TECPETROL NAGPAHAYAG NG MALAKING SUPORTA NG ALPHA LITHIUM SHAREHOLDER AT PAGPAPALAWIG HANGGANG 20 OKTOBRE 2023 NG BOARD-SUPORTADONG OFFER

25 2 TECPETROL ANNOUNCES SIGNIFICANT ALPHA LITHIUM SHAREHOLDER SUPPORT AND EXTENSION TO 20 OCTOBER 2023 OF BOARD-SUPPORTED OFFER
  • Inihayag ng Special Committee at Board of Directors ng Alpha kamakailan ang kanilang pagsang-ayon na irekomenda sa mga shareholder ng Alpha na i-tender ang Offer
  • Simula nang ianunsyo ng Alpha, nakatanggap ang Tecpetrol ng malaking suporta ng mga shareholder para sa kanilang Offer, at nagpasya itong palawigin ang oras ng pag-expire ng Offer hanggang 5:00 p.m. (Vancouver oras) sa 20 Oktubre 2023 upang bigyan ang natitirang mga shareholder ng karagdagang panahon upang i-tender
  • Hindi na kailangang gumawa ng karagdagang hakbang ng mga shareholder na nag-tender na
  • Mga Tanong o Kailangan ng Tulong? Makipag-ugnay sa Laurel Hill Advisory Group sa 1-877-452-7184 o mag-email sa: assistance@laurelhill.com

TORONTO, Okt. 3, 2023 – Ipinahayag ngayong araw ng Tecpetrol Investments S.L. (“Tecpetrol“), isang miyembro ng Techint Group, na pinalawig nito ang oras ng pag-expire ng board-supported na offer nito (ang “Offer“) upang makuha ang lahat ng inilabas at nakabinbin na karaniwang mga share ng Alpha Lithium Corporation (“Alpha”) para sa C$1.48 kada share sa cash hanggang 5:00 p.m. (Vancouver oras) sa 20 Oktubre 2023. Maaaring may mas maagang cut-off time ang mga shareholder na gumagamit ng broker at hinihikayat silang i-tender agad ang kanilang mga share. Ang mga shareholder na hindi magte-tender ng kanilang mga share ay hindi makakatanggap ng pinalawig na offer price sa ilalim ng Offer.

Noong 28 Setyembre 2023, matapos makatanggap ng positibong independiyenteng fairness opinion mula sa PI Financial Corp., pinalawak na ipinahayag ng Special Committee at Board of Directors ng Alpha ang kanilang pagsang-ayon na i-tender ng mga shareholder ang kanilang mga share sa Offer. Simula noon, maraming share ang na-tender sa Offer. Nakatanggap din ang Tecpetrol ng feedback mula sa maraming shareholder ng Alpha na nagpahayag ng kanilang hangarin na i-tender ang kanilang mga share ng Alpha sa Offer, ngunit nahirapan silang mag-tender sa pamamagitan ng kanilang mga broker bago ang mga cut-off time ng kanilang mga broker dahil sa petsa kung kailan inanunsyo ang pagsuporta ng buong Board ng Alpha at sa holiday sa pederal ng Canada noong 2 Oktubre 2023. Bilang resulta, pinalawig ng Tecpetrol ang Offer upang bigyan ang mga shareholder ng Alpha na hindi pa nagte-tender ng kanilang mga share sa Offer ng karagdagang panahon upang gawin ito, isinasaalang-alang ang paparating na long weekend ng Thanksgiving sa Canada at inaasahang mga cut-off time ng broker para sa pinalawig na petsa ng pag-expire.

Tulad ng dati nang ipinahayag, ang Offer ay ang pinakamahusay at pinal na offer ng Tecpetrol sa mga shareholder ng Alpha. Walang iba pang mga extension ang pinag-iisipan.

Mga Panganib ng Hindi Pagte-tender

Ito ay isang hindi mababawi na kondisyon ng Offer na may balidong nadeposito sa ilalim ng Offer na higit sa 50% ng mga nakabinbin na share ng Alpha, hindi kasama ang mga share ng Alpha na pag-aari ng Tecpetrol at ng kanyang mga kasabwat sa pagkilos. Kung hindi matutugunan ang minimum na legal na kondisyon sa pagte-tender na ito sa oras ng pag-expire na 5:00 p.m. (Vancouver oras) sa 20 Oktubre 2023, walang mga share ng Alpha ang makukuha ng Tecpetrol at hindi makakalahok ang mga shareholder ng Alpha sa Offer.

Dapat malaman ng mga shareholder na kung hindi matagumpay ang Offer, harapin nila ang mga panganib bilang mga shareholder ng Alpha, tulad ng inilarawan sa Notice of Variation and Extension ng Tecpetrol na petsa 22 Setyembre 2023. Simula nang ianunsyo ang Offer, bumaba nang 43%1 ang mga katulad na lithium developer peer, habang tumaas naman ng 22% ang Alpha hanggang 3 Oktubre 2023. Naniniwala ang Tecpetrol na maaaring magdusa ng malaking downward pressure ang presyo ng share ng Alpha kung hindi matutuloy ang Offer.

Q&A sa Pagte-tender

Q: Paano ko i-te-tender ang aking mga share ng Alpha?

A: Ang mga shareholder na nakarehistro ang kanilang mga share sa pangalan ng investment advisor, stock broker, bangko, kumpanya ng trust o iba pang intermediary ay dapat kaagad na makipag-ugnay sa intermediary na iyon para sa tulong kung nais nilang tanggapin ang Offer para maitakda ang mga kinakailangang hakbang upang maipadeposito ang mga share sa ilalim ng Offer. Malamang may nakatakdang mga cut-off time sa pagte-tender ang mga intermediary na mas maaga sa oras ng pag-expire. Dapat agad na bigyan ng mga shareholder ng mga tagubilin ang kanilang mga intermediary kung nais nilang mag-tender.

Ang mga rehistradong shareholder na nagmamay-ari ng mga sertipiko ng share ng Alpha Lithium o mga pahayag ng DRS na kumakatawan sa kanilang mga share at nais tanggapin ang Offer ay dapat wastong kumpletuhin at pirmahan ang Sulat ng Paglilipat na kasama sa orihinal na take-over bid circular na petsa 8 Hunyo 2023 (naka-print sa DILAW na papel) at ideposito ito, sa o bago ang Oras ng Pag-expire, kasama ang mga sertipiko o Mga Pahayag ng DRS na kumakatawan sa kanilang mga share ng Alpha at lahat ng iba pang kinakailangang dokumento, sa Laurel Hill Advisory Group, ang Depositaryo at Ahente ng Impormasyon, sa kanilang opisina sa Toronto, Ontario na tinukoy sa Sulat ng Paglilipat alinsunod sa mga tagubilin na nakasaad sa Sulat ng Paglilipat. Ang mga materyal na ito ay available din sa SEDAR+ sa ilalim ng profile ng Alpha sa www.sedarplus.ca.

Q: Sino ang maaari kong tawagan kung mayroon akong mga katanungan o kailangan ng tulong sa pagte-tender ng aking mga share?

A: Ang mga shareholder na may mga katanungan o nangangailangan ng tulong sa pagte-tender ng kanilang mga share ng Alpha ay maaaring makipag-ugnay sa Laurel Hill Advisory Group, ang Depositaryo at Ahente ng Impormasyon para sa Offer, sa pamamagitan ng toll-free na telepono sa loob ng North America sa 1-877-452-7184, o sa labas ng North America sa 1-416-304-0211, o sa email sa assistance@laurelhill.com.

Q: Ano ang deadline para sabihan ko ang aking broker na i-tender ang aking mga share ng Alpha?

A: Ang Offer ay pinalawig at bukas na para sa pagtanggap hanggang 5:00 p.m. (Vancouver oras) sa 20 Oktubre 2023. Ang mga shareholder na nakarehistro ang kanilang mga share sa pangalan ng investment advisor, stock broker, bangko, kumpanya ng trust o iba pang intermediary ay dapat kaagad na makipag-ugnay sa intermediary na iyon para sa tulong kung nais nilang tanggapin ang Offer para maitakda ang mga kinakailangang hakbang upang maipadeposito ang mga share sa ilalim ng Offer. Malamang may nakatakdang mga cut-off time sa pagte-tender ang mga intermediary na mas maaga sa oras ng pag-expire. Dapat agad na bigyan ng mga shareholder ng mga tagubilin ang kanilang mga intermediary kung nais nilang mag-tender.

___________________________

1

Kabilang sa mga katulad na lithium developer peer ang Argosy Minerals, Galan Lithium, Lake Resources, Lithium Chile, Lithium South, Standard Lithium at Vulcan Energy.


Karagdagang Mga Detalye ng Offer

Ipa-file ng Tecpetrol ang Ikalawang Abiso ng Extension tungkol sa pagpapalawig ng oras ng pag-expire sa 5:00 p.m. (Vancouver oras) sa 20 Oktubre 2023 na magiging available sa SEDAR+ sa ilalim ng profile ng Alpha sa