Vivoryon Therapeutics N.V. na Mag-ulat ng Kalagitnaang Taon 2023 Resulta sa Pananalapi at Progreso sa Operasyon sa Setyembre 07, 2023

Vivoryon Therapeutics N.V. to Report Half Year 2023 Financial Results and Operational Progress on September 07, 2023

Halle (Saale) / Munich, Germany, Agosto 31, 2023 – Ipagbibigay-alam ng Vivoryon Therapeutics N.V. (Euronext Amsterdam: VVY; NL00150002Q7) (Vivoryon), isang klinikal na yugto na kumpanya na nakatuon sa pagtuklas at pag-unlad ng maliliit na molecule na gamot upang i-modulate ang aktibidad at katatagan ng mga sirang protina, ngayong araw na ilalathala nito ang mga pinansyal na resulta para sa kalagitnaan ng taon 2023 at magbibigay ng update sa korporasyon sa Huwebes, Setyembre 07, 2023. Magho-host ang Kumpanya ng conference call at webcast na bukas sa publiko. Ang ulat ay magagamit para i-download sa website ng Kumpanya (https://www.vivoryon.com/investors-news/financial-information/).

Mga detalye ng conference call
Petsa: Setyembre 07, 2023
Oras: 03:00 pm CEST / 09:00 am EDT

Ang conference call ay magagamit sa pamamagitan ng telepono at webcast.
Ang live audio webcast ng tawag ay magagamit sa website ng Vivoryon sa: https://www.vivoryon.com/investors-news/news-and-events/presentations-webcasts/

Iminumungkahi sa mga kalahok na tumawag sa conference call 15 minuto bago ang nakatakdang oras ng pagsisimula upang maiwasan ang anumang pagkaantala sa pagdalo.

###

Tungkol sa Vivoryon Therapeutics N.V.
Ang Vivoryon ay isang klinikal na yugto na biotechnology na kumpanya na nakatuon sa pag-develop ng makabagong gamot na naka-base sa maliliit na molecule. Pinapagana kami ng aming passion para sa ground-breaking science at innovation, na nagsusumikap na baguhin ang buhay ng mga pasyenteng nangangailangan na nagdurusa mula sa malubhang sakit. Ginagamit namin ang aming malalim na kaalaman sa pag-unawa sa mga post-translational modifications upang bumuo ng mga gamot na nakapagmo-modulate sa aktibidad at katatagan ng mga protina na nabago sa mga kondisyon ng sakit. Bukod sa aming pangunahing programa, varoglutamstat, na nasa Phase 2 clinical development upang gamutin ang Alzheimer’s disease, nagtatag kami ng matatag na pipeline ng mga inhibitor na oral na available para sa iba’t ibang indikasyon kabilang ang cancer, inflammatory diseases at fibrosis. www.vivoryon.com


Mga Pahayag na Tumitingin sa Hinaharap ng Vivoryon
Kasama sa press release na ito ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa mga kaugnay sa business strategy, plano sa pamamahala at layunin para sa mga susunod na operasyon ng Vivoryon Therapeutics N.V. (ang “Kumpanya”), mga pagtatantya at projection kaugnay sa market para sa mga produkto ng Kumpanya at mga forecast at pahayag kung kailan magiging available ang mga produkto ng Kumpanya. Ang mga salitang tulad ng “inaasahan,” “naniniwala,” “tinatayang,” “inaasahan,” “forecast,” “layunin,” “maaaring,” “plano,” “hula,” “dapat” at katulad na mga ekspresyon habang may kaugnayan sa Kumpanya ay nilalayong tukuyin ang gayong mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Ang mga pahayag na ito na tumitingin sa hinaharap ay hindi mga garantiya ng mga magiging resulta sa hinaharap; sa halip batay sila sa mga kasalukuyang inaasahan at palagay ng Pamamahala tungkol sa mga pangyayari at trend sa hinaharap, ekonomiya at iba pang kondisyon sa hinaharap. Ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ay kinasasangkutan ng isang bilang ng mga alam at di-alam na panganib at kawalang katiyakan. Ang mga panganib at kawalang katiyakang ito at iba pang mga factor ay maaaring makapagdulot ng materyal na hindi kanais-nais na epekto sa mga resulta at pinansyal na epekto ng mga plano at pangyayaring inilarawan dito. Ang aktuwal na mga resulta, performance o mga pangyayari ay maaaring magkaiba sa sinabi o ipinahiwatig sa gayong mga pahayag na tumitingin sa hinaharap at mula sa mga inaasahan. Bilang resulta, walang labis na pagtitiwala ang dapat ibigay sa gayong mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Ang press release na ito ay hindi naglalaman ng mga salik ng panganib. Tinalakay ang ilang mga salik ng panganib na maaaring makaapekto sa hinaharap na mga pinansyal na resulta ng Kumpanya sa mga inilathalang taunang pinansyal na pahayag ng Kumpanya. Ang press release na ito, kabilang ang anumang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap, ay nagsasalita lamang simula sa petsa ng press release na ito. Hindi inaakala ng Kumpanya ang anumang obligasyon na i-update ang anumang impormasyon o mga pahayag na tumitingin sa hinaharap na nilalaman dito, maliban sa anumang impormasyong kinakailangan ilatag batay sa batas.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa:

Makipag-ugnayan sa Mamumuhunan
Stern IR
Julie Seidel
Tel: +1 212-698-8684
Email: SternIR-Vivoryon@sternir.com

Media Contact
Trophic Communications
Valeria Fisher
Tel: +49 175 8041816
Email: vivoryon@trophic.eu