KE Holdings Inc. Nag-anunsyo ng Pagpapalaki at Pagpapahaba ng Programa sa Pagbili ng Mga Bahagi at Isang Espesyal na Cash Dividend

BEIJING, Agosto 31, 2023 — Inanunsyo ngayon ng KE Holdings Inc. (“Beike” o ang “Kompanya”) (NYSE: BEKE at HKEX: 2423), isang nangungunang nakakonektang online at offline na platform para sa mga transaksyon at serbisyo sa pabahay, na inaprubahan ng lupon nito ng mga direktor ang pagdaragdag at pagpapalawig ng programa nito sa pagbili pabalik ng mga share at ang deklarasyon ng espesyal na cash dividend.

Pagdaragdag at Pagpapalawig ng Programa sa Pagbili Pabalik ng Mga Share

Tulad ng naunang ipinahayag, noong Agosto 2022, itinatag ng Kompanya ang isang programa sa pagbili pabalik ng mga share kung saan maaaring bilhin ng Kompanya hanggang US$1 bilyon ng mga karaniwang Class A share at/o ADS nito sa loob ng isang panahon na 12 buwan. Mula sa pagsisimula ng programa sa pagbili pabalik ng mga share noong Setyembre 2022 hanggang Agosto 2023, sa kabuuan ay binili ng Kompanya ang humigit-kumulang 41.0 milyong American depositary share (“ADS”) sa open market sa kabuuang halaga na humigit-kumulang US$605.0 milyon alinsunod sa programa sa pagbili pabalik ng mga share.

Noong Agosto 31, 2023, inaprubahan ng lupon ng mga direktor ng Kompanya ang mga pagbabago sa umiiral na programa sa pagbili pabalik ng mga share, alinsunod dito, ang awtorisasyon sa pagbili pabalik ay tumaas mula sa US$1 bilyon ng mga karaniwang Class A share at/o ADS nito sa US$2 bilyon ng mga karaniwang Class A share at/o ADS nito at pinalawig hanggang Agosto 31, 2024 (ang “Pinahabang Programa sa Pagbili Pabalik ng Mga Share”). Sa taunang pangkalahatang pagpupulong (ang “AGM”) na ginanap noong Hunyo 15, 2023, inaprubahan ng mga shareholder ng Kompanya na bigyan ang lupon ng mga direktor ng isang pangkalahatan at walang kondisyong mandato upang bilhin ang sariling mga share ng Kompanya (ang “Mandato sa Pagbili Pabalik ng Mga Share ng 2023”) na saklaw ang mga pagbili pabalik sa ilalim ng Pinahabang Programa sa Pagbili Pabalik ng Mga Share hanggang sa pagtatapos ng susunod na AGM ng Kompanya. Pagkatapos ng pag-expire ng Mandato sa Pagbili Pabalik ng Mga Share ng 2023, hihilingin ng Kompanya ang isa pang pangkalahatan at walang kondisyong mandato para sa pagbili pabalik mula sa mga shareholder ng Kompanya sa susunod na AGM upang ipagpatuloy ang pagbili pabalik ng mga share nito sa ilalim ng Pinahabang Programa sa Pagbili Pabalik ng Mga Share.

Espesyal na Cash Dividend

Ikinagagalak ng Kompanya na ianunsyo na inaprubahan ng lupon nito ng mga direktor ang isang espesyal na cash dividend (ang “Dividend”) na US$0.057 kada ordinaryong share, o US$0.171 kada ADS, sa mga may-hawak ng ordinaryong mga share at mga may-hawak ng ADS na nakatala bilang mga may-ari sa pagtatapos ng negosyo sa Setyembre 15, 2023, Oras ng Beijing/Hong Kong at Oras ng New York, ayon sa pagkakabanggit, na babayaran sa dolyar ng US. Ang kabuuang halaga ng Dividend na babayaran ay humigit-kumulang US$0.2 bilyon, na popondohan ng sobrang cash sa balance sheet ng Kompanya.

Para sa mga may-hawak ng ordinaryong mga share, upang maging kwalipikado para sa Dividend, lahat ng valid na dokumento para sa paglilipat ng mga share na sinamahan ng mga kaukulang sertipiko ng mga share ay dapat isumite para sa rehistrasyon sa sangay na rehistrador ng mga share ng Kompanya sa Hong Kong, ang Computershare Hong Kong Investor Services Limited, sa Mga Shop 1712-1716, ika-17 Palapag, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong hindi lalampas ng 4:30 ng hapon sa Setyembre 15, 2023 (Oras ng Beijing/Hong Kong). Ang Dividend na babayaran sa mga ADS holder ng Kompanya sa pamamagitan ng bangko ng depositoryo ay sasailalim sa mga tuntunin ng kasunduan sa depositoryo. Inaasahang ang petsa ng pagbabayad ay sa o palibot ng Setyembre 27, 2023 para sa mga may-hawak ng ordinaryong mga share at sa o palibot ng Oktubre 3, 2023 para sa mga may-hawak ng ADS.

Tungkol sa KE Holdings Inc.

Ang KE Holdings Inc. ay isang nangungunang nakakonektang online at offline na platform para sa mga transaksyon at serbisyo sa pabahay. Ang Kompanya ay isang pioneer sa pagbuo ng imprastraktura at mga pamantayan upang muling imbentuhin kung paano mahusay na nabibigyan-daan at nakumpleto ng mga tagapagbigay ng serbisyo at mga customer ang mga transaksyon at serbisyo sa pabahay sa China, mula sa mga benta ng umiiral at bagong tahanan, upa ng tahanan, hanggang sa renovasyon at pagkakabit ng tahanan, at iba pang mga serbisyo. Pag-aari at pinapatakbo ng Kompanya ang Lianjia, ang nangungunang tatak ng real estate brokerage sa China at isang mahalagang bahagi ng platform nito na Beike. Sa higit sa 21 taon ng karanasan sa pagpapatakbo sa pamamagitan ng Lianjia mula pa noong itinatag ito noong 2001, naniniwala ang Kompanya na ang tagumpay at napatunayan nang track record ng Lianjia ay nagbubukas ng daan para ito ay makapagtatag ng imprastraktura at mga pamantayan at pamunuan ang mabilis at mapanatiling paglago ng Beike.

Pahayag Ukol sa Ligtas na Harbor

Naglalaman ang press release na ito ng mga pahayag na maaaring bumuo ng mga “pahayag na tumitingin sa hinaharap” alinsunod sa mga probisyon sa “ligtas na harbor” ng U.S. Private Securities Litigation Reform Act ng 1995. Maaring kilalanin ang mga pahayag na ito sa hinaharap sa pamamagitan ng mga katagang tulad ng “magiging,” “inaasahan,” “layunin,” “hinaharap,” “balak,” “naniniwala,” “tantiya,” “malamang,” at katulad na mga pahayag. Maaaring gumawa rin ang Beike ng nakasulat o pasalitang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa mga pana-panahong ulat nito sa U.S. Securities and Exchange Commission (ang “SEC”) at The Stock Exchange of Hong Kong Limited (ang “Hong Kong Stock Exchange”), sa taunang ulat nito sa mga shareholder, sa mga press release at iba pang nakasulat na materyales at sa mga pasalitang pahayag na ginawa ng mga opisyal, direktor o empleyado nito sa mga ikatlong partido. Ang mga pahayag na hindi historical na katotohanan, kabilang ang mga pahayag tungkol sa KE Holdings Inc. na mga paniniwala, plano, at inaasahan, ay mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. May kasamang likas na mga panganib at kawalang katiyakan ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Maraming mga kadahilanan ang maaaring magresulta sa aktuwal na mga resulta na magkaiba nang malaki mula sa anumang nakasaad sa anumang pahayag na tumitingin sa hinaharap, kabilang ngunit hindi limitado sa mga sumusunod: Ang mga layunin at estratehiya ng Beike; Ang hinaharap na pagpapaunlad ng negosyo, kondisyon ng pananalapi at resulta ng operasyon ng Kompanya; Inaasahang mga pagbabago sa kita, gastos o paggugol ng Kompanya; Kakayahan ng Beike na paglingkuran at mapadali ang mga transaksyon sa platform ng Beike; Kompetisyon sa industriya kung saan nag-ooperate ang Beike; Naaangkop na mga patakaran at regulasyon ng pamahalaan na may kaugnayan sa industriya; Kakayahan ng Beike na protektahan ang mga sistema at imprastraktura nito laban sa mga cyber-attack; Pagdedepende ng Beike sa integridad ng mga tatak ng brokerage, mga tindahan at ahente sa platform ng Kompanya; Pangkalahatang kalagayan ng ekonomiya at negosyo sa China at sa buong mundo; at mga palagay na nakapaloob o may kaugnayan sa anuman sa mga nabanggit. Matatagpuan ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga panganib na ito sa mga filing ng KE Holdings Inc. sa SEC at Hong Kong Stock Exchange. Ang lahat ng impormasyong ibinigay sa press release na ito ay epektibo sa petsa ng press release na ito, at hindi sinasagot ng KE Holdings Inc. ang anumang obligasyon na i-update ang anumang pahayag na tumitingin sa hinaharap, maliban kung hinihingi ng naaangkop na batas.

Para sa mga tanong ng investor at media, mangyaring makipag-ugnayan sa:

Sa China:
KE Holdings Inc.
Mga Relasyon sa Investor
Siting Li

E-mail: ir@ke.com

The Piacente Group, Inc.
Yang Song
Tel: +86-10-6508-0677
E-mail: ke@tpg-ir.com

Sa Estados Unidos:
The Piacente Group, Inc.
Brandi Piacente
Tel: +1-212-481-2050
E-mail: ke@tpg-ir.com

Pinagmulan: KE Holdings Inc.