GIP Naglunsad ng ASEAN Chapter, Vision 2026 at Bagong WG sa Ika-5 Plenary Meeting Nito

BEIJING, Sept. 7, 2023 — Matagumpay na ginanap ang ika-5 Plenary Meeting ng Green Investment Principles (GIP) para sa Belt and Road sa Beijing. Higit sa 100 kinatawan mula sa mahigit 50 kasaping institusyon na sumasaklaw sa Asia, Europe, UK, at Africa ang dumalo sa pagpupulong.

Upang ipakita ang mga pandaigdigang trend sa sustainable finance, muling binuo ng GIP ang kanilang panggitnang panahong estratehiya at inihayag ang Vision 2026/2030, na nagpapakilala sa “Transition” pillar. Ang updated na Vision ay itinaas din ang mga target at inaasahan para sa mga aksyon sa pagsusuri ng panganib, pagbubunyag, at mga berdeng pamumuhunan.

Gaya ng nakabalangkas sa Vision, hinahangad ng GIP na mapahusay ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder kasama ng BRI, na layuning paramihin ang mga berdeng pamumuhunan, sa pamamagitan ng mga rehiyonal na opisina sa Central Asia, Africa, at Southeast Asia. Bilang ikatlong rehiyonal na opisina, inihayag ang GIP ASEAN Chapter at magkasamang pamumunuan nina Dr. Mari Pangestu, dating MD ng World Bank, at Rino Donosepoetro (Donny), Bise Chairman, ASEAN at Pangulo Komisyoner Indonesia sa Standard Chartered.

Mainit na binati ni Mari ang ASEAN Chapter bilang isang plataporma para sa pagpapalitan ng mga ideya at karanasan sa pagitan ng mga tagagawa ng patakaran, FIs at mga korporasyon. Kasama sa mga prayoridad ng Chapter ang transition finance, upang mapadali ang makatarungan at abot-kayang transition sa enerhiya.

Inaasahan ni Donny na maging isang “super connector” ang Chapter para sa mga kumpanya, mga mamumuhunan at mga pamahalaan, ipakalat ang kaalaman tungkol sa sustainability, at pabilisin ang daloy ng berdeng kapital.

Upang mapadali ang pagpapatupad ng Vision at magtayo ng kakayahan, isang bagong working group sa transition finance, na pinamumunuan ng BOC at DBS, ang inihayag sa pagpupulong. Layunin ng WG na tulungan ang mga kasapi at mga kliyente sa mababang carbon na transition sa pamamagitan ng pagbuo at pagpapatupad ng mga plano sa transition at pagsasagawa ng mga produkto. Ipinakita ng mga kasapi ng GIP ang malakas na sigla sa talakayan ng panel. Sinabi ni George Wang, Senior Vice President sa DBS, “ang transition ang pinakamahalagang bahagi ng aming hinaharap na negosyo.”

Tinukoy ni Dr. Ma Jun, Co-chair ng GIP at Chairman ng China Green Finance Committee, ang mahahalagang pandaigdigang trend sa sustainable finance, kabilang ang G20 Transition Finance Framework, mga pamantayan ng ISSB, at lumalaking pansin ng mga mamumuhunan sa kalikasan at biodiversity. “Isasama ng GIP ang mga trend na ito sa mga pagsisikap sa pagbuo ng kakayahan sa pamamagitan ng kanyang WG at mga kabanata,” sabi ni Ma.

Ibinalangkas ni Sir William Russell, co-chair ng GIP at dating Lord Mayor ng City of London, ang kahalagahan ng transition ng EM sa pagkamit ng net-zero at ang kakayahan ay mahalaga para sa transition. “Ipinapakita ng GIP kung paano ginawa ang pagbuo ng kakayahan sa mga EMDEs,” sabi ni Russell.

Kinilala ni JIN Zhongxia, pinuno ng International Department sa PBOC, ang susing papel na ginampanan ng GIP bilang isang pandaigdigang plataporma para sa pagkilos. Inaasahan niya ang GIP na magtrabaho sa tatlong lugar, kabilang ang pagsuporta sa mga berdeng aktibidad, pagpapadali ng transition at pagsasaayos ng mga kakayahan.

Tinukoy ni Rahul Ahluwalia, HM Deputy Trade Commissioner sa British Embassy Beijing ang mahahalagang hakbang na isinagawa ng China upang harapin ang climate change at napakalaking potensyal upang mapalalim ang China-UK sa pakikipagtulungan sa sustainable finance.

Isang GIP casebook ang inilunsad upang ipakita ang mga magagandang kasanayan sa mga berdeng pamumuhunan kasama ng Belt and Road at pagpapatupad ng mga prinsipyo ng GIP.

Bilang pagkilala sa kahanga-hangang pagpapatupad ng mga prinsipyo ng GIP at paglikha ng produkto ng kanyang mga kasapi, inihayag ng Secretariat ang mga nagwagi ng 2023 GIP Awards.

Contactsec_gip@gipbr.net