Ang bagong panukala ni PM Sunak ay layuning ganap na ipagbawal ang mga sigarilyo

Ang United Kingdom’s prime minister ay ginagawa ang pag-alis ng paninigarilyo bilang isang pangunahing prayoridad.

Ipinaliwanag ni Prime Minister Rishi Sunak Miyerkules ang kanyang panukala na ipagbawal ang mga sigarilyo para sa isang minimum na edad — pagkatapos ay itaas ang edad na iyon ng isa, taon-taon.

“Tinatanggap ng mga tao ang mga sigarilyo kapag sila’y bata pa. Apat sa limang naninigarilyo ay nagsimula bago sila maging 20,” sabi niya. “Mamaya, ang malaking mayorya ay sinusubukang tumigil … kung maaari nating maputol ang siklo na iyon, kung maaari nating pigilan ang simula, pagkatapos ay nasa daan tayo sa pagtatapos sa pinakamalaking sanhi ng pagkamatay at sakit na maiiwasan sa ating bansa.”

Ang kasalukuyang minimum na edad upang bumili ng mga sigarilyo o mga produktong vape sa UK ay 18. Sinasabi rin ng panukala na ang mga bata na magiging 14 taong gulang ngayong taon at mas bata ay hindi kailanman pahihintulutang legal na bumili ng isang pakete ng usok.

Hindi ikriminalisa ng patakaran ang paninigarilyo, at sinumang kasalukuyang may kakayahang bumili ng mga sigarilyo ay legal na pinapayagang patuloy na bumili ng mga ito para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay.

Ang panukala ay nalalapat lamang sa mga mamamayan na naninirahan sa England — ang mga naninirahan sa iba pang mga bansa ng United Kingdom ay hindi saklaw ng unti-unting pagbabawal.

Sinabi ni Sunak sa kanyang mga kapwa party member sa isang kumperensya na ang kanyang layunin ay “pigilan ang mga teenager na magsimulang manigarilyo.”

Bumaba ng dalawang-katlo ang paninigarilyo sa UK mula noong 1970s. Sa kasalukuyan, 13% lamang ng bansa ang naninigarilyo, bagaman tumataas ang mga e-sigarilyo at vaping sa mga kabataan.

Dating itinaas ng pamahalaang Briton ang edad sa paninigarilyo mula 16 hanggang 18 taong gulang noong 2007.