IPINAHAYAG ANG ISANG EMERGENSYA BILANG ISANG PERPEKTONG BAGYO NG PINANSAL NA STRESS AY NAGNGANGALIT

49 1 DECLARING AN EMERGENCY AS A PERFECT STORM OF FINANCIAL STRESS RAGES

Ang bagong pananaliksik ay nagpapahiwatig na kinakailangan ang agarang aksyon upang protektahan ang mga nagtatrabahong Canadian mula sa
lumalaking at lumalalang financial na stress storm.

TORONTO, Okt. 3, 2023 /CNW/ – Ang financial stress storm, na nagsimula noong 2021, ay mas matindi kaysa sa inaasahan, at habang patuloy itong lumalaki, kailangan ng mga nagtatrabahong Canadian na gumawa ng agarang aksyon upang protektahan ang kanilang mga sarili.


National Payroll Institute Logo (CNW Group/National Payroll Institute)

Sa katunayan, ayon sa pagsusuri ng Taunang Survey ng mga Nagtatrabahong Canadian ng National Payroll Institute na isinagawa ng Canada’s Financial Wellness Lab (ang Lab), ang bilang ng mga nagtatrabahong Canadian na nakalagay sa financially stressed cluster ay tumaas ng 20 porsyento sa nakalipas na taon lamang upang maabot ang 37 porsyento sa kabuuan. Ito ay nagpapatuloy ng trend na nagsimula noong 2021 pagkatapos ng unang pagbaba noong 2020 nang pilitin ng lockdown dahil sa pandemic ang mga Canadian na mag-ipon – na, sa pangmatagalang pananaw, lumalabas na ang katahimikan bago ang storm.

“Ang nakakatakot na katotohanan ng storm na ito ay ang mga nagdudulot ng financial na stress ay naging mas mahirap para malampasan ng mga Canadian kaysa dati,” paliwanag ni Peter Tzanetakis, Pangulo ng National Payroll Institute. “Ang cluster analysis na ginawa ng Lab gamit ang aming mga resulta ng survey mula pa noong 2014 ay patuloy na nakahanap na ang pagbawas ng utang, pagtitipid ng higit pa at paggugol ng mas kaunti ang pangunahing mga salik na tumutukoy kung ang mga indibidwal ay financially comfortable, coping o stressed. Sa patuloy na pagtaas ng interes, inflation at halaga ng pamumuhay, para sa maraming nagtatrabahong Canadian ang pagsasaayos ng mga salik na ito ay negatibong nakaapekto sa kanilang financial na kagalingan, at kailangan nilang gumawa ng agarang at madaling aksyon upang maiwasan ang pagkatalo.”

Sa kasamaang palad, para sa mga financially stressed na Canadian, ang pagtitipid ng pera ay mas mahirap kaysa sa anumang punto sa nakalipas na 10 taon. Upang panatilihing nasa ibabaw ng tumataas na tubig ang kanilang mga ulo, 63 porsyento ay ginugugol ang lahat ng kanilang net pay, at 30 porsyento ay gumugugol ng higit pa sa kanilang net pay, na nagreresulta sa pangangailangan na kumuha ng utang o gumamit ng savings sa bawat cycle ng sahod.

Bilang resulta, 66 porsyento ng financially stressed cluster ay nabubuhay sa suweldo sa suweldo, at 50 porsyento ay overwhelmed ng kanilang utang. Sa kabilang banda, tanging dalawang porsyento lamang ng financially comfortable at siyam na porsyento ng financially coping cluster ang nabubuhay sa suweldo sa suweldo.

MGA EPEKTO NG STORM

Sa mga nakaraang taon, ang naipong savings at historically mababang gastos sa pag-utang ng pera ay nag-alok ng proteksyon mula sa storm para sa maraming nagtatrabahong Canadian. Ngayon, ang mapinsalang epekto ng financial stress ay malinaw at seryoso sa bahay at sa trabaho.

Sa personal na antas, nakakabahalang 55 porsyento ng mga Canadian sa stressed cluster ay umamin na pakiramdam nila ay mas isolated sila dahil sa tumataas na halaga ng pamumuhay. Hindi rin nila maiiwasan na huwag maapektuhan ng kanilang lumalaking stress ang mga pinakamalapit sa kanila, na may isa sa dalawang nagsasabing ang kanilang financial stress ay naramdaman ng mga mahal nila sa buhay.

“Pinapaliwanag ng mga resultang ito kung gaano kaserious ang storm,” dagdag pa ni Tzanetakis. “Ang pag-asa na ito ay sa isang paraan ay lilipas o pag-ignore kung paano ito nakakaapekto sa iyo – o, para sa mga employer, sa bottom line ng iyong negosyo – ay hindi solusyon at maaaring pagsamantalahan pa ang sitwasyon. Sa kabilang banda, kinakailangan ang agarang aksyon, kabilang ang paggawa ng ilang mahihirap na pagpipilian tungkol sa mga financial na gawi, upang makaligtas sa nauna pang darating.”

Sa trabaho, katulad din ang sitwasyon, dahil ang alalahanin ng mga manggagawa tungkol sa kanilang mga pinansya ay sumisira sa produktibidad pati na rin sa engagement ng empleyado. Sinabi ng buong 40 porsyento ng mga nasurvey sa stressed cluster na hindi nila maiwasan na huwag maapektuhan nang negatibo ng financial stress ang kanilang pagganap sa trabaho. Sa araw-araw, ang average na Canadian worker ay gumugugol ng 33 minuto sa pag-iisip tungkol sa kanilang mga pinansya habang nasa trabaho – katumbas ng $45 bilyon sa nawalang produktibidad sa mga Canadian employer.

Kasing nakababahala sa mga employer sa buong Canada ang natuklasan na isa sa bawat lima ng mga nasurvey ay nangailangan gumamit ng sick day upang makayanan ang kanilang tumataas na antas ng financial stress, at isa sa bawat sampu ay umalis sa kanilang trabaho.

MGA PANUKALANG PANG-EMERGENCY PARA MAKALIGTAS SA STORM

Bagaman maaaring mukhang obvious na ang pagkakaroon ng mas maraming pera, maging sa pamamagitan ng pagpalit ng trabaho, pagtaas ng sahod, o pagkuha ng pangalawang trabaho, ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang estado ng financial na kagalingan ng isang indibidwal, ipinapakita ng pagsusuri ng Lab na hindi ito palaging nangyayari.

“Maaaring makatulong sa ilan ang pagkakaroon ng mas maraming pera, ngunit patuloy na ipinapakita ng aming pagsusuri na ang kinita ng isa ay hindi pangkalahatang salik kaugnay ng financial na kagalingan ng mga nagtatrabahong Canadian,” paliwanag ni Chuck Grace, Managing Director ng Canada’s Financial Wellness Lab at propesor sa Ivey Business School sa Western University. “Nakakagulat, 35 porsyento ng lumalaking stressed cluster ay kumikita ng higit sa $100,000 kada taon.”

Sa katunayan, isa sa mga pinakamahusay na paraan para sa mga Canadian na positibong maapektuhan ang kanilang financial na kagalingan ay sa pamamagitan ng pagbawas ng pag-asa sa utang at pagsasama-sama ng mga pinagmumulan ng utang upang mas mahusay na mabayaran ang utang. “Ang mga gastos sa paglilingkod ng utang sa isang kapaligiran ng ekonomiya na may mataas na interes ay ginagawang mas mahirap ang pagtitipid ng pera para sa mga maulang araw na darating pa,” dagdag pa ni Grace. “Ang paggamit ng higit pang utang ay nagpapalala ng problema.”

Pinapatibay ng natuklasan ng Lab na korelasyon sa pagitan ng bilang ng mga pinagmumulan ng utang at financial na kagalingan ang kahalagahan ng pagbawas ng paggamit ng utang at ang potensyal na epekto ng pagsasama-sama ng utang. Ang mga nasa stressed cluster ay mayroong average na apat na beses na higit pang mga pinagmumulan ng utang kaysa sa mga nasa comfortable cluster.

Bukod sa pagbawas ng utang – at marahil isang kinakailangang hakbang para dito – ang mga nagtatrabahong Canadian na naghahangad na mapabuti ang kanilang financial na kagalingan ay kailangan ding gumawa ng ilang mahihirap na pagpipilian tungkol sa paggastos at kung ano ang itinuturing nilang ‘mahalaga.’ Maaaring nangangahulugan ito ng pag-iwas sa bakasyon ng pamilya, pagpapaliban ng pagbili o pagpili ng mas murang mga alternatibo upang matiyak na may natitira pagkatapos ng bawat sahod para sa pagkain, damit at tirahan. Dahil ang mga pagpipiliang ito ay madalas na nakakaapekto hindi lamang sa indibidwal kundi sa buong pamilya, ito ay lubhang mahirap. Sila rin ay ganap na kinakailangan, sa liwanag ng kasalukuyang sitwasyon ng emergency.

Maaaring mukhang nakakatakot ang paghanap ng landas palabas sa mga pinansyal na pagsusumikap. Ang paghingi ng kuwalipikadong payo sa pananalapi ay isang mahusay na unang hakbang para sa sinumang naghahangad gumawa ng positibong pagbabago sa kanilang sitwasyon.

MAKAKATULONG ANG MGA CANADIAN EMPLOYER

Kinikilala ang mga epekto ng financial stress sa kanilang bottom line at ang seryosong sitwasyon na hinaharap ng marami sa kanilang mga manggagawa, obligasyon ng mga employer mula sa magkabilang dako ng bansa na magbigay ng suporta.

Para rito, ang mga employer ay mayroong iba’t ibang mga paraan upang tulungan ang kanilang mga empleyado na makayanan ang lumalaking alon ng financial stress at matulungan silang makabangon muli. Kasama rito ang pagbibigay ng mga tool at mapagkukunan upang matulungan silang bumuo at sundin ang isang plano sa pananalapi, pag-aalok ng mga benepisyo tulad ng mga programa sa pagreretiro at insurance, at pagbibigay ng mga oportunidad para sa karagdagang kita. Ang pagtataguyod ng isang kultura ng pagkalinga at pagiging bukas sa lugar ng trabaho ay maaari ring magbigay ng malaking tulong.

Habang patuloy na lumalakas ang storm, ang mga employer at empleyado ay dapat magtulungan at maging matatag. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pagkilos, maaari nilang malampasan ang mga hamon at lumabas na mas malakas kaysa dati.