Greenway Nag-anunsyo ng Unang Quarter na Mga Pahayag Pampinansyal

/HINDI PARA IPAMUDMOD SA MGA SERBISYO NG BALITA SA ESTADOS UNIDOS O PARA IPALAGANAP SA ESTADOS UNIDOS./

KINGSVILLE, ON, Agosto 29, 2023 /CNW/ – Inilabas ngayon ng Greenway Greenhouse Cannabis Corporation (CSE: GWAY) (OTCQB: GWAYF) (“Greenway” o “Kompanya”) ang kanilang interim na mga pahayag ng pinansyal para sa quarter na nagtatapos sa Hunyo 30, 2023.


Greenway Greenhouse Cannabis Corporation (CNW Group/Greenway Greenhouse Cannabis Corporation)

Ikinagagalak ng Kompanya na iulat ang mga sumusunod na resulta para sa quarter na nagtatapos sa Hunyo 30, 2023:

Mga pangunahing detalye:

  • Sa loob ng quarter, iniulat ng Greenway ang Positibong Naa-adjust na EBITDA na $16,408 sa $1,174,189 na kita
  • Ito ang ikalimang magkakasunod na quarter na may Positibong Naa-adjust na EBITDA para sa Greenway
  • Binubuo ang gastos sa benta ng $747,170 ng cash na gastos at $214,361 ng gastos sa amortisasyon na nagreresulta sa kabuuang margin bago ang impairment ng imbentaryo at mga pag-aadjust sa patas na halaga na 18%
  • Ang average na cash na gastos kada gramo na ginastos para sa quarter ay $0.67, binubuo ng lahat ng mga input sa pananim at mga sahod, pakete sa bulk, pagpapadala at mga pagkukumpuni at pagpapanatili ng pasilidad
  • Ang weighted average na cash na gastos kada gramo ng natapos na mga kalakal sa imbentaryo sa kamay bilang sa Hunyo 30, 2023 ay $0.66

“Patuloy kaming naghahatid sa amin sa paniniwala na naghihiwalay sa amin mula sa aming mga kalaban, at iyon ay ang aming mababang gastos at mataas na kalidad na produksyon”, sabi ni Carl Mastronardi, Pangulo ng Greenway. “Magpapatuloy kaming humanap ng mga paraan upang mag-innovate at pahusayin ang aming mga teknik sa pagtatanim habang naniniwala kami na maaari naming mapanatili ang aming kasalukuyang mga gastos habang dinadagdagan ang aming napakataas nang kalidad.”

“Habang naghahanda kaming pumasok sa consumer market, nagawa ng Greenway na mapanatili ang aming mababang overhead at gastos sa benta,” sabi ni Jamie D’Alimonte, CEO ng Greenway. “Ipinagmamalaki kong naibigay namin ang isa pang quarter ng Positibong Naa-adjust na EBITDA, na nagmarka ng aming ikalima sa magkakasunod. Patuloy na makikita ang Greenway na maghahatid sa kanilang progreso sa daan patungo sa profitability.”

Ang kopya ng interim na mga pahayag ng pinansyal para sa quarter na nagtatapos sa Hunyo 30, 2023 ay inihanda alinsunod sa Mga Pandaigdigang Pamantayan sa Pag-uulat ng Pinansyal (IFRS) at ang kaugnay na Pamamahala ng Talakayan at Analisis ay magagamit sa ilalim ng profile ng Kompanya sa www.sedarplus.ca. Lahat ng mga halagang ipinahayag sa press release na ito ay tumutukoy sa mga dolyar ng Canada.

Mga Pamantayang Hindi-IFRS

Ginagamit ng Pamamahala ang isang pamantayang hindi-IFRS upang suriin ang pagganap ng Kompanya. Ang mga pamantayang hindi-IFRS ay walang anumang nakastandard na kahulugan sa ilalim ng IFRS at hindi isang sukat ng pinansyal na pagganap sa ilalim ng IFRS, at samakatuwid, maaaring hindi maikukumpara sa mga katulad na sukatan na iniharap ng iba pang mga kompanya. Mangyaring sumangguni sa pahina 1 ng Pamamahala ng Kompanya para sa isang paliwanag ng komposisyon ng Naa-adjust na EBITDA, isang paliwanag kung paano ito nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa isang investor at isang pangkantitatibong pagbubuo muli sa pinakamalapit na maikukumparang pananalapi sukat sa ilalim ng IFRS, na kung saan ay dito isinama sa pamamagitan ng sanggunian sa press release na ito.

Mga Pagbubuo Muli ng Mga Pamantayang Hindi-IFRS

Inuugnay muli ng sumusunod na talahanayan ang pamantayang hindi-IFRS sa pinakamalapit na maikukumparang sukat ng IFRS para sa tatlong buwan na nagtatapos sa Hunyo 30, 2023. Walang anumang nakastandard na kahulugan ang sukatan na ito sa ilalim ng IFRS at hindi ito isang sukat ng pinansyal na pagganap sa ilalim ng IFRS, at samakatuwid, maaaring hindi maikukumpara sa mga katulad na sukatan na iniharap ng iba pang mga kompanya.

Para sa tatlong buwan na nagtatapos sa Hunyo 30, 2023

Netong Kita (Pagkalugi)

(1,109,781)

Pag-amortisa – gastos sa benta

214,361

Pag-aadjust sa patas na halaga sa pagbenta ng imbentaryo

Pag-aadjust sa patas na halaga sa paglago ng mga biological na asset

(48,226)

Pag-amortisa – operasyon

75,482

Pagbabahagi ng kompensasyon batay sa stock

Mga serbisyo sa relasyon sa mga investor na babayaran ng mga karaniwang share

166,350

270,000

Hindi mabayarang utang

268,237

Gastos sa interes

Kita sa upa

179,985

Naa-adjust na EBITDA