5 pinatay sa riot sa bilangguan sa Mexico

Limang lalaki ang namatay sa isang away sa pagitan ng mga bilanggo sa isang kulungan sa estado ng Tabasco sa baybayin ng Golpo ng Mehiko, ayon sa mga awtoridad noong Biyernes.

Apat sa limang bilanggong pinatay sa riot noong huling Huwebes ay nasasakdal o naglilingkod ng mga sentensya para sa panggagahasa, pagpatay, o iba pang marahas na krimen, ayon sa kagawaran ng pulisya ng estado.

Sinabi ng pulisya na nakuha na muli ang kontrol sa bilangguan, at walang iba pang nasugatan o nakatakas. Humigit-kumulang 16 na bilanggo ang inaresto kaugnay sa mga pagpatay.

Itinuro ng kagawaran ng pulisya ang “away sa pagitan ng mga grupo” mula sa iba’t ibang selda ng bilangguan.

Ngunit ang mga larawan at video na tila ginawa ng mga bilanggo at inilathala sa social media ay nagmumungkahing maaaring pinatay ang mga nasawing lalaki bilang ganti dahil sa pangungutong ng pera mula sa ibang mga bilanggo.

Kung mapatunayan, hindi ito ang unang pagkakataong sumabog sa karahasan ang mga bilangguan sa Mehiko dahil sa katulad na mga dahilan. Sinusubukan ng mga bilanggong tila may koneksyon sa mga gang na may miyembro sa labas na pilitin ang pagbabayad ng proteksyon mula sa mga bilanggo. Pinaparatangan ng mga gang ang mga bilanggo o kanilang pamilya ng karahasan upang ipatupad ang mga demanda sa pagbabayad.

Noong 2022, 56 na bilanggo ang nasugatan sa isang malawakang away sa bilangguan ng Apodaca, sa labas lang ng hilagang lungsod ng Monterrey, na kinasasangkutan ng mga reklamo na sinusubukan ng ilang bilanggo na mangutong ng pera mula sa iba.

Bahagi ito ng isang mas malaking problema sa Mehiko kung saan ang mga taong naghihintay pa rin ng paglilitis ay madalas na nakakulong kasama ang mga nahatulang bilanggo. Bukod pa rito, ang mahinang pangangasiwa ng maraming bilangguan sa Mehiko ay madalas na nagpapahintulot sa mga bilanggo na sa essensya ay kontrolin ang mga bahagi ng mga pasilidad.