E3 Lithium Nag-anunsyo ng Bagong Advisory Committee, Dinisenyo upang Itulak ang Hinaharap na Paglago

Pagbubunyag:

1) Ang may-akda ng Artikulo, o mga miyembro ng sambahayan o pamilya ng may-akda, ay hindi nagmamay-ari ng anumang mga securities ng mga kumpanya na nakasaad sa Artikulong ito. Tinukoy ng may-akda kung aling mga kumpanya ang isasama sa artikulong ito batay sa pananaliksik at pag-unawa sa sektor.

2) Inilabas ang Artikulo sa ngalan at sponsor ng, E3 Lithium Ltd. Inaasahan ng Market Jar Media Inc. na tatanggap mula sa Digital Marketing Agency ng Record ng E3 Lithium Ltd. (Native Ads Inc.) hanggang limampu’t tatlong libong dalawang daang CAD para sa bawat 30 araw (22 araw ng negosyo) na panahon ng kampanya na inaasahang magiging hanggang 365 araw ng kalendaryo (254 araw ng negosyo).

3) Mga pahayag at opinyon na ipinahayag ay mga opinyon ng may-akda at hindi ng Market Jar Media Inc., ang mga direktor o opisyal nito. Ganap na mananagot ang may-akda para sa kawastuhan ng mga pahayag. Hindi binayaran ng Market Jar Media Inc. ang may-akda para sa Artikulong ito. Hindi binayaran ng may-akda ang Market Jar Media Inc. upang ilathala o isindikato ang Artikulong ito. Ang impormasyong ibinigay sa itaas ay para lamang sa layuning pang-impormasyon at hindi isang rekomendasyon na bumili o magbenta ng anumang seguridad. Nangangailangan ang Market Jar Media Inc. na ang mga nag-aambag na may-akda ay ibukas ang anumang pagmamay-ari sa mga share, o mga ugnayang pang-ekonomiya, sa mga kumpanya na isinusulat nila. Umaasa ang Market Jar Media Inc. sa mga may-akda na tumpak na ibibigay ang impormasyong ito at walang paraan ang Market Jar Media Inc. upang beripikahin ang kawastuhan nito.

4) Ang Artikulo ay hindi nagsasagawa ng pag-aalok sa pagbebenta ng anumang seguridad. Ang Artikulo ay hindi rin nagsasagawa ng anumang rekomendasyon na bumili o magbenta ng anumang seguridad. Ang Artikulo ay hindi rin nagsasagawa ng anumang pamimili o pagbebenta ng seguridad. Hindi ito isang paghikayat sa pagbebenta. Hindi rin ito isang solisitasyon ng isang alok sa pagbili ng anumang seguridad. Ang Artikulo ay isang pagsusuri ng negosyo at industriya batay sa publikong impormasyon.