Pambansang Konseho ng Kaligtasan Naglabas ng Bahagharang Pag-aaral sa Bagong Halaga ng Kaligtasan: Pagbabago ng Modernong Kalusugan at Kagalingan sa Lugar ng Trabaho

Sa pakikipagtulungan at pinondohan ng Lloyd’s Register Foundation, tinalakay ng ulat na ito ang magkakaugnay na kalikasan ng kaligtasan, pagpapanatili at panlipunang responsibilidad sa lugar ng trabaho

WASHINGTON, Sept. 14, 2023 — Ang National Safety Council, sa pakikipagtulungan sa Lloyd’s Register Foundation, ay ikinararangal na inilabas ang isang mapagpalayang ulat, New Value of Safety in a Changing World, na binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagsasapuso ng mga modernong paraan sa kaligtasan at ang malalim na epekto ng mga inisyatibo sa kapaligiran, kalusugan, at kaligtasan sa mga organisasyon at sa lipunan sa kabuuan. Tinalakay ng ulat ang pagkakaugnay ng kaligtasan, pagpapanatili at panlipunang responsibilidad, na nagmarka ng isang mahalagang hakbang pasulong sa kontemporaryong kaligtasan sa lugar ng trabaho.


Ang National Safety Council ay nakatuon sa pag-alis ng mga pangunahing sanhi ng pagkamatay at pinsala na maiiwasan, na nakatuon ang aming mga pagsisikap sa lugar ng trabaho, daan at pagkasira. (PRNewsfoto/National Safety Council)

“Ang pakiramdam at pagiging ligtas ay isang pundamental na kondisyon para sa ating kagalingan ngunit ang mga pagsasagawa sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho ay madalas na kinukunsidera at hindi pinahahalagahan,” sabi ni Dr. Ruth Boumphrey, CEO ng Lloyd’s Register Foundation. “Ang mapagpalayang pananaliksik na ito ay nagpapaisip sa atin ng halaga na ibinibigay natin sa kaligtasan at nagbibigay-daan para sa mas mahusay na pamumuhunan at suporta para sa mga bagong paraan sa kalusugan at kaligtasan.”

Tinalakay ng malalim na pananaliksik na ito ang mahalagang papel na ginagampanan ng EHS sa makabagong tanawin sa kasalukuyan, na nagsisilbing tulay sa mga siyentipikong pag-unlad, mga teknolohikal na inobasyon, mga pagbabago sa regulasyon at pagsusumikap para sa kabuuang kagalingan. Tinuklas nito ang pagsasama ng kaligtasan sa kapaligiran, panlipunan, at pamamahala, na binibigyang-diin ang pagkakaugnay ng mga salik na ito sa paghubog ng modernong kahusayan sa kaligtasan.

“Binibigyang-diin ng ulat na ito ang masalimuot na relasyon sa pagitan ng EHS, pagpapanatili at kagalingan ng lipunan, na nag-aalok ng mahahalagang pananaw sa mapagbago ng kapangyarihan ng mga modernong kasangkapan at inisyatibo sa kaligtasan,” sabi ni John Dony, bise presidente ng estratehiya sa lugar ng trabaho sa National Safety Council. “Sa isang panahon na tinutukoy ng mga teknolohikal na pagtalon, pandaigdig na kagalingan at mga hamon sa ekonomiya, at pagbabago sa kultura, ang pag-unawa at pagsasapuso sa mahalagang papel na ginagampanan ng kaligtasan – at lahat ng tinataglay nito – ay isang dapat, at kailangan itong simulan sa isang pinalawak, holistikong paraan. Tutulong ang ulat na ito hindi lamang sa mga tagapagpasya na isulong ang kaligtasan kundi tutulong din ito sa mga manggagawa sa buong mundo na mabuhay nang buong-buo ang kanilang mga buhay.”

Pinopoint ng ulat na New Value of Safety in a Changing World ang mga sumusunod na natuklasan:

  1. Holistikong Paraan: Tumutukoy ang mga modernong programa sa kaligtasan sa higit pa sa pisikal na kaligtasan at direktang pagbawas ng gastos. Tinukoy ng pananaliksik ang Human and Organizational Performance, Total Worker Health, at ESG bilang mahahalagang konsepto na sama-samang nagpapalakas ng paglikha ng halaga sa iba’t ibang larangan.
  2. Mga Larangang Naglilikha ng Halaga: Ipinapakita ng Hierarchy of EHS Value kung paano nililikha ng mga programa sa EHS ang halaga sa walong hiwalay na lugar: kalusugan, ekonomiya, kapaligiran, pagpapanatili, katatagan, etika, lipunan, at reputasyon. Nililinaw ng ulat ang masalimuot na relasyon sa pagitan ng mga lugar na ito, na binibigyang-diin ang kanilang pagkakaugnay.
  3. Isinama na mga Inisyatibo: Ang mga tema tulad ng pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, at pagsasama, kalusugan ng isip at pagpapanatili ay nagsasama sa Total Worker Health at ESG. Ang pagsasama ng mga lugar na ito ay nag-aalok ng kapaki-pakinabang na benepisyo, kabilang ang mas tumaas na tiwala, pinalawak na reputasyon, at mas mahusay na katatagan sa kabuuan.
  4. Mga Istratehiyang Handang Harapin ang Hinaharap: Inirerekomenda ng ulat sa mga negosyo na tanggapin ang isang holistikong paraan sa kaligtasan at umangkop sa nagbabagong tanawin sa regulasyon at mga pamantayan. Hinihikayat ang mga organisasyon na ipatupad ang mga pagsasagawa na naka-customize batay sa mga itinampok na tema upang makalikha ng halaga.

Kinikilala ng NSC ang kahalagahan ng ulat na New Value of Safety in a Changing World sa paggabay sa mga propesyonal sa kaligtasan, mga executive ng negosyo, mga mamumuhunan at tagagawa ng polisiya. Pinapalakas ng ulat ang mga natatanging konsepto nito at mga aksyonableng pananaw ang mga stakeholder na makisali sa mga benepisyo ng mga modernong inisyatibo sa EHS at gumawa ng nakakaalam na mga desisyon na may kaugnayan sa mga istratehiya sa kaligtasan, mga pinakamahusay na kasanayan, mga pamumuhunan at pagsusubaybay sa pagganap.

Upang mapadali ang pagtanggap sa mga pananaw ng ulat, naglatag ang NSC ng isang gabay sa pag-activate upang bigyan ang mga organisasyon ng praktikal na mga kasangkapan upang ipatupad ang mga istratehiya sa patuloy na pagpapabuti at lumusong sa nagbabagong tanawin sa EHS. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bagong halaga ng kaligtasan, mangyaring bisitahin ang nsc.org/nvos.

Tungkol sa National Safety Council
Ang National Safety Council ay ang nangungunang nonprofit na tagapagtaguyod ng kaligtasan sa America – at naging ganito na sa halos 110 taon. Bilang isang organisasyon batay sa misyon, pinagsisikapan naming alisin ang mga pangunahing sanhi ng pagkamatay at pinsala na maiiwasan, na nakatuon ang aming mga pagsisikap sa lugar ng trabaho, daan at pagkasira. Nililikha namin ang isang kultura ng kaligtasan hindi lamang upang panatilihing ligtas ang mga tao sa trabaho, ngunit pati na rin sa labas ng lugar ng trabaho upang mabuhay nila nang buong-buo ang kanilang mga buhay.

Mag-connect sa NSC:
Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube
Instagram

SOURCE National Safety Council