Kilalang may-akda at life coach na si Eric North aka ‘The Happiness Warrior’ nagbabahagi ng mga positibong panig ng pagsisisi

25C2 25A9 2BTony 2BPowell 2BHappiness 2BWarrior 2BEric 2BNorth 2BJanuary 2B8 252C 2B2021 6

Hindi Palaging Masama ang Pagkukulang

Lungsod ng New York, New York Okt 5, 2023 – Si Eric North ay isang kilalang may-akda at life coach na kilala bilang ‘The Happiness Warrior’ at ginagabayan ang kanyang mga tagasunod patungo sa paghahanap ng pinakamataas na kaligayahan sa buhay. Ayon sa kanya, ang pagtanda ay isang pribilehiyo, at ang pagiging buhay ay isang himala ng buhay mismo. Bilang mga tao, lahat ay may mga pagpipilian na maaaring humantong sa mabubuting desisyon ngunit paminsan-minsan ay hindi maiiwasan ang masamang desisyon. Tulad ng lahat, ang life coach ay may mga pagsisisi tungkol sa napakaraming bagay sa buhay ngunit ang hindi niya ginagawa ay hayaan silang tukuyin ang kanyang kasalukuyan at hinaharap, kaya ipinapayo niya ngayon ang mga payo na nagpapakita ng mga pagsisisi sa isang positibong liwanag.

Habang lumilipas ang buhay, pinatawad ng may-akda ang kanyang sarili para sa kanyang mga nakaraang pagkakamali dahil kinilala niya na walang perpekto at lahat ay may mga pagsisisi at pagkadismaya. Sinasabi rin niya na natural lamang na tanungin ng isang tao kung paano magiging buhay kung sila ay gumawa ng ibang o “mas mahusay” na desisyon at bilang resulta, maaaring mahulog sa negatibong mga kaisipan at emosyon. Karaniwan din na sisihin ang sarili ng pagiging tanga o walang muwang na hindi iniisip ang pangmatagalang epekto sa ating kamalayan. Ayon kay ‘The Happiness Warrior’, ito ay isang siklo ng negatibo at sariling pagkatalo na emosyon na pumipigil sa atin na umusad.

Kaya sinasabi niya na ang pagsisisi ay hindi dapat katakutan dahil lahat ay mayroon nito ngunit ang maaari nilang gawin sa halip ay gamitin ito upang paigtingin ang mga hangarin at baguhin ang momentum ng buhay. Ang tanong kung ito ba ay isang masamang pagpipilian o nagbago ba ito ng buhay sa mas mahusay na paraan ay mananatiling bukas. Ang tunay na sagot ay kung paano tinitingnan ng mga tao ang kanilang mga sarili na may pakumbaba at pagpapatawad. Mahalaga na itanong ang mga pagkakamali tulad ng paano natutunan ang mga pagkakamaling iyon o saan sila umikot sa panahong iyon. Sinasabi ni ‘The Happiness Warrior’ na ang pag-iignore sa mga pagsisisi o pagkakamali ay walang magagawa maliban sa pag-iinsulate sa mga tao mula sa kanilang katotohanan. Lumilikha ito ng isang negatibong siklo at pumipigil sa mga tao na makahanap ng higit pang kaligayahan at kasaganahan sa kanilang mga buhay.

Ayon kay North, ang pag-iignore o paglimot sa lahat ng mga pagsisisi ang sanhi ng napakaraming kapighatian at nasaktan na damdamin na nakikita ng mga tao sa paligid nila. Sinasabi ni North na ito ay ang paglipat mula sa pagkuha ng personal na pananagutan para sa kanilang mga kilos at pagbibintang sa iba. Kaya hinihikayat niya ang mga tao na bumuo ng kamalayan sa unang pagkakataon na masusing tinitingnan nila ang kanilang mga sarili, at tiyak na magagawa nilang baguhin ang trajectory ng kanilang mga buhay. Ito lamang posible sa pamamagitan ng pagsasaayos ng kanilang mga takot na dumating kapag sinuri nila ang kanilang mga pagsisisi at makikita nila ang kanilang mga sarili na lumalaki at naging mas masaya.

Habang ang pagsisisi ay isang bagay na dapat igalang ng lahat, may oras kung kailan kailangan ng mga tao na pakawalan ito at ipakita ang kanilang mga buhay na may pagbabago at sigla. Sinasabi ng life coach na ang pundasyon ng mga pagsisisi ay mga bagay na pagsisihan mamaya sa buhay tulad ng hindi pangangalaga sa kalusugan at pagpapahintulot sa masamang gawi na mag-accumulate. Ito ang dahilan kung bakit palaging malinaw ang mga kahihinatnan ngunit sa paglipas ng panahon ang mga epekto ay nag-a-accumulate at lumilikha ng hindi kinakailangang nakakasakit na emosyon at damdamin tungkol sa kanilang mga sarili. Sinasabi rin niya na ang katapangan at mga pagsisisi ay sanhi kapag nilalaro nang ligtas ang laro ng buhay na bihira nagbibigay ng maraming kaligayahan. Ito ay nag-aambag sa mga damdamin ng pagiging biktima at bihira nagbibigay ng maraming kaligayahan.

Ayon kay North, ang moral na mga pagsisisi ay mga katotohanang hindi maginhawa na sinusubukan ng mga tao na itago at takpan, tulad ng pangangalunya sa asawa o pagsisinungaling sa iba. Ito ay isang pangunahing halimbawa ng pagkuha ng mababang daan at vibration ng mga tao at koneksyon sa sansinukob. Mayroon ding koneksyon ng pagsisisi na dumating kapag pinagsisisihan ng mga tao ang kanilang mga relasyon at unti-unting lumalayo na sanhi ng pag-iisa. Bagaman likha ng sarili, ito ay pinatindi rin ng social media, gaming, at paglipat sa texting.

Sinasabi ni North na karamihan sa mga tao ay nakakaranas ng mga katulad na sitwasyon ng pagsisisi sa buhay. Kasama rito ang pamumuhay para sa mga inaasahan ng iba at hindi pagpapahayag ng kanilang tunay na mga sarili. Karaniwan din para sa mga tao na ma-realize kapag mas matanda na sila na napakahusay nilang nagtrabaho nang walang pakialam sa kanilang kaligayahan at mga hangarin. Sa parehong oras, hindi pinapayagan ng mga tao ang kanilang mga sarili na mangarap tungkol sa mga alternatibo na lumilikha ng limitadong mga pagkakataon para sa sariling edukasyon. Kaya kailangan ng mga tao na gumawa upang malaman ang kanilang mga hangarin at gumawa ng mga pagpipilian nang naaayon dito upang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa pagsisisi sa hinaharap. Sinasabi ni ‘The Happiness Warrior’ na isang siyentipikong katotohanan na ang pagsupil sa ating mga emosyon ay maaaring humantong sa mas malaking stress, depression, at pinsalang emosyonal. Bukod pa rito, iniisip ng mga tao na ang kaligayahan ay isang bagay na maaari nilang i-bank para sa hinaharap na maghihintay sa kanila. Kapag hindi natupad, ito ay naging isang pagsisisi na ganap na kasalanan ng kanilang sariling saloobin at saloobin na pinili nila para sa buhay.

Naniniwala si North na maaari tayong lahat maging mga mandirigma para sa ating kaligayahan at maunawaan na ito ay isang pangunahing karapatang pantao. Kaya kailangan ng mga tao na tumutok sa hindi pagpipigil sa kanilang mga sarili sa buhay at limutin na gumagawa ng mga pagkakamali ang mga tao. Sa halip, maaari nilang matutunan na tingnan ang kanilang nakaraan bilang mga kabanata sa kanilang mga buhay na tumutulong sa kanila na maihayag ang mga katotohanan at katutubo nang walang anumang panlabas na pagpapatunay. Matuto nang higit pa tungkol sa mga aral sa buhay sa: http://www.thehappinesswarrior1.com/.

Media Contact

Tom Estey Publicity & Promotion

tomestey@icloud.com

518 248 6174

http://tomestey.com

Source :Tom Estey Publicity & Promotion