na gobernador ng GOP nag-aalok kay Biden na ‘ipakita ang lakas ng Amerika’ sa pamamagitan ng ‘walang pag-aalinlangan’ na pagsuporta sa Israel

Isang pangkat ng 19 na gobernador ng Republikano ay nagpadala ng sulat kay Pangulong Biden noong Biyernes kung saan kinritiko nila ang unang pagtugon ng kaniyang administrasyon sa pag-atake ng mga teroristang Hamas sa Israel at tinawag siyang magbigay ng “walang pag-aalinlangan” na suporta para sa Israel habang patuloy itong lumalaban sa organisasyong terorista.

Higit sa 2,800 katao ang namatay sa digmaan mula noong pinasimulan ng Hamas ang pinakamalaking pag-atake nito sa Israel sa nakalipas na dekada nang nakaraang linggo, na humantong sa paghihiganti mula sa mga puwersa ng Israel. Libo-libo ang nasugatan, at marami pang iba ang kinuha ng Hamas bilang hostage at inabuso, pinahirapan at pinatay.

Sinabi ng mga gobernador sa sulat na gusto nilang magbigay ng suporta sa Israel at mabigat na kondenahin ang mga pag-atake ng Hamas laban sa Estado ng Hudyo, na nagsimula nang nakaraang linggo.

“Inihayag namin ang aming matibay na suporta sa aming kakampi na Israel matapos ang kahindik-hindik na mga pag-atake na isinagawa laban sa soberanya ng Israel at mga inosenteng sibilyan noong Oktubre 7, 2023,” ayon sa mga gobernador. “Sinusulat namin ngayon upang malinaw na sabihin na ang aming mga estado ay walang pag-aalinlangan na kinokondena ang mga kahindik-hindik na gawaing terorismo na pinangungunahan ng Iran-nakikipagtulungan na Hamas at nakatayo kami sa Israel at mga Hudyo.”

Sa araw na pinasimulan ng Hamas ang kanilang pag-atake, inilabas ni Biden isang pahayag kung saan sinabi niyang “walang pag-aalinlangan na kinokondena ang kahindik-hindik na pag-atake laban sa Israel ng mga teroristang Hamas mula sa Gaza, at tinukoy ko kay Pangulong Netanyahu na handa kaming magbigay ng lahat ng angkop na paraan ng suporta sa Gobyerno at taumbayan ng Israel.”

Sinabi sa pahayag ng pangulo na “Ang terorismo ay hindi kailanman makatwiran. May karapatan ang Israel na ipagtanggol ang sarili at ang kanyang mga tao. Nagbabala ang Administrasyon ng Estados Unidos laban sa anumang iba pang partido na hindi kaaya-aya sa Israel na hanapin ang kapakinabangan sa sitwasyong ito. Ang suporta ko sa seguridad ng Israel ay matibay at walang pag-aalinlangan.”

Naglabas din ng publikong pahayag ang iba pang miyembro ng administrasyon na kinokondena ang mga pag-atake ngunit nag-anyaya rin sa Israel at Hamas na magkasundo sa pagtigil-putukan, isang hiling na nagdulot ng pagtutol mula sa mga Republikanong mambabatas.

Pagkatapos ng pag-atake, inilabas ng U.S. Office of Palestinian Affairs isang pahayag na nagsasabing, “Walang pag-aalinlangan kaming kinokondena ang pag-atake ng mga teroristang Hamas at ang nawalang buhay na dulot nito. Hiniling namin sa lahat ng panig na iwasan ang karahasan at paghihiganti. Ang terorismo at karahasan ay walang silbi.” Kinuha rin ito pagkatapos.

Sinabi ni Secretary of State Antony Blinken sa araw pagkatapos magsimula ang pag-atake na “hinimok ko ang pagtutol ng Türkiye para sa pagtigil-putukan at ang pagpapalaya ng lahat ng hostages na nasa ilalim ng Hamas agad.”

Ayon sa mga gobernador, ang ilang pahayag ng administrasyon tungkol sa pag-atake ng Hamas laban sa Israel ay lumikha ng kalituhan na “lalong nagpabulgar sa mga tagapagpatupad ng terorismo.”

“Nalikha ng unang pagtugon ng inyong administrasyon—kabilang ang pagtawag para sa pagtigil-putukan—ay nalikha ng nakakalason na kalituhan na lamang lalong nagpabulgar sa mga tagapagpatupad ng terorismo at kanilang tauhan upang patuloy na atakihin ang Israel,” ayon sa sulat. “Sa kawalan ng pagkakataon, ang ganitong klase ng kaguluhan at karahasan sa internasyonal ay tuwirang resulta ng inyong administrasyon na unang pinapanigan ang kaaway.”