Cigna Healthcare Pinapalawak ang mga Plano ng Medicare Advantage para sa 2024 na Nag-aalok sa mga Kustomer ng Higit pang Pagpipilian at Halaga

37 Cigna Healthcare Expands 2024 Medicare Advantage Plans Offering Customers More Variety and Value
 • $0 premium na plano na inaalok sa bawat merkado ng serbisyo, at lahat ng mga plano ay may kasamang dental, paningin, fitness, pagkain, at pinaunlad na mga benepisyo sa pandinig
 • Pinalawak na mga lugar ng serbisyo ng Medicare Advantage para sa parehong mga benepisyaryo ng Medicare at dual eligible, na abot sa karagdagang 2.3 milyong potensyal na mga customer
 • Mga plano na available para sa bawat istilo ng pamumuhay, kabilang ang pagpipilian ng mga plano sa Medicare Advantage, mga plano sa Medicare Supplement, at standalone na mga Prescription Drug Plan

NASHVILLE, Tenn., Okt. 2, 2023 — Mag-aalok ang Cigna HealthcareSM ng abot-kayang, de-kalidad na mga plano sa Medicare Advantage (MA) sa 29 estado at sa District of Columbia noong 2024.

Maranasan ang buong interactive na Multichannel News Release dito: https://www.multivu.com/players/English/9002354-cigna-healthcare-expands-2024-medicare-advantage-plans/

“Ang mga plano sa Medicare Advantage ng Cigna Healthcare ay nag-aalok ng mahusay na mga pagpipilian para sa mga nakatatanda na naghahanap upang pamahalaan nang mas mabuti ang kanilang kalusugan, sa abot-kayang paraan,” sabi ni Chris DeRosa, presidente, U.S. Government business, Cigna Healthcare. “Ang aming mga plano para sa 2024 ay dinisenyo upang suportahan ang mas malawak na saklaw ng mga pangangailangan sa kalusugan, kabilang ang dental, paningin, pinaunlad na pandinig, pati na rin ang mga benepisyo sa fitness at pagkain. Nag-aalok ang Cigna Healthcare ng isang planong $0 premium sa bawat estado na pinaglilingkuran namin, upang matiyak na maaabot namin ang natatanging mga badyet, kalusugan at mga istilo ng pamumuhay ng aming mga customer.”

Abot-kayang mga plano na may matitibay na benepisyo

 • $0 mga opsyon sa premium: Bawat merkado ay may isang planong $0 premium, at karamihan sa mga plano ay may $0 copay para sa pangunahing pangangalaga.
 • Mga rebate: Karamihan sa mga merkado ay nag-aalok ng isang plano na may rebate patungo sa buwanang premium ng Part B ng customer sa Medicare.
 • Naka-build in na mga benepisyo: Lahat ng mga plano ay nag-aalok ng mga benepisyo sa dental, paningin at pandinig, pati na rin ang paghahatid sa bahay ng mga pagkain pagkatapos ng pagpapaospital at access sa mga benepisyo sa fitness. Isang pinaunlad na benepisyo sa pandinig na sumasaklaw sa mga hearing aid na may nakapredict na mga copay, at pangkaraniwang mga pagsusuri sa pandinig.
 • Mga value-add: Karagdagang mga benepisyo na available sa ilang mga plano kabilang ang transportasyon papunta at pauwi mula sa mga doktor at parmasya, allowance para sa mga over-the-counter na produktong may kaugnayan sa kalusugan, at isang programa ng suporta para sa mga tagapag-alaga.
 • Mga convenient na opsyon: Nag-aalok din ang Cigna Healthcare sa mga customer nito ng isang online na tool para sa maagang pangangalaga ng plano, access sa app ng myCigna para sa real-time na data sa kalusugan at claims, mga opsyon sa virtual na pangangalaga para sa mga hindi emergency na pangangailangan sa agarang pangangalaga, kalusugan ng pag-uugali, dermatology at speech therapy, at 24-oras na tulong mula sa isang nurse advocate sa telepono.
 • Mga insentibo, gantimpala at allowance: Ang Cigna Healthy TodaySM card, na available sa lahat ng mga customer, ay nagbubundle ng mga benepisyo at insentibo sa isang convenience na card para sa paggamit sa higit sa 62,000 partisipanteng retailer sa buong bansa. Depende sa plano, kabilang sa card ang mga insentibo sa kawanggawa, gantimpala para sa boluntaryo, pera para sa mga over-the-counter na item na may kaugnayan sa kalusugan, at allowance para sa mga supply sa fitness, utilities, at groceries. Ngayong taon, nagbibigay ang card sa mga customer ng mas maraming pagpipilian, na nagpapahintulot sa kanila na magpasya kung paano ilaan ang ilang pondo.
 • Mga opsyon sa supplement: Ang mga plano sa Medicare Supplement ng Cigna Healthcare ay available sa 48 estado at sa District of Columbia. Nag-aalok ang mga plano sa Medicare Supplement ng flexible, abot-kayang mga opsyon at, sa karamihan ng mga estado, mga diskwento sa premium para sa mga customer ng parehong sambahayan. Nag-aalok din ang Cigna ng mga kasamang produkto para sa mga customer ng Medicare, tulad ng mga standalone na plano sa dental, at isang pinagsamang plano kabilang ang dental, paningin, at pandinig.
 • Mga Standalone na Prescription Drug Plan: Tatlong standalone na Prescription Drug Plan (PDP) ang magiging available sa lahat ng 50 estado, sa District of Columbia at sa Puerto Rico. Lahat ng mga plano ay may mga opsyon na $0 copay para sa mga piniling gamot na binili sa pamamagitan ng mas gustong paghahatid sa bahay.
  • Cigna Saver Rx: Ang affordable na plano na ito ay kabilang ang mga mas mababang premium, mababang copay at mga savings sa mga generic na gamot.
  • Cigna Secure Rx: Available upang maglingkod sa mga customer na gustong proteksyon at sa mga may low-income subsidy.
  • Cigna Extra Rx: Nagbibigay ng mataas na antas ng coverage na may robust na listahan ng gamot, malaking network ng parmasya, mababang deductible, bukod pa sa espesyal na mga savings na may coverage sa gap.

Pinalawak na mga lugar ng serbisyo
Para sa ikalimang magkakasunod na taon palalawakin ng kumpanya ang saklaw nito sa MA, na pinapalaki ang footprint nito sa 603 county sa 29 estado at sa District of Columbia. Bago sa kanilang lugar ng serbisyo ngayong taon ang 25 county, kabilang ang unang pagpasok sa Nevada na naglilingkod sa metro area ng Las Vegas sa Clark at Nye na mga county.

Papalawakin ng Cigna Healthcare ang plano nitong Courage MA lang sa 17 estado. Ang planong ito na $0 premium ay available sa kahit sino, ngunit idinisenyo upang magkasya sa mga beterano ng U.S. military na kumita ng mga benepisyo tulad ng TRICARE for Life o VA Healthcare. Sa ilang mga estado, kasama sa plano ang allowance para sa pangangalaga ng hayop na panerbisyo. Sa Pennsylvania, kabilang dito ang allowance para sa ilang mga modipikasyon sa bahay.

Papalawakin din ng Cigna Healthcare ang mga espesyal na plano sa pangangailangan para sa dually eligible (DSNP) nito sa 68 bagong county ngayong taon. Ang mga plano na ito ay available sa mga taong karapat-dapat para sa parehong Medicare at Medicaid. Kabilang dito ang mga benepisyo tulad ng tulong sa utility at allowance para sa mga mamimili ng malusog na pagkain. Lahat ng DSNP ng Cigna Healthcare para sa 2024 ay magkakaroon din ng $0 bayad sa lahat ng sakop na gamot sa lahat ng yugto.

May potensyal ang mga pagpapalawig na ito na maabot ang karagdagang 2.3 milyong customer.

Panahon ng Pagpapatala sa Taunang 2024
Nagsisimula ang Taunang Panahon ng Pagpapatala sa Okt. 15 at magpapatuloy hanggang Dis. 7. Karamihan sa mga planong binili sa panahon ng AEP ay epektibo sa Ene. 1, 2024.

Maaaring matuto nang higit pa ang mga tao tungkol sa mga plano sa Medicare Advantage, Prescription Drug at Medicare Supplement ng Cigna Healthcare at malaman kung aling mga plano ang available sa kanilang mga lokasyon sa pamamagitan ng pag-plug in ng kanilang mga ZIP code sa CignaMedicareInformation.com o sa pamamagitan ng pagtawag sa (877) 349-2897 (TTY 711) pitong araw sa isang linggo, 8 a.m. hanggang 8 p.m, (hanggang sa katapusan ng AEP) upang makipag-usap sa isang espesyalista sa Medicare.

Ang mga produkto at serbisyo ng Cigna Healthcare ay ibinibigay nang eksklusibo sa pamamagitan ng mga subsidiary na pagmamay-ari o pinapatakbo ng The Cigna Group. Pagmamay-ari ng Cigna Intellectual Property, Inc. ang mga pangalan, logo, at marka ng Cigna, kabilang ang THE CIGNA GROUP at CIGNA HEALTHCARE. Pinagkakasunduan ng mga subsidiary ng The Cigna Group na mag-alok ng mga plano sa Medicare Advantage HMO at PPO at mga Prescription Drug Plan (PDP) sa piniling mga estado, at sa mga piniling programa ng Medicaid ng Estado. Nakasalalay sa pagrerenew ng kontrata ang pagpapatala sa isang produkto ng Cigna Healthcare. © 2023 Cigna Healthcare.

*Maaaring hindi available ang ilang mga benepisyo sa lahat ng lugar ng serbisyo nang walang buwanang premium.